Uusi 100 miljoonan euron säätiö RELEX Solutionsin perustajilta edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja eriarvoisuuden vähentämistä

Dec 20, 2022 2 min

Säätiö jakaa heti ensimmäisenä vuotenaan miljoona-avustukset muun muassa ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseen. Säätiön 10 miljoonan euron peruspääoman lisäksi sille lahjoitetaan lähes 100 miljoonan euron arvosta RELEXin osakkeita.

Suomalaisen toimitusketjujen ja vähittäiskaupan suunnitteluun ja optimointiin keskittyvän RELEX Solutionsin perustajat Michael Falck, Mikko Kärkkäinen, Johanna Småros ja yksi yhtiön ensimmäisistä työntekijöistä Marko Nikula ovat perustaneet RELEX Säätiö parempaan tulevaisuuteen -nimisen säätiön.

“Meille on tärkeää jakaa RELEXin kasvun ja menestyksen tuloksia kohteisiin, jotka edistävät positiivista kehitystä maailmassa. RELEX Säätiö parempaan tulevaisuuteen -tavoitteena on edistää yhteiskunnan rakentumista sellaiseksi, jossa ihmiset haluavat toimia ja elää. Tuemme ja edistämme hankkeita, jotka parantavat ympäristön tilaa, ehkäisevät ilmaston lämpenemistä sekä edistävät ihmisoikeuksien ja humanitaaristen oikeuksien toteutumista”, kertoo RELEXin Säätiön hallituksen puheenjohtaja Marko Nikula. 

Säätiön strategiset painopistealueet vuosina 2023–2025 ovat ympäristön suojelu ja ilmastonmuutoksen hidastaminen, köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen estäminen. Säätiö edistää strategisia painopistealueitaan muun muassa tekemällä suoria lahjoituksia hyväntekeväisyysjärjestöille, yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille sekä jakamalla tutkimusinstituuteille tutkimusapurahoja. Säätiö aikoo jakaa avustuksia ja apurahoja vuoden 2023 aikana noin miljoona euroa, mikä kasvaa vuosina 2024 ja 2025 noin 2 miljoonaan euroon vuodessa. Apurahoja voi hakea myöhemmin säätiön verkkosivujen kautta.

Säätiö tarjoaa hyväntekeväisyysjärjestöille mahdollisuuden hakea avustusta, mutta samalla säätiö myös itse etsii tuettavia järjestöjä ja kohteita. Säätiö toteuttaa vuosittaisen vaikuttavuusarvioinnin siitä, kuinka strategisia painopistealueita edistetään mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Säätiö on oma itsenäinen toimijansa, eikä sillä ole muita kytköksiä RELEXiin, kuin yhtiöstä peräisin oleva varallisuus, joka on mahdollistanut perustajille säätiön perustamisen.

 ”Säätiön nimeämisen taustalla on halu tunnustaa laajemman tiimin työ, jotta säätiö voi olla ylpeyden aihe kaikille nykyisille, menneille ja tuleville RELEXin työntekijöille”, kertoo Nikula.

Ensimmäisiä toimenpiteitä on käynnistää toimitusjohtajan hakuprosessi. Säätiön organisaatio tulee muodostumaan kolmen ensimmäisen tilikauden aikana hallituksesta, nimitysvaliokunnasta ja toimitusjohtajasta. Säätiön varallisuus koostuu reilun 10 miljoonan euron peruspääomasta, joka hajautetaan eri sijoituskohteisiin, ja jatkossa sijoitustuotoista sekä säätiölle tulevista muista lahjoituksista. Säätiön perustajat ovat lisäksi sitoutuneet lahjoittamaan säätiölle sen rekisteröimisen jälkeen Retail Logistics Excellence – RELEX Oy:n osakkeita, joiden arvon arvioidaan olevan luovutushetkellä noin 95,6 miljoonaa euroa. 

Lisää tietoa täältä: http://relexfoundation.org/