Ahlsell väljer RELEX Solutions för mer effektiv prognostisering och varuförsörjning

Dec 15, 2020 2 min

Ahlsell, en av Nordens ledande distributörer av installationsprodukter, verktyg och tillbehör, har valt att samarbeta med RELEX Solutions, leverantör av integrerade lösningar för detaljhandelns planering, för att integrera och automatisera sin varuförsörjningsplanering. RELEX kommer initialt att förse Ahlsells tre distributionslager i Sverige, Norge och Finland, med en lösning för prognostisering och varuförsörjning, och följs senare av implementation i deras 240 butiker. Med RELEX anpassningsbara, AI-baserade lösning kommer Ahlsell att stöttas i deras mål att minska lagernivåerna och samtidigt öka tillgängligheten. De kommer även att automatisera sina planeringsprocesser och förbättra både lageromsättningen och noggrannheten i sin långsiktiga planering.

Den nya lösningen, vilken möjliggör för integrerad hantering av hela varuförsörjningskedjan, kommer att öka automationsgraden, möjliggöra för långsiktig planering och göra det enklare att hantera avvikelser och säsongsvariationer. Ahlsell valde att samarbeta med RELEX tack vare leverantörens expertis inom varuförsörjningsoptimering, deras analytiska och datadrivna kunskaper samt deras meritlista på nöjda kunder inom samma bransch som Ahlsell.

”RELEX-teamet förstår verkligen våra behov och kommer att stötta kärnprocesserna i vår varuförsörjning med best practices för prognostisering och varuförsörjning,” säger Daniel Johansson, Logistics Manager på Ahlsell Sverige. ”Genom att arbeta med RELEX kan vi få en bättre helhetssyn på planeringen, använda data för att förbättra verksamheten och effektiviteten samtidigt som vi automatiserar manuellt arbete och förbättrar våra möjligheter att anpassa och förnya.”

”Vi ser väldigt mycket fram emot det här samarbetet och att arbeta tillsammans med Ahlsells ambitiösa och duktiga team för att ta vara på all potential i deras varuförsörjningskedja,” säger Joakim Hellman, Sales Manager på RELEX Solutions. ”Allt eftersom Ahlsell förbättrar och automatiserar sina kärnprocesser kommer dom att ytterligare kunna förbättra sin operativa effektivitet, samtidigt som dom drar nytta av de affärsmässiga fördelarna av RELEX lösning.”