Case Circle K
Integrering af Supply Chain- og Space planlægning

icon-checkmark

Mere end 2%

stigning i tilgængelighed og sortiments-compliance

icon-checkmark

Mere end 10%

reduktion i tobakslageret

Udfordringen – Forbedre Lagerstyring og Sortimentsplanlægning

For at nå deres mål om at blive den bedste virksomhed i en hård og konkurrencepræget sektor, gennemførte den internationale butikskæde Circle K en intern gennemgang, hvor de identificerede områder som kunne blive genstand for mærkbare forandringer. Gennem denne undersøgelse afdækkede virksomheden muligheder for at forbedre deres ordreprocesser. Derudover indså Circle K, at på trods af et godt grundlag for planogramplanlægning, så blev produktintroduktioner ofte glemt, samt at der var behov for øget fokus på implementering af planogrammer i butikkerne.

For at imødekomme disse udfordringer søgte virksomheden en prognose- og varebestillingsløsning, der kunne rulles ud til dets skandinaviske, centraleuropæiske og østeuropæiske afdelinger.

Cirkel K ønskede en leverandør, som:

  • Havde en dybdegående forståelse af deres forretningsmodel.
  • Tilbød en cloud-baseret, skalerbar og omkostningseffektiv platform.
  • Leverede en løsning der var brugervenlig og let at implementere.

Virksomheden fastsatte tre KPI’er:

  • Forøge tilgængeligheden med mindst 2%
  • Forøge sortiments-compliance med mindst 2%
  • Reducere varebeholdningen af tobak med mindst 10%

Løsningen – RELEX til varebestilling og vareopfyldning

I 2016 valgte Circle K RELEX som leverandør til at levere efterspørgselsprognoser og automatiseret varebestilling. De valgte RELEX på grund af virksomhedens evne til hurtigt at implementere deres løsning med et mindre team. Mens andre virksomheder krævede op til ti konsulenter og et år eller mere for at gennemføre implementeringen, var RELEX i stand til at gennemføre det samme projekt inden for fire måneder med kun tre konsulenter.

Derudover ønskede Circle K at drage fordel af RELEXs evne til at arbejde med daglige transaktioner for leverancer, salg, lager og derudover generere nøjagtige beregninger, der forbedrer indsigten i sortimentstyring, leveringsplaner og præsentationslager. Virksomheden satte også pris på RELEXs automatiske justeringer af både sikkerheds- og præsentationslager, en funktionalitet der er afgørende for styring af deres butikslagre som oplever en høj omsætningshastighed.

Resultaterne fra den oprindelige RELEX-pilot med 13 norske butikker var stærke nok til at Circle K hurtigt besluttede at implementere løsningen i alle dens norske, svenske og danske butikker. Pilot-projektet omfattede alle virksomhedens produkter, men fokuserede specifikt på Circle K’s mest rentable og udfordrende kategori: tobak og cigaretter.

Resultaterne – Forbedret tilgængelighed og lageromsætningshastighed

Projektet var en succes og genererede stærke resultater på tværs af alle kategorier. Circle Ks oprindelige KPI’er skulle øge tilgængeligheden og sortiments-compliance med mindst 2% og reducere tobaksbeholdningen med mindst 10%, men det viste sig at disse KPI’er blev markant overgået ved alle målinger.

Circle K ønskede især at forbedre varebestillingen af tobakskategorien – produkter af høj værdi, der optager væsentlig hyldeplads, som samtidig udgør en risiko ved at løbe over dato. En vigtig tobaksrelateret udfordring var forbedring af tilgængeligheden og lageromsætningshastigheden – undgå udsolgt sitationer uden at øge lageret – for at forbedre kategorimarginen. RELEXs nøjagtige og detaljerede prognoser gjorde det muligt for Circle K at bestille mindre fra tobaksleverandører og samtidig forbedre salget drastisk. I Norge var resultaterne for denne kategori endnu stærkere end pilotresultaterne i hele kategorien efter fuld udrulning.

Næste trin – Integrering af driftsprocesser

Baseret på succes fra Supply Chain pilotprojektet og fuld udrulning efterfølgende, udvidede Circle K sit partnerskab med RELEX til også at omfatte optimering af planogrammer. Med en integreret RELEX-løsning var Circle K i stand til automatisk at generere lokale prognosebaserede planogrammer, der let kunne deles med butikspersonalet. Eftersom RELEX planogramprocess er integreret med varebestillingsapplikationen, var Circle K i stand til at tilføje og terminere produkter mere effektivt og nøjagtigt med alle ændringer afspejlet i realtid.

RELEX Space løsning blev rullet ud til alle Circle K Norge butikker i begyndelsen af 2018 med yderligere udrulning til Sverige og Danmark i løbet af 2018 og 2019 og en udvidelse til Litauen i 2020. Implementeringen drev betydelig forbedring i tilgængeligheden, der overgik de oprindelige forventninger såvel som yderligere forbedringer i sortimentetsoverensstemmelse. Derudover sparer introduktionen af automatiserede, prognosebaserede planogrammer værdifuld tid samt reducerer uoverensstemmelser og fejl.

Circle K drager også fordel af RELEXs mobilapplikation, både centralt og i deres butikker. Den skalerbare mobilapplikation gør det muligt for virksomhedens butikspersonale og centrale planlæggere at samarbejde på den samme platform, med adgang på telefon, tablet og computer. I dag bruger Circle K-butikker denne applikation til at få adgang til planogrammer, samtidig med at den giver butikschefer indsigt i forsyningskædedata og adgang til vigtige varebestillingsparametre. Mobilapplikationen giver derudover også indsigt i KPI’er, tidsfrister og produktinformation.

”Den samlede pakke med lager-, space- og butiks optimeringsløsninger, som RELEX tilbyder, imødekom vores forretningsbehov perfekt,” sagde Ole Christian Remen, Chef for Supply Chain Europa, Convenience i Circle K. “Fra vores første Supply Chain pilot gennem vores space implementering, har vi set konsistente resultater, der forbedrer butiksdriften og påvirker vores bundlinje positivt. ”

Han tilføjede, ”Vi ser frem til et fortsat partnerskab med RELEX. Deres team har hjulpet os med at løse nogle af vores mest presserende problemer, og den automatiserede, integrerede løsning har frigivet betydelige ressourcer som giver os mulighed for at fokusere på at levere den bedste oplevelse i butikken for vores kunder”.

Resultaterne

icon-checkmark

Mindre lager, forbedret salg

RELEXs nøjagtige og detaljerede prognoser gjorde det muligt for Circle K at bestille mindre fra tobaksleverandører og samtidig forbedre salget drastisk.

icon-checkmark

Markant overgået KPI'er ved alle målinger

Circle Ks oprindelige KPI'er skulle øge tilgængeligheden og sortiments-compliance med mindst 2% og reducere tobaksbeholdningen med mindst 10%, disse KPI’er blev markant overgået ved alle målinger.