Ahlsell utökar samarbetet med RELEX Solutions

Mar 3, 2022 2 min

Ahlsell, Nordens ledande distributör av installationsprodukter och verktyg, har utökat sitt samarbete med RELEX Solutions, till att inkludera prognostisering och varuförsörjning för deras 200 butiker. RELEX kommer att förbättra Ahlsellbutikernas varuförsörjning samt förbättra processerna för lagerstyrning, för att uppnå en ökad tillgänglighet och en integrerad styrning av hela kedjan.

Ahlsell's distribution center

Innan samarbetet med RELEX hanterade Ahlsell varuförsörjningen för sina butiker genom sitt ERP-system. Efter en lyckad implementation och goda resultat med lösningen för deras distributionscenter, valde Ahlsell att utöka samarbetet med RELEX för att integrera systemet med processerna för butikspåfyllningen. 

”Genom att fullt integrera vår lagerstyrning och processerna för prognostisering och varuförsörjning med RELEX kan vi förbättra hela varuförsörjningskedjan och minska manuellt orderarbete,” säger Daniel Johansson, Logistics Director Sweden på Ahlsell. ”Med RELEX väntar vi oss en mer noggrann långsiktig planering, förbättrad hantering av produktlivscykler och effektiv hantering av lågrörliga artiklar.” 

”Vi är glada över att utöka vårt samarbete med Ahlsell, en högt respekterad distributör i Norden, endast tre månader efter att ha implementerat RELEX för Ahlsells distributionscenter,” säger Ida Myran, VP Sales EMEA North på RELEX Solutions. ”Vi ser fram emot att optimera hela Ahlsells varuförsörjningskedja genom att länka samman prognostisering och varuförsörjning för deras butiker och centrallager, vilket kommer att möjliggöra för dem att snabbt ta vara på ytterligare verksamhetsfördelar.”