Hennig-Olsen Is ökar leveransnoggrannheten med RELEX Solutions

Apr 19, 2023 2 min
Ökad
leveransnoggrannhet
10,9%
högre tillgänglighet
Minskat svinn

Hennig-Olsen Is, Nordens äldsta glassproducent och -distributör, har sedan mars 2021 samarbetat med RELEX Solutions för att förbättra sin leveransnoggrannhet samt för att sänka lagernivåerna och minska svinn. Genom samarbetet har RELEX levererat maskininlärnings-drivna prognoser på kundkanalnivå för att planera efterfrågan och varulager på Hennig-Olsens fabrik i Kristiansand.

Genom samarbetet med RELEX har företaget uppnått:

  • Ökad leveransnoggrannhet
  • 10,9 % högre tillgänglighet
  • Minskat svinn
  • Bättre synlighet för de nästkommande 10 månaderna för strategisk planering

Baseline-period: 01/01/2021 – 30/10/2021
Target-period: 01/01/2022 – 30/10/2022

”Vi är otroligt glada över att se hur snabbt RELEX automatiserade prognoser har gett oss värde,” säger Jarl Søvik Olsen, Supply Chain Direktor på Hennig-Olsen Is. ”Våra Key Account Managers och Supply Chain Planners är nu mycket bättre rustade för nästa högsäsong.”

Tidigare upplevde företaget utmaningar med sin högst manuella prognostiseringsprocess, kopplingen mellan Key Account Managers och Demand Planners samt låg prognosnoggrannhet som blev förvärrat under högsäsongerna. Dessa utmaningar ledde ofta till olika sista-minuten-ändringar och reaktiv planering.

Hennig-Olsen Is vände sig till RELEX för dess maskininlärnings-drivna efterfrågeprognoser, med målet att använda RELEX-lösningen för att automatisera och effektivisera den dagliga driften. Lösningen har i stor utsträckning ökat företagets långsiktiga synlighet, en fördel som är särskilt värdefull i en bransch som påverkas så starkt av säsongsvariationer. Automatiserade och noggranna prognoser har gjort det möjligt för Hennig-Olsen Is att planera deras högsäsonger mer effektivt och ge kunderna lägre kostnader eftersom tillgängligheten har ökat.

”Vi är exalterade över att utöka vårt samarbete med Hennig-Olsen Is ikoniska varumärke,” säger Julius Säilä, Head of CPG Business Operations på RELEX Solutions. ”Vi vet att RELEX kommer att ge värde till företagets säsongsbaserade verksamhet genom att använda data från både detaljhandeln och grossisten för att bygga precisa prognoser.”