Yritysvastuu

Eettiset säännöt

RELEX pyrkii noudattamaan eettisiä ja laillisia menettelytapoja kaikessa liiketoiminnassa. Olemme ottaneet käyttöön eettisen toimintaohjeistuksen, joka edistää RELEXin laillisia ja eettisiä käytäntöjä. Ohjeistus kattaa muun muassa lakien noudattamisen, monimuotoisuuden ja tasa-arvon, ihmisoikeudet ja työturvallisuuden. Kaikkien työntekijöidemme ja johtajiemme maailmanlaajuisesti on noudatettava ohjeistusta.

Lahjonnan ja korruption torjunta

RELEX on sitoutunut reiluun ja rehelliseen liiketoimintaan. RELEX kilpailee laadukkailla tuotteillaan ja asiakaskokemuksellaan, ei epäreiluilla tai laittomilla teoilla. Kiellämme ehdottomasti lahjonnan kaikissa muodoissaan. Olemme ottaneet käyttöön lahjonnan ja korruption vastaisen ohjeistuksen, jota kaikkien työntekijöidemme ja johtajiemme maailmanlaajuisesti on noudatettava. Ohjeistuksessa kerrotaan tarkemmin, millaisia lahjoja RELEX:illä saa antaa ja vastaanottaa.

Vaikutuksemme ympäristöön

RELEX on hiilineutraali yritys, ja etsimme jatkuvasti tapoja parantaa kestävän kehityksen käytäntöjämme. Ympäristökäytäntömme on laadittu pyrkimyksenä minimoimaan negatiiviset ympäristövaikutukset. Se on jaettu tärkeimpiin päästöluokkiimme ja listaa toimenpiteet ja ohjeet, joita me yrityksenä ja yksityishenkilönä teemme näiden päästöjen minimoimiseksi.

Whistleblowing – Anonyymi ilmoituskanava

RELEX on sitoutunut lailliseen ja eettiseen liiketoimintaan, sekä edistämään rehellisyyttä, yritysvastuuta ja reiluja käytäntöjä. Jos olet huolissasi RELEXin toimintatapojen laillisuudesta tai eettisyydestä, haluamme tietää siitä, jotta voimme tutkia ja suorittaa asianmukaiset korjaavat toimenpiteet.

Voit ilmoittaa RELEXille kaikista huolenaiheistasi koskien lakien ja eettisten periaatteiden rikkomuksia RELEXin whistleblowing-kanavan kautta. Kanavan tarjoaa WhistleB, ja voit jättää ilmoituksesi verkkolomakkeen kautta anonyymisti tai vaihtoehtoisesti halutessasi jättää yhteystietosi.

Kaikki työntekijät, yhteistyökumppanit ja muut henkilöt, jotka voivat työnsä kautta tulla tietoisiksi epäillyistä rikkomuksistä RELEXillä, voivat käyttää whistleblowing-kanavaa ilmaistakseen huolenaiheensa.

Voit lukea lisää RELEXin whistleblowing-käytännöistä täältä.

Aloita ilmoituksen täyttäminen klikkaamalla tästä.