Granngården drar stora fördelar från jämnare leveranser med RELEX Delivery Flow Smoothing

May 11, 2021 3 min
Mer balanserade
kortsiktiga inkommande leveranser till butiker
Utjämnade
leveranstoppar
Mer förutsägbart
och smidigare arbete i butiker och på DC

Granngården har drivit betydande förbättringar i sitt varuflöde och sina övergripande processer för kapacitetshantering genom sitt samarbete med RELEX Solutions. Sedan 2014 har Granngården använt RELEX lösningar för prognostisering och varuförsörjning i sina 110 butiker och sitt distributionslager, och har kontinuerligt förbättrats. Under 2020 bestämde de sig för att utöka samarbetet till att inkludera RELEX lösning för kapacitetshantering för att uppnå ett jämnare varuflöde.

Granngården har sedan en tid tillbaka haft en utmaning som är vanlig för detaljhandlare: att det förekommer stora leveranser mot slutet av veckan. Dessa leveranstoppar sätter stor press på kapaciteten i hela kedjan, från plock på distributionslagret till leveransmottagandet i butik och plock upp på butikshyllan, framför allt vid deras största försäljningsperioder i slutet av veckan. När de implementerade RELEX lösning för jämnare leveransflöde var ett av målen att få ett mer balanserat varuflöde under veckan, istället för att leveranserna är koncentrerade till det redan försäljningsintensiva veckoslutet.

Granngården vände sig till RELEX tack vare den starka relation som de har utvecklat under åren, och det förtroende som de har för RELEX-teamet i att stötta dom i sina utmaningar. Projektet genomfördes på mindre än en månad, med en väldigt smidig och snabb implementationsprocess.

RELEX lösning för jämnare varuflöde använder noggranna order- och leveransprognoser för att planera fler leveranser tidigare i veckan, vilket jämnar ut varuflödet och underlättar för kapacitetshanteringen i både butikerna och på distributionslagret. Genom att implementera lösningen för jämnare varuflöde har Granngården uppnått betydande fördelar, bland annat:

  • Mer balanserade kortsiktiga inkommande leveranser till butiker, och utgående leveranser på DC-nivå
  • Utjämnade leveranstoppar: istället för att 70% av leveranserna kommer i slutet av veckan, är leveranserna nu utjämnade över veckan.
  • Mer förutsägbart och smidigare arbete med att plocka varor på DC och i butikshyllorna, vilket leder till mindre behov av dyrt övertidsarbete.

Granngården har nu mer proaktiv synlighet i deras kapacitetsutmaningar i hela varuförsörjningskedjan och de kan automatiskt jämna ut resursbehov utöver veckan. Detta gör det möjligt för personalen att fokusera på kundservice vid försäljningstopparna. Butikerna som hade den största kapacitetsutmaningen lyckades minska andelen leveranser i slutet av veckan från 70% till endast 48%, samtidigt som de har behållit samma tillgänglighet och säkerhetslager.

”Med RELEX har vi lyckats jämna ut både våra leveransvolymer och leveransscheman. Det är ett stort steg i riktningen mot att ha majoriteten av våra leveranser i början av veckan, då vi har färre kunder och mer tid för varupåfyllning i butikerna,” säger Gina Hedqvist, Supply Chain Manager på Granngården. ”Vår butikspersonal tycker att leveranserna nu är bättre planerade och mer hanterbara, vilket gör deras dagliga arbete mycket enklare. RELEX lösning för jämnare varuflöde har snabbt visat sitt värde utan att påverka andra mål negativt.”

”Vi har en lång och stark relation med Granngården och det är fantastiskt att kunna fortsätta skapa värde och visa fler av RELEX många lösningar,” säger Erik Kinch, Operations Director Scandinavia på RELEX Solutions. ”Detta har varit ett textboksexempel på ett projekt där allt har genomförts i tid och i enlighet med förväntningar och estimat. Det har också varit roligt att se den fulla effekten från leveransflödesutjämningen från dag ett. Vi tycket att det är fantastiskt att Granngården alltid har ett öga för nästa steg i att förbättra deras verksamhet och kundupplevelse, som till exempel den lösning vi håller på att implementera just nu där varuförsörjningen kommer att ta hänsyn till varuutrymmet i butikerna. Vi ser fram emot att fortsätta hitta nya sätt att förnya och driva värde tillsammans i många år framöver.”

Läs mer om Granngården och de resultat som dom har uppnått med RELEX i det här caset.