Case Atria

Feb 3, 2022 3 min

Atria, Pohjois-Euroopan johtava elintarviketeollisuuden yritys ja yksi Suomen suurimmista lihatuotteiden toimittajista, on käyttänyt RELEXin kysynnän suunnitteluratkaisua jo useiden vuosien ajan, kehittäen jatkuvasti omia suunnitteluprosessejaan.

Atria halusi parantaa entisestään monimutkaisena ja haastavana tunnetun lihatuotekategorian hallintaa, ja otti käyttöön RELEXin koneoppimiseen pohjautuvat ominaisuudet toimitusketjuprosesseissaan saadakseen merkittäviä parannuksia ennustetarkkuuteen.

Monitahoisen toimitusketjun hallinta

Toimitusketjun hallinta lihatuotesektorilla on monimutkaista. Esimerkiksi Atrian lopputuotteilla on lyhyet säilyvyysajat, jotka edellyttävät erittäin tarkkoja päiväkohtaisia ennusteita hyvän saatavuuden varmistamiseksi ja hävikin minimoimiseksi. Lisäksi Atria tarvitsi tarkkaa pitkän aikavälin suunnittelua tarjonnan ja kysynnän tasapainottamiseksi, sillä eläinten kasvattaminen tuotantoketjun alussa voi kestää kymmenestä viikosta jopa useaan vuoteen.

Atrian täytyi myös hallita paremmin sekä kausivaihtelun vaikutuksia kysyntään ympäri vuoden että kaupan alan asiakkaiden liiketoimintapäätösten vaikutuksia. Atria halusi parantaa kykyään huomioida vähittäiskauppiaiden päätösten, kuten ajoittaisten valikoimamuutosten, kampanjoiden tai merkittävien ostospäivien myötä syntyvät vaikutukset.

Vakaalta kysyntäsuunnittelun pohjalta rakentaminen

Kun Atria alun perin otti käyttöön RELEXin kysynnän suunnitteluratkaisun, heidän ensisijaisena tavoitteenaan oli saada tarkempia ennusteita kauppaketjutasolla. Tarkat ennusteet olivat keskeinen osa Atrian kykyä selvittää vähittäiskaupan asiakkaiden lukuisten valikoimapäätösten, alennuskampanjoiden ja juhlapyhien sekä muiden tapahtumien johdosta syntyvää myyntiä. RELEX lisäsi onnistuneesti ennusteiden automaatiota, joka mahdollisti Atrian siirtymisen tarvitsemansa ennustetarkkuuden tasolle.

Lisäksi Atria pystyi järkeistämään sovellusvalikoimaansa korvaamalla kaksi lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelutyökalua RELEXin yhtenäisellä kysynnän suunnitteluratkaisulla. Tämän ansiosta Atria pystyi saumattomasti yhdistämään lyhyen aikavälin kysynnän tunnistamisen pitkän aikavälin kysynnän suunnitteluun yhdellä työkalulla, tukien samalla jatkuvaa budjettisuunnitteluaan.

Suomessa tehdyn onnistuneen käyttöönoton jälkeen Atria laajensi RELEXin kysynnän suunnitteluratkaisun käyttöä myös muihin tarkentaen samalla suunnitteluprosessejaan.

Tekoälykäyttöinen kysynnänennustaminen parantaa suunnittelun tarkkuutta entisestään

Tulokset pähkinänkuoressa:

  • 98,1 % ennustetarkkuus viikkotasolla
  • 13 % vähemmän manuaalisia ennustemuutoksia

Atria otti käyttöön RELEXin koneoppimiseen pohjautuvat ennusteominaisuudet auttamaan monimutkaisen lihatuotesektorin paremmassa hallinnassa.

Koneoppimiseen pohjautuva ennustaminen toi lisää parannuksia Atrian ennustetarkkuuteen, joka on nyt 98,1 % viikkotasolla, ja vähensi samalla manuaalisia ennustemuokkauksia 13 %. Tulokset saavutettiin suurelta osin koneoppimisen ansiosta, joka pystyi ennustamaan kysyntää tarkemmin suurten juhlapyhien aikana, jolloin kuluttajilla on yleensä tapana ostaa enemmän juhlavampia ruokia.

Atrian uusi ennustemenettely havaitsee ja reagoi nyt automaattisesti kysynnän asteittaisin muutoksin, mikä on ollut erityisen arvokasta koronapandemian aikana koronarajoitusten vaikuttaessa kysyntään. Lisäksi Atria on saanut vakaampia ennusteita jopa kiireisimpien sesonkien suurten myyntihuippujen aikana. Vakaus on parantanut Atrian pitkän aikavälin suunnittelua huomattavasti.

“Alkuperäisen RELEXin käyttöönoton ansiosta pystyimme aloittamaan vankalta pohjalta, sillä meillä oli jo ennestään korkea ennustetarkkuus”, sanoi Tapani Potka, SVP, Delivery Chain Management, Atria. ”Kuitenkin koneoppimisen käyttöönoton jälkeen olimme erittäin vaikuttuneita siitä, kuinka paljon RELEXin algoritmit pystyivät parantamaan ennustetarkkuuttamme ja -vakauttamme. Nämä parannukset ovat kriittisiä kyvyllemme hallita toimialamme ja liiketoimintamallimme monimutkaisuutta.”

Koneoppiminen avaa uusia mahdollisuuksia

Yksi koneoppimisen merkittävimmistä kilpailueduista on kyky hyödyntää suurta määrää ulkoista dataa suunnittelun tarkkuuden parantamiseksi sellaisessa mittakaavassa, joka ei ole mahdollista ilman tekoälyä. Koneoppimiseen pohjautuva kysynnänennustaminen on avannut Atrian kehitykselle uusia mahdollisuuksia, kuten mahdollisuuden hyödyntää kaupan alan hintadataa suunnittelussa ja sisällyttää kaupanalan kumppaneiden tulevien valikoimamuutosten tiedot automaattisesti päivittyviin ennusteisiin.

”Meillä on ollut innostava ja innovatiivinen kumppanuus RELEXin kanssa jo lähes vuosikymmenen ajan”, sanoo Pekka Korpeinen, Director, Steering & Planning, Atria. ”Minusta on ilmeistä, että RELEX ja Atria jakavat saman kunnianhimon selvittää, kuinka kulutustavaroiden valmistajat voivat saada parhaan mahdollisen lisäarvon nykyaikaisista suunnitteluteknologioista. RELEXin koneoppimiseen pohjautuvien ennusteiden käyttöönotto on vaikuttanut suuresti liiketoimintamme menestykseen.”