RELEX Solutions tar in 500 miljoner euro i Blackstone-ledd investeringsrunda, till en värdering av 5 miljarder euro, för att hjälpa detaljhandlare och varumärken att undvika matsvinn och hantera förändringar i globala varuförsörjningskedjor

Feb 17, 2022 4 min

RELEX Solutions datadrivna mjukvarulösning automatiserar och optimerar varuförsörjning, handelsverksamhet och operationella beslut för detaljhandlare och tillverkandeföretag.

RELEX Solutions, leverantör av integrerade lösningar för detaljhandelsplanering, tillkännagav idag det lyckade avslutet på en finansieringsrunda på 500 miljoner euro. Investeringen leddes av fonder som förvaltas av Blackstone Growth (BXG), Blackstones investeringsverksamhet för tillväxtföretag. Som följd av investeringen kommer RELEX Solutions att anställa hundratals utvecklare och experter för att utöka sitt tekniska team, som redan består av fler än 400 personer.

RELEX Solutions är ett lönsamt hyper-tillväxtföretag med fler än 1300 medarbetare världen över. RELEX Living Retail Platform, en AI-driven, molnbaserad lösning hjälper återförsäljare och varumärken att minska svinn, kostnader och manuellt arbete genom att automatisera och optimera deras efterfrågeplanering, handelsverksamhet, varuförsörjning och personalplanering. I tider med snabba förändringar, fragmenterad efterfrågan, nya försäljnings- och leveranskanaler och störningar i varuförsörjningskedjan hjälper RELEX Solutions återförsäljare och varumärken att snabbt hitta nya sätt att möta konsumenternas behov, samtidigt som de förbättrar sin operativa effektivitet och håller koll på kostnaderna.

RELEX Living Retail Platform hjälper företag att ta vara på hastigheten, noggrannheten och effektiviteten i datadrivet algoritmiskt beslutsfattande för att uppnå sina målsättningar. Detta görs genom användning av AI-drivna efterfrågeprognoser för att automatisera smartare, samt genom datadrivna beslut i kärnprocesser, i både butiker och distributionscenter, från allokeringar och varuförsörjning till planogram och personalplanering. Återförsäljare och varumärken kan känna sig trygga med att de kan möta kundernas efterfrågan oavsett när eller var den uppstår.

”Detaljhandels- och varuförsörjningsplanering dominerades tidigare av etablerade operatörer och deras äldre teknologier, men RELEX tillväxt till att bli marknadsledare visar på att branschen är redo för en förändring. Vi är stolta över att välkomna Blackstone, med deras oöverträffade erfarenhet inom området, på vår resa där vi fördubblar vårt engagemang både i teknisk innovation och i vår vision för fullt integrerad planering,” säger Mikko Kärkkäinen, Group CEO och medgrundare av RELEX Solutions.

”Konsumenter ändrar sitt beteende och sina preferenser i en aldrig tidigare skådad takt. Med kraften av smart automation och algoritmer vill vi hjälpa våra kunder att anpassa deras erbjudande till sina kunders föränderliga behov – det vi kallar ’living retail’. Våra kunder värderar teknologi som gör det möjligt för dem att snabbt agera på externa faktorer samt att driva snabba innovationer inom försäljnings- och leveranskanaler, produktutbud och butiksformat, utan att missa något i deras varuförsörjning, handelsverksamhet eller operationella planering,” fortsätter Kärkkäinen.

”Blackstone har tillbringat betydande tid på marknaden för detaljhandels- och varuförsörjningsplanering, och har noga följt RELEX tillväxt till en marknadsledande position. Den mätbara ROI som RELEX på kort tid kan leverera till sina kunder och den starka kundfeedback är det som stack ut mest för oss. Med stöd av Blackstones kapital, expertis och globala nätverk ser vi fram emot att se RELEX etablera sin position som en marknadsledare och fortsätta utöka antalet produkter de kan erbjuda sina kunder,” säger Paul Morrissey, som leder europeiska investeringar för Blackstone Growth.

Estimat tyder på att matsvinn står för 8–10% av alla globala växthusgasutsläpp, och av de 931 ton mat som slängs varje år genereras 13% av återförsäljare. Med uppkomsten av både regelverk och företagsinitiativ för att minska svinn och skapa sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar, är RELEX Solutions en nyckelpartner för företag att nå sina hållbarhetsmål utan att offra kundupplevelsen.

RELEX Solutions uppnår detta genom att påverka varje steg i varuförsörjningskedjan, hjälpa tillverkandeföretag att utveckla exakta produktionstidslinjer och säkerställa att återförsäljare kan säkra tillgången av rätt antal produkter i tid för att möta konsumenternas efterfrågan – utan att orsaka svinn. Lösningen centraliserar varuförsörjnings-, varuutrymmes- och personaldata för att automatiskt optimera varuflödet och användningen av kapacitet och resurser genom hela varuförsörjningskedjan. Som resultat av detta ser återförsäljare och varumärken kostnadsbesparingar, upp till 30% minskat lager och ungefär 40% minskat svinn av färskvaror, medan konsumenterna ser högre tillgänglighet, mer attraktiva butiksdisplayer och fräschare matprodukter, vilket minskar risken för matsvinn även i hushållen.

”Med RELEX kan vi bättre prognostisera våra varuförsörjningsbehov och vårt varuflöde genom hela försörjningskedjan – från leverantörer till butiker. Lösningen har gett oss mer mångsidiga och effektivare metoder för att säkerställa daglig varutillgänglighet samt optimera lagernivåer och svinn. RELEX har också gett oss verktygen för att hantera exceptionella situationer, så som plötsliga förändringar i efterfrågan eller temporära störningar i varuförsörjningskedjan. Deras lösningar spelar också en viktig roll i hanteringen av varuflödet under säsonger och helgdagar,” säger Tuulia Wennerkoski, Vice President, Supply Chain Management på SOK’s dagligvaruhandel.

RELEX Solutions har tidigare fått in över 200 miljoner euro i finansiering. Dagens tillkännagivande är den största investeringsrunda som någonsin gjorts av ett finskt tillväxtföretag.

Under 2021 växte RELEX kundbas till över 350 kunder och dubblade nästan sina SaaS-intäkter. Med huvudkontor i Helsingfors, Finland har RELEX kontor i USA, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Sverige, Norge, Danmark, Polen, Singapore, Australien och Hong Kong. Några av företagets största kunder är Dollar Tree, M&S Food, ICA Sverige, Morrisons, PetSmart, Sephora och Rossmann.