Case Circle K
En integrerad lösning för optimerad varuförsörjning och spaceplanering

icon-checkmark

Mer än 2%

ökad tillgänglighet och sortimentslojalitet

icon-checkmark

Mer än 10%

lägre lagerhållning av tobaksprodukter

Utmaningen: Förbättra lagerstyrning och sortimentsplanering

För att nå sitt mål om att bli den bästa spelaren i en tuff och konkurrenskraftig sektor, gjorde Circle K ett internt arbete för att identifiera områden med stor potential för märkbara förändringar. Arbetet resulterade i att företaget upptäckte möjligheter för att förbättra sina orderprocesser. Dessutom, trots att Circle K hade etablerat en bra grund för sin planogramsplanering insåg företaget att produktintroduktioner ibland missades, och att det fanns ett behov av att förbättra överrensstämmelsen mellan planerade planogram och butikernas faktiska utseende.

För att ta till vara på denna potential letade företaget efter en lösning för prognostisering och varuförsörjning för att stötta deras verksamhet i Skandinavien, Central- och Östeuropa.

Circle K behövde en leverantör som:

  • Förstod deras verksamhet
  • Erbjöd en molnbaserad, skalbar och kostnadseffektiv plattform
  • Levererade en lösning som är användarvänlig och enkel att implementera

Företaget satte tre KPI-mål:

  • Öka tillgängligheten med minst 2%
  • Öka sortimentslojaliteten med minst 2%
  • Minska lagerhållningen av tobaksprodukter med minst 10%

Lösningen: RELEX automatiserade varuförsörjning

2016 valde Circle K RELEX som leverantör för att leverera efterfrågeprognoser och automatiserad varupåfyllning. RELEX effektiva och flexibla implementation var avgörande i valet av leverantör för Circle K. Medan andra företag krävde upp till tio konsulter och ett år eller mer för att slutföra implementationen kunde RELEX uppnå samma projekt på fyra månader, och med endast tre konsulter.

Circle K ville dessutom ta tillvara på RELEX förmåga att följa upp dagliga lagertransaktioner och att generera noggranna beräkningar som förbättrar synligheten i sortimentsstyrning, leveransscheman och presentationslager. Företaget uppskattade också RELEX automatiska justeringar för både säkerhets- och presentationslager, en funktionalitet som är avgörande för att kunna hantera den höga omsättningen på butikslagret.

De lyckade resultaten från det initiala pilotprojektet, som gjordes på 13 norska butiker, gjorde att Circle K beslutade sig för att rulla ut lösningen till alla sina norska, svenska och danska butiker. Lösningen inkluderade hela butikssortimentet, men uppmärksammade specifikt Circle K:s mest lönsamma och utmanande kategori: cigaretter och tobak.

Resultaten: Förbättrad tillgänglighet och lageromsättning samtidigt

Projektet var väldigt lyckat och levererade starka resultat i alla kategorier. Circle K:s initiala KPI-mål var att öka tillgängligheten och sortimentslojaliteten med minst 2%, samt att minska lagerhållningen av tobaksvaror med minst 10%. Företaget överträffade märkbart sina mål på alla områden.

I synnerhet ville Circle K förbättra varuförsörjningen av varorna i tobakskategorin – en produktkategori med högt värde, begränsat hyllutrymme och som samtidigt har en risk kring hållbarhetsdatum. En nyckelutmaning som är relaterad till tobakskategorin var att förbättra tillgängligheten samtidigt som lageromsättningen förbättrades – undvika hål i hyllan utan att öka lagret – för att förbättra marginalerna. RELEX noggranna och automatiserade prognoser gjorde det möjligt för Circle K att minska beställningarna samtidigt som de ökade försäljningen väsentligt. Efter full utrullning i Norge var resultaten för den här kategorin ännu bättre än resultaten från pilotprojektet i alla kategorier.

Nästa steg: Integrera operationella processer

Baserat på att både piloten och fulla utrullningen av varuförsörjningslösningen blev så lyckade, utökade Circle K sitt samarbete med RELEX till att inkludera optimerade planogram. Med den integrerade RELEX-lösningen på plats kunde Circle K automatiskt generera lokala, prognosbaserade planogram som enkelt kunde delas med butikspersonalen. Dessutom, tack vare att planogrammen är integrerade med applikationen för varuförsörjning, kunde Circle K på ett effektivt och noggrant sätt både introducera och fasa ut produkter, där alla ändringar uppdateras i realtid.

RELEX lösning för optimerad spaceplanering och planogram rullades ut till alla Circle K:s butiker i Norge tidigt under 2018. Vidare inkluderades butikerna i Sverige och Danmark under 2018 och 2019, och expansion till Litauen skedde under 2020. Implementationen gav betydande förbättringar i tillgänglighet och i sortimentslojalitet, som överträffade förväntningarna. Att introducera automatiserade och prognosbaserade planogram har också sparat värdefull tid från tidigare manuella processer, samt minskat avvikelser och fel.

Circle K drar även nytta av RELEX mobilapplikation, både centralt och i sina butiker. Den skalbara mobilapplikationen gör det möjligt för företagets butikspersonal och centrala planerare att samarbeta på en och samma plattform – genom vilken mobiltelefon, surfplatta eller dator som helst. Idag använder Circle K:s butiker applikationen för att se planogram, samtidigt som den ger butikscheferna en inblick i varuförsörjningsdata och tillgång till parametrar som är viktiga för varuförsörjningen. Applikationen ger också insikt i KPIer, tidsfrister och produktinformation.

”Den samlade lösningen för optimerad varuförsörjning och space som RELEX erbjuder mötte våra behov perfekt,” sa Ole Christian Remen, Head of Supply Chain Europe, Convenience på Circle K. ”Från vårt initiala pilotprojekt inom varuförsörjning till implementationen av lösningen för spaceplanering har vi sett konsekventa resultat som förbättrar butiksverksamheten och som påverkar våra slutresultat positivt.”

”Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med RELEX. Deras team har hjälpt oss att lösa många av våra mest angelägna utmaningar, och den automatiserade och integrerade lösningen har frigjort betydande resurser vilket gör det möjligt för oss att istället kunna fokusera på att leverera den bästa butiksupplevelsen för våra kunder,” tillade han.

icon-checkmark

Lägre lagernivåer, ökad försäljning

RELEX noggranna och automatiserade prognoser gjorde det möjligt för Circle K att minska beställningarna samtidigt som de ökade försäljningen väsentligt.

icon-checkmark

Märkbart överträffade sina mål på alla områden

De initiala KPI-målen var att öka tillgängligheten och sortimentslojaliteten med minst 2%, samt att minska lagerhållningen av tobaksvaror med minst 10% - vilka alla överträffades märkbart.