Meld deg på RELEX Live Oslo 4 september for å høre inspirerende kundehistorier og knytt nye forbindelser innenfor retail | Registrering har startet!

menu-close

Case Circle K
En integrert løsning for optimert vareforsyning og space-planlegging

icon-checkmark

Mer enn 2%

økning i tilgjengelighet og sortimentslojalitet

icon-checkmark

Mer enn 10%

reduksjon i lagerbeholdningen for tobakksprodukter

Utfordringen – Forbedre lagerstyring og sortimentplanlegging

For å oppnå målet om å bli den beste kjeden i en tøff og konkurranseutsatt sektor, gjennomførte den internasjonale convenience-kjeden Circle K en intern gjennomgang for å identifisere områder med stort potensiale for merkbare forandringer. Gjennomgangen førte til at selskapet avdekket muligheter for å forbedre sine bestillingsprosesser. På tross av et godt grunnlag med sin eksisterende planogramprosess, innså Circle K at introduksjonen av nye produkter ofte ble mangelfull, og at det var et behov for økt fokus på lojaliteten til planogrammene.

For å ta tak i dette potensialet søkte selskapet etter en løsning for prognose og vareforsyning som kunne rulles ut og støtte deres virksomhet i Skandinavia, Sentral- og Øst-Europa.

Circle K ønsket en leverandør som:

  • Forsto deres virksomhet.
  • Tilbød en skybasert, skalerbar og kostnadseffektiv plattform.
  • Leverte en brukervennlig løsning som var enkel å implementere.

I tillegg satte selskapet tre KPI-mål:

  • Øke tilgjengeligheten med minst 2%
  • Øke sortimentlojaliteten med minst 2%
  • Redusere varebeholdningen for tobakk med minst 10%

Løsningen – RELEX’ automatiserte vareforsyning

I 2016 valgte Circle K RELEX som leverandør for å levere etterspørselsprognoser og automatisert vareforsyning. RELEX’ effektive og fleksible implementering var utslagsgivende for valget av leverandør. Mens andre selskaper krevde opptil ti konsulenter og et år eller mere for å fullføre implementeringen, var RELEX i stand til å gjennomføre det samme prosjektet i løpet av fire måneder, ved hjelp av tre konsulenter.

Circle K ønsket i tillegg å utnytte RELEX’ evne til å jobbe med daglige beholdningstransaksjoner og generere nøyaktige beregninger som forbedrer synligheten i sortimentstyring, leveringsplaner og presentasjonslager. Circle K satte også stor pris på RELEX’ automatiske justeringer av både sikkerhets- og presentasjonslager, en funksjonalitet som er avgjørende for å håndtere den høye omløpshastigheten på varelageret.

De vellykkede resultatene fra den innledende RELEX-piloten i 13 norske stasjoner gjorde at Circle K raskt bestemte seg for å rulle ut løsningen i alle sine norske, svenske og danske stasjoner. Løsningen omfatter hele butikksortimentet og inkluderer også tobakk og sigaretter, en utfordrende og svært viktig kategori for Circle K.

Resultatene – Forbedret tilgjengelighet og omløpshastighet på samme tid

Prosjektet har vært en kjempesuksess, og har gitt sterke resultater for alle kategorier. Circle Ks opprinnelige KPI-mål var å øke tilgjengeligheten og sortimentslojaliteten med minst 2%, samt redusere tobakkbeholdningen med minst 10%. De oppnådde resultatene har vært signifikant høyere på alle områder.

Circle K hadde et sterkt ønske om å forberede sin forsyningsprosess av tobakkskategorien – en produktkategori med høy verdi, begrenset hylleplass og samtidig har en risiko knyttet til holdbarhetsdato. En nøkkelutfordring for kategorien var å samtidig øke tilgjengelighet og omløpshastighet – unngå utsolgtsituasjoner uten å øke beholdningen – for å forbedre marginen.
RELEX’ nøyaktige og automatiserte prognoser gjorde det mulig for Circle K å øke salget vesentlig med reduserte beholdninger. Etter full utrulling i Norge var resultatene for denne kategorien enda bedre enn resultatene fra pilotprosjektet i alle kategorier.

Veien videre – Integrerte driftsprosesser

Basert på suksessen med pilot og full utrulling av forsyningskjedeløsningen, utvidet Circle K samarbeidet med RELEX til å også omfatte optimering av planogrammer. Med den integrerte RELEX-løsningen var Circle K i stand til å automatisk generere lokale, prognosebaserte planogrammer som enkelt kunne deles direkte med de butikkansatte. Fordi planogrammene i tillegg er integrert med vareforsynings-applikasjonen, er Circle K i stand til å både introdusere og fase ut produkter på en mer effektivt og nøyaktig måte, der alle endringer oppdateres kontinuerlig.

RELEX’ løsning for optimert space og planogram ble rullet ut i alle norske Circle K-butikker i begynnelsen av 2018. Etterfulgt av videre utrulling i Sverige og Danmark i 2018 og 2019, samt Litauen i 2020. Implementeringen ga betydelige forbedringer i tilgjengelighet som overgikk de opprinnelige forventningene, i tillegg til ytterligere forbedringer i sortimentslojaliteten. Introduksjonen av automatiserte, prognosebaserte planogrammer har også spart verdifull tid på tidligere manuelle prosesser, samt redusert uoverensstemmelser og feil.

Circle K drar også fordel av RELEX’ mobilapplikasjon, både sentralt og i sine butikker. Den skalerbare applikasjonen gjør det mulig for både butikkansatte og sentrale planleggere å samarbeide innenfor en enkel plattform, via mobil, nettbrett eller pc. I dag bruker Cirkle K-butikker den samme applikasjonen for å få tilgang til planogrammer, samtidig som den gir butikksjefer innsikt i forsyningskjededata og tilgang til viktige påfyllingsparametere. Applikasjonen gir også innsikt i KPI-er, tidsfrister og produktinformasjon.

“Den samlede pakken med optimeringløsninger for beholding og space som RELEX tilbyr, møtte våre forretningsbehov perfekt,» sier Ole Christian Remen, Head of Supply Chain Europe, Convenience i Circle K. «Helt fra vår innledende forsyningskjedepilot og gjennom implementeringen av løsningen for space-planlegging, har vi sett konsistente forbedringsresultater for butikkdriften, noe som påvirker bunnlinjen positivt.»

«Vi ser frem til videre samarbeid med RELEX. Teamet deres har hjulpet oss med å løse noen av våre mest pressede utfordringer, og den automatiserte, integrerte løsningen har frigjort betydelige ressurser som lar oss fokusere på å levere den beste butikkopplevelsen for våre kunder,» legger Remen til.

Resultatene

icon-checkmark

Økt salg med reduserte beholdninger

RELEX’ nøyaktige og automatiserte prognoser gjorde det mulig for Circle K å øke salget vesentlig med reduserte beholdninger.

icon-checkmark

Signifikant høyere resultater på alle områder

Målet var å øke tilgjegneligheten og sortimentets lojalitet med minst 2% og redusere tobakksbeholdningen med minst 10%, de oppnådde resultatene er signifikant høyere på alle områder.