Minimani laajentaa menestyksekästä kumppanuuttaan RELEXin kanssa ja ottaa käyttöön työvoiman optimoinnin ratkaisun

Dec 16, 2021 2 min

Minimani laajentaa kumppanuuttaan RELEXin kanssa ja ottaa käyttöön RELEXin työvoiman optimoinnin ratkaisun, joka mahdollistaa työvuorojen suunnittelun automatisoinnin ja optimoinnin.

Minimani on käyttänyt RELEXin ratkaisuja kysynnän ennustamiseen ja täydennystilaamiseen jo vuodesta 2016 lähtien. Ottamalla käyttöön RELEXin työvoiman optimoinnin ratkaisun Minimani ottaa askeleen kohti vähittäiskaupan suunnitteluprosessien yhtenäistämistä. Tämän seurauksena yritys pystyy ennustamaan työmäärän tarvetta tarkemmin, järjestämään vuorot vastaamaan työmäärän tarvetta, noudattamaan paikallista lainsäädäntöä ja sopimuksia, sekä parantamaan työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä.

Ennen RELEXin käyttöönottoa Minimanin järjestelmä vaati paljon manuaalista työtä työvuorojen prosessointiin ja työehtosopimusten noudattamisen varmistamiseen. Minimanin olemassa olevia prosesseja ei oltu optimoitu vastaamaan henkilöstön saatavuutta ennustettuun työmäärään, ja työvuorosuunnittelu perustui aikaisempaan myyntiin ja suunnittelijoiden kokemukseen täsmällisten, datapohjaisten ennusteiden sijaan.

Minimani etsi työvoimasuunnittelun optimointiin tehokasta ja modernia ratkaisua, joka voisi automatisoida aikaa vievän manuaalisen työn, keskittää työvoiman suunnitteluprosessit ja auttaa vastaamaan asiakaskysyntään ennakoitavammalla työmäärällä ja tasapainoisemmilla työvuoroilla. Toinen painopiste oli siirtyä pois tulostettavista työvuoroista, jotka eivät vastanneet työvoiman tarvetta eivätkä mahdollistaneet kaupan työntekijöiden ja suunnittelijoiden välistä viestintää, modernimpaan mobiilityökaluun, joka parantaisi näiden kahden sidosryhmän välistä yhteistyötä.

”Laajentamalla yhteistyötämme RELEXin kanssa työvoiman optimointiin, voimme aikatauluttaa työvuoroja RELEXin tarkkojen ennusteiden mukaan. Näin pystymme varmistamaan, että meillä on riittävästi työntekijöitä käytettävissä ennakoidun työmäärän hoitamiseen ympäri vuoden”, sanoo Jussi Nummelin, Minimanin toimitusjohtaja. ”RELEXin mobiilialusta mahdollistaa työntekijöillemme sen, että he voivat esittää helpommin toivomuksia vuorojen suhteen, hakea lisävuoroja sekä tarkistaa ja hallita aikataulujaan oman saatavuutensa ja mieltymystensä mukaan. Tämän ansiosta työntekijämme voivat vaihdella erilaisten työasemien välillä ja saada monipuolisempia tehtäviä. Viime kädessä ratkaisu lisää tehokkuutta, parantaa työntekijöidemme hyvinvointia ja mahdollistaa korkeatasoisen asiakaspalvelun asiakkaillemme.”

”Olemme innoissamme yhteistyömme laajentamisesta Minimanin kanssa”, sanoo Emma Aidanpää-Salmi, RELEXin Vice President, Customer Success. ”Minimani on jo nähnyt RELEXin hyödyt kysynnän ennustamisessa ja täydennystilaamiessa. Vähittäiskaupan suunnitteluprosessien yhtenäistämisen ja työvoimasuunnittelun parantamisen ansiosta Minimani saa tasapainoisemmat työmäärät ja hyvin suunnitellut aikataulut, jotka lisäävät tehokkuutta, alentavat kustannuksia ja kasvattavat sekä myyntiä että työntekijöiden tyytyväisyyttä.”