Pierce förbättrar projicerat lagervärde för att driva kapitalbesparingar

Oct 17, 2022 2 min
16%
genomsnittlig minskning av projicerade inköp för alla produkter
€4.2M
minskat projicerat lagervärde
Förbättrad
prognosnoggrannhet

Pierce Group AB, en ledande europeisk e-handelsaktör som säljer motorcykel- och snöskoterutrustning, -delar och tillbehör, har åstadkommit en avsevärd förbättring i sitt projicerade lagervärde genom sitt samarbete med RELEX Solutions. Sedan 2016 har RELEX stöttat Pierce centrallager och e-handelskanaler med lösningar för prognostisering och varuförsörjning.

Genom att arbeta med RELEX har företaget uppnått:

  • 16% genomsnittlig minskning av projicerade inköp för alla produkter.
  • Minskat projicerat lagervärde med 4,2 miljoner €
  • Förbättrad prognosnoggrannhet

Under 2022 hade Pierce utmaningar med höga lagernivåer på grund av uppblåsta prognoser och letade efter en lösning. RELEX och Pierce hade byggt ett stabilt partnerskap under åren de samarbetat. Pierce vände sig till RELEX på grund av dess flexibilitet och expertis, för att ytterligare optimera deras befintliga lösning. RELEX var snabb med att presentera en lösning och tack vare samarbete mellan båda parter kunde arbetet genomföras inom 30 arbetstimmar.

Efter optimeringen har Pierces möjligheter att förutsäga och skapa projektioner ökat avsevärt. Som resultat har deras prognosnoggrannhet förbättrats, vilket har lett till en genomsnittlig minskning i projicerade inköp på 16%. Genom att minska sina projiceringar kan Pierce frigöra bundet kapital, vara mer flexibla, arbeta proaktivt och ta beslut som är i linje med deras varuförsörjningsstrategi.

”Genom att ytterligare optimera vår befintliga lösning med RELEX har vi kunnat frigöra kapital vi hade bundit i prognoser,” säger Stefan Lindwall, Supply Chain Director på Pierce Group AB. ”Dessa förbättringar hjälper oss att styra företaget och vi är bättre förberedda på oförutsägbara händelser, vilket känns extra viktigt i dessa tider.”

“Dessa förbättringar hjälper oss att styra företaget och vi är bättre förberedda på oförutsägbara händelser, vilket känns extra viktigt i dessa tider.”  

Stefan Lindwall, Supply Chain Director at Pierce Group AB

”Pierce är väldigt glada över samarbetet med RELEX, vilket har visat sig inte vara bara om implementation, utan ett långt partnerskap där vi arbetar tillsammans mot kontinuerliga förbättringar,” säger Emma Aidanpää-Salmi, VP Customer Success på RELEX Solutions. ”Detta är ett bra exempel på vårt engagemang i våra kunder, där vi vill fortsätta utveckla processer och arbetssätt till att passa kundens föränderliga behov och målsättningar.”