RELEX Solutions utnevnt som Leader i Forresters rapport om programvare for Retail-planlegging

Mar 12, 2020 1 min

RELEX Solutions, som leverer skybasert programvare for optimert Retail-planlegging, har blitt anerkjent som en leder i The Forrester Wave™: Retail Planning Q1 2020. Forrster Wave utgis av det uavhengige researchselskapet Forrester, og er «en guide for kjøpere som vurderer kjøpsalternativer på teknologimarkedet». Hver utgave av Forrester Wave er satt sammen av informasjon fra analytikere, researchere, et leverandør-responsteam og kundereferanser. RELEX var blant en av flere selskaper i utvalgt gruppe som ble invitert til å delta i evalueringen.

RELEX mottok høyeste score i elleve kriterier, herunder:

 • Systemarkitektur
 • Services-to-product inntjeningsgrad
 • Kundesegmentering og clustering
 • Samlet etterspørselsprognose
 • Oppstartsordre, varepåfylling, og allokeringer
 • Planlegging med begrensninger
 • Kontinuitetsplanlegging
 • Nest beste handling
 • Referanser
 • Roadmap
 • Kunder

I Forrester-rapporten står det «I vår evaluering leverte RELEX over for ventet på arkitektur, kundesegmentering, varepåfylling og allokeringer, planlegging med begrensninger og samlet etterspørselsstyring.» Rapporten slår også fast at: «RELEX Solutions appellerer mest til internasjonale dagligvarebutikker og forhandlere av hardvarer som ser etter en sofistikert planlegging og utførelse som hensyntar begrensninger som pakkestørrelser og visningsplass.»

«Vi er glade for å bli anerkjent som en leder i den siste utgaven av Forrester Wave: Retail Planning,» sa Mikko Kärkkäinen, Group CEO i RELEX Solutions. «Vårt mål er å hjelpe våre kunder med å navigere i sine utfordringer knyttet til Retail-planlegging, og samtidig bygge sterke og varige relasjoner. Vi mener at disse resultatene bekrefter at vi har lykkes i å nå dette målet.»