Case Suomalainen Kirjakauppa

May 18, 2020 3 min

Esittely

Vuonna 1912 perustettu Suomalainen Kirjakauppa on maamme johtava kirjakauppias ja yksi RELEXin vanhimmista asiakkaista. Yritys on käyttänyt RELEXin täydennysratkaisua jo yli 10 vuotta.

Suomalaisella Kirjakaupalla on erittäin laaja valikoima ja tuotteiden vaihtuvuus on nopeaa. Yhtiön vaihto-omaisuus vaatii jatkuvaa optimointia, ja vanhoja nimikkeitä on saatava pois tehokkaasti alati lisääntyvien uusien nimikkeiden tieltä. Kirjan elinkaari on pääsääntöisesti melko lyhyt.

Suomalaisella Kirjakaupalla oli tarve tunnistaa tehokkaammin ne kirjat, joiden elinkaari on päättymässä ja vauhdittaa kyseisten teosten myyntiä hinnanalennuksilla. Hinnoittelu on toimiva tapa tyhjentää vanhoja tuotteita uusien tieltä. Sillä, milloin ja miten paljon tuotteiden hintaa alennetaan, on suuri vaikutus poistoalennuksien tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Koska Suomalaisen Kirjakaupan valikoimaan kuuluu satoja tuhansia tuotteita, prosessin hallinnointi manuaalisesti on hyvin työlästä. Tästä syystä yhtiö olikin innokas kokeilemaan RELEXin uutta Markdown-työkalua.

RELEXin Markdown-työkalu käyttää ennalta määriteltyä hinnoittelustrategiaa. Hyödyntämällä tekoälyä ja analytiikkaa järjestelmä ehdottaa optimaalisia hinnanalennuksia, joiden avulla yritys voi saavuttaa tavoitteensa. Markdown-työkalu arvioi, miten eri tuotteet reagoivat hinnanmuutoksiin. Näin vähittäiskauppiaat voivat määritellä automaattisesti optimaalisen hintasuunnitelman jokaisen liikkeen jokaiselle tuotteelle varmistaen parhaan katteen tuotevalikoimalle. Alennushintojen optimointi tuote- ja myymälätasolla on myös erittäin tehokas tapa saavuttaa tavoiteltu varastotaso tietyn ajanjakson loppuun mennessä. Hintojen muutosten lisäksi järjestelmä näyttää kunkin suositellun hintapäätöksen vaikutukset kysynnän ennusteisiin.

“Poistoalennusprosessimme on nyt proaktiivinen ja pitkälle automatisoitu.”

Henri Bryk, Valikoima-analyytikko, Suomalainen Kirjakauppa

Poistoalennusprosessi

Suomalainen Kirjakauppa ja RELEX toteuttivat poistoalennuksien pilottiprojektin neljässä myymälässä, kahdessa eri tuotekategoriassa syksyllä 2018. Projekti oli käynnissä syyskuusta joulukuuhun.

Markdown-järjestelmä tunnistaa ja hinnoittelee alennettavat tuotteet automaattisesti. Se laskee tuotteille myös hintajouston myyntihistorian perusteella, minkä jälkeen järjestelmä optimoi uuden hinnan, jolla tuotteet saadaan myytyä kuuden viikon aikana.

Uuden prosessin myötä ehdotukset hintojen alennuksista lähetetään tuotepäälliköille maanantaisin ja alennukset ovat voimassa myymälöissä seuraavan viikon tiistaina. Kun tuote on ollut poistoalennuskampanjassa kuuden viikon ajan, tilanne tarkistetaan ja tarvittavat lisätoimenpiteet, kuten uudet hinnanalennukset, voidaan toteuttaa.

”Koska käytimme RELEXin järjestelmää jo ennestään tuote- ja myymälätason kysynnän ennustamiseen sekä varastonhallintaan, oli meillä tarvittava perusta Markdown-työkalun sujuvalle käyttöönotolle.”

HENRI BRYK, VALIKOIMA-ANALYYTIKKO, SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA

Tulokset

Onnistuneen pilottiprojektin seurauksena Suomalainen Kirjakauppa päätti ottaa Markdown-työkalun käyttöön kaikissa myymälöissään huhtikuussa 2019.

Ensimmäisen seitsemän viikon aikana yhtiö on sisällyttänyt 40 tuotetta poistoalennuskampanjaansa. Näiden tuotteiden myynnin arvo alennuskaudella on ollut 94 % korkeampi kuin ilman alennushinnoittelua oli ennustettu. Samanaikaisesti kyseisten tuotteiden myyntimäärät nelinkertaistuivat.

Seitsemän viikon aikana varaston kierto kasvoi 133 % poistaen hitaasti liikkuvia nimikkeitä ja tehden tilaa uusille. Parhaat tulokset uudella prosessilla saavutettiin suhteellisen uusien nimikkeiden kanssa, joiden myynti oli alkanut laskea.

“Koska käytimme RELEXin järjestelmää jo ennestään tuote- ja myymälätason kysynnän ennustamiseen sekä varastonhallintaan, oli meillä tarvittava perusta Markdown-työkalun sujuvalle käyttöönotolle”, sanoo Suomalaisen Kirjakaupan valikoima-analyytikko, Henri Bryk.

“Poistoalennusprosessimme on nyt proaktiivinen ja pitkälle automatisoitu”, Bryk lisää. ”Pilottiprojektin aikana opimme, että myymälöiden esillepano on poistoalennusten yhteydessä tärkeää. Jos emme esittele alennettuja tuotteita asianmukaisesti, prosessi ei ole yhtä tehokas kuin se muuten olisi.”

“Muutoksen johtaminen on ollut hankkeelle välttämätöntä. On tärkeää valita huolellisesti, kuka päättää alennuksista ja hinnoittelustrategiasta. Katetavoitteet voivat olla harhaanjohtavia, sillä ne eivät ota huomioon varaston hallussapito- ja tuhoamiskustannuksia. Tässä on kyse vanhojen tuotteiden myynnin edistämisestä, jotta uudet tuotteet saadaan tilalle tuottamaan täyttä katetta”, Bryk kertoo.