RELEX Solutions recognized as a Leader in The Forrester Wave™: Retail Planning Platforms, Q4 2023 Access the report

menu-close

RELEX Solutions i Danmark bliver kåret som Børsen Gazelle for andet år i træk

Oct 5, 2022 2 min.

Vi er meget beærede og stolte over, at vi for andet år i træk, er kåret som Børsen Gazelle. Det er en kåring vi har opnået takket være vores fantastiske og loyale kunder. Børsen skriver selv om deres Gazellekåringer:

“At få titlen som Børsen Gazelle er en præstation, der kræver noget ud over det sædvanlige”

Kriterier for at blive Børsen Gazelle

Hvad kræver det at blive kåret som Børsen Gazelle? Nedenfor kan du læse om de seks kriterier, som en virksomhed skal opfylde for at blive kåret som Børsen Gazelle. Kriterierne har været de samme, siden Børsen første gang kårede Danmarks gazeller i 1995.

Alle seks kriterier skal være opfyldt for, at man kan kalde sig Børsen Gazelle.*

Nettoomsætning / bruttoresultat

Væksten måles som udgangspunkt ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.


Regnskabsperiode

Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssigt høj vækst.

Krav til virksomhedsform

I undersøgelsen indgår kun aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

Sammenlignelighed

Tallene i de fire år, der danner baggrund for udvælgelsen, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, således at resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.

Driftsresultat

Driftsresultatet (resultat af primær drift) må godt være negativt ét år, men summen af driftresultater over de fire år skal være positiv.

Vækst

Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (en fordobling).