Vuonna 2007 Suomalainen Kirjakauppa asetti tavoitteeksi myymälöiden täydennystilaamisen merkittävän tehostamisen, jotta myymälähenkilökunnalta vapautuisi aikaa myyntityöhön ja asiakaspalveluun. Tavoitteen saavuttaminen vaati uutta täydennysratkaisua. Arvioituaan useita vaihtoehtoja, Suomalainen Kirjakauppa valitsi yhteistyökumppanikseen RELEX Oy:n.

Myymälöiden täydennysprosessin kehitys käynnistyi RELEXin tuotteistetulla kartoitusprojektilla. Kartoituksessa selvitettiin täydennysprosessin nykytila sekä arvioitiin tehostamismahdollisuuksia simuloimalla uuden täydennysmallin toimintaa Suomalaisen Kirjakaupan järjestelmistä kerätyllä datalla.

Kartoitusta seurasi kolmen myymälän pilottivaihe, jossa kartoituksessa määritellyt mallit toteutettiin RELEX Processor -täydennysjärjestelmän tuella. Pilottiin oltiin tyytyväisiä niin tunnuslukujen kuin myymälöiltä kerätyn palautteen valossa.

Onnistuneen pilotin jälkeen Suomalaisen kirjakaupan oli helppo ryhtyä laajempaan käyttöönottoprojektiin yhdessä RELEXin kanssa. Käyttöönotto jaettiin kahteen noin 30 myymälän aaltoon. Ensimmäinen käyttöönottovaihe sujui niin hyvin, että Suomalainen päätti aikaistaa käyttöönoton toista vaihetta yli neljällä kuukaudella. Näin käyttöönottoon varattu aika lähes puolittui.

Logistiikkapäällikkö Pekka Kuurneen mukaan RELEXin ratkaisulla mitattavia tuloksia on saatu alusta alkaen. Tavaratuotteiden hyllysaatavuus on parantunut peräti 7 prosenttiyksikköä samalla kun varaston kierto on parantunut 16 %. Yhteensä 600 000 tuote- ja myymäläyhdistelmän täydennystilaaminen on pitkälle automatisoitu ja tapahtuu prosessi- ja järjestelmäuudistuksen myötä yhden, tilausehdotukset tarkastavan, logistiikkasuunnittelijan toimesta. Näin ollen asiakaspalveluun ja myyntityöhön myymälöissä on toivotusti vapautunut resursseja. Lisäksi kirjakaupan tärkeimmän sesongin, joulukaupan, täydennystilaaminen on saatu automatisoitua menestyksekkäästi.