Case nemlig.com
Succes med markdowns via automatisering og prisoptimering

icon-checkmark

24 %

øget margin på markdown-produkter

icon-checkmark

45 %

reduktion i madspild

icon-checkmark

77 %

stigning i planlægningsteamets daglige effektivitet

Som Danmarks førende online supermarked har nemlig.com oplevet en eksplosiv vækst de senere år. Imidlertid opstod der med denne vækst et behov for et tilpasset system til optimering af markdowns, der gjorde det muligt at skalere effektivt ud i fremtiden. Forbedret planlægning af prisnedsættelser er af afgørende betydning for dagligvareforhandlerens forpligtelse til at reducere madspild.

Den proces, der havde fungeret godt for virksomheden som mindre firma, skulle udskiftes med en mere sofistikeret løsning til optimering af markdowns, der kunne:

 • Indføre et højt niveau af automatisering
 • Levere proaktiv opmærksomhed på friske produkter, der nærmer sig deres udløbsdato
 • Øge disponenters effektivitet og stadig overholde aktuelle KPI’er
 • Sikre større fleksibilitet og tilpasningsevne ift. den tidligere proces
 • Understøtte langsigtede skaleringsbehov langt ud i fremtiden

Deres succeskriterie var:

 • Forbedrede marginer på markdowns
 • Tidlig identifikation af produkter, der skal prisnedsættes
 • Reduceret madspild
 • Øget effektivitet i planlægningsteamet

Hurtig og gnidningsfri implementering

Nemlig.com havde allerede implementeret RELEXs forecast og replenishment løsning i 2019. Virksomheden værdsatte RELEXs evne til at understøtte deres behov som onlineforhandler såvel som deres stærke resultater inden for dagligvarehandel. Man mente desuden, at RELEX kunne muliggøre, at nemlig.com både skalerede hurtigt og samtidig fik fremtidssikret deres markdown-proces.

Eftersom nemlig.com’s data om forsyningskæden allerede blev styret via deres eksisterende RELEX forecast og replenishment løsning, foregik implementeringen af markdown-optimeringen meget hurtigt og gnidningsfrit:

 • Maj 2020: Projektstart på optimering af markdowns
 • Juni 2020: Optimering af markdowns går live hos udvalgte leverandører
 • August 2020: Markdown-optimering er fuldt udrullet hos alle leverandører

Markdown-succes: Øget margin og effektivitet, mindre madspild

Resultater – hurtigt overblik

 • 24 % øget margin på markdown-produkter
 • 45 % reduktion i madspild
 • 77 % stigning i planlægningsteamets daglige effektivitet

Bemærk: Disse resultater gælder kun for produkterne i nemlig.com sortimentet med potentiale for markdowns – såvel før som efter RELEXs markdown-implementering

Med den nye markdown-løsning kunne nemlig.com redesigne deres proces og blive mere proaktiv og automatiseret.

RELEXs lagerfremskrivninger identificerer nu proaktivt letfordærvelige produkter, hvor der er varer i overskud. Systemet anbefaler derefter automatisk optimale priser i forhold til mængden af ​​overskydende varer samt en analyse af priselasticiteten. Nemlig.com kan nu sælge varerne med den højest mulige margin inden deres sidste salgsdato.

Systemet anvender den nye, lavere pris gennem den første markdown-periode, eller indtil lageret af produkter med begrænset holdbarhed er solgt. Skulle nemlig.com herefter stadig have overskydende varer, foreslår RELEX nu automatisk en ny, yderligere reduceret pris.

Tilbagemeldingen fra nemlig.com’s planlæggere er en høj grad af tilfredshed med det nye system og processen. De har været i stand til at reducere det daglige markdown-tidsforbrug fra 3 timer og 55 minutter til 55 minutter – en 77 % øgning af planlægningseffektiviteten. “Den automatisering, som RELEX har introduceret i vores processer, har reduceret vores planlæggeres tidsforbrug hver dag, så de kan fokusere på mere værdiskabende arbejde,” siger Jack Enevoldsen, Kategoridirektør hos nemlig.com

Jack fortsætter: “RELEXs markdown-løsning har faktisk gjort det hurtigere og nemmere at identificere et større antal produkter til markdown, end vi tidligere var i stand til, hvilket har medført højere marginer og mindre madspild.” I og med at systemet nu automatisk identificerer varer, der nærmer sig deres udløbsdato og anbefaler den optimale pris, skal planlæggerne bare enten acceptere eller ændre systemets anbefaling. Resultatet er, at nemlig.com har set 24 % højere marginer for deres prisreducerede produkter, samtidig med, at den øgede synlighed ift. produkter, der nærmer sig udløbsdato, har medført en reduktion i madspild på 45 % for produkter, der typisk bliver sat ned i pris.

Mens virksomheden fortsætter sin hurtige vækstbane, vil de høje niveauer af automatisering, som RELEX har introduceret, give nemlig.com mulighed for at skalere effektivt uden at skulle ansætte og træne et større planlægningsteam. “I RELEX har vi fundet en løsning, der er fleksibel og tilpasningsdygtig nok til at imødekomme vores langsigtede behov, uanset hvor hurtigt vi vokser fremover,” siger Enevoldsen. ”Vi valgte at arbejde med RELEX, fordi vi så en stærk track record for at levere resultater og et ry for at arbejde som ægte partner med deres kunder. Det kan vi nu også stå inde for, og vi ser frem til at udvikle forholdet, når vi fortsætter med at forbedre vores processer og resultater med RELEX.”

Resultaterne

icon-checkmark

Nemlig.com kan nu sælge varerne med den højest mulige margin inden deres sidste salgsdato.

RELEXs lagerfremskrivninger identificerer nu proaktivt letfordærvelige produkter, hvor der er varer i overskud. Systemet anbefaler derefter automatisk optimale priser i forhold til mængden af overskydende varer samt en analyse af priselasticiteten.

icon-checkmark

En høj grad af tilfredshed med det nye system og processen

nemlig.com’s planlæggere har været i stand til at reducere det daglige markdown-tidsforbrug fra 3 timer og 55 minutter til 55 minutter - en 77 % øgning af planlægningseffektiviteten.