ICA Sverige effektiviserar sin varuförsörjning med RELEX

Jan 8, 2019 3 min

ICA Sverige, en av de största dagligvaruhandlarna i Norden, ville ha mer stöd för planeringen och uppdatera sin till stor del manuella varuförsörjningsprocess, på grund av verksamhetens storlek och komplexitetTillsammans med fria ICA-handlare, driver ICA Sverige 1300 butiker som tillsammans har en marknadsandel på cirka 36 procent och en omsättning på 76 400 MSEK (2017).

ICA store

ICA Sverige ville ha en mer omfattande planerings- och prognostiseringslösning än vad deras befintliga system kunde erbjuda. De sökte särskilt efter ett system som skulle kunna integrera deras planering genom att standardisera arbetsflöden i hela organisationen och möjliggöra datadelning både inom företaget och med leverantörer. 

ICA Sverige ville också öka prognosnoggrannheten, särskilt när det gällde utmanande situationer som kampanjer, produktlanseringar och -utfasningar, samtidigt som de ville göra det möjligt för sina planerare att arbeta med mer framförhållning än vad som tidigare varit möjligt. 

”Vi tittade på flera lösningar,” säger Kristoffer Widén, Director of Replenishment på ICA Sverige, ”och valde RELEX både för att lösningen erbjuder ett komplett utbud av verktyg vi behöver idag och i framtiden, och för att företaget har byggt ett starkt rykte inom dagligvaruhandeln både genom sitt kundengagemang och genom att leverera resultat.”

”Ett av de viktigaste målen har varit att effektivisera våra processer så att vi kan fokusera på värdefulla aktiviteter så som säsongsplanering och samarbeten med leverantörer,” säger Richard Belec, Replenishment Business & IT Development Manager på ICA Sverige. ”Vi har redan sett väldigt lovande resultat och projektet har fortskridit väldigt smidigt.” 

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att hantera förändringar inom organisationen och en viktig del i projektet har varit att samordna arbetssätt mellan olika affärsområden. Det här har inneburit både att introducera nya processer och att se till att kollegornas färdigheter når upp till samma nivå. 

Resultat har varit att organisationens olika avdelningar till större del har kunnat kontrollera sina utmaningar inom varuförsörjning, och är i en mycket bättre position för att nå de resultat de vill. 

”ICA Sverige har ett väldigt skickligt varuförsörjningsteam,” säger Matilda Arnell, projektledare på RELEX Solutions. ”De bidrog både med en strategisk överblick och med bra analytiska färdigheter, och de har verkligen hjälpt till att styra processen för att säkerställa att de har den kontroll över den dagliga verksamheten som de behöver.” 

”ICA Sverige har aldrig varit rädda för att lyssna, ifrågasätta och, vid behov, utmana oss,” säger Christian Brunberg, Sales Director Scandinavia. ”Det är precis den typ av relation som vi tycker om, eftersom det är den nivån av förtroende och kommunikation som nästan alltid ger förstklassiga resultat.”