Onnistuneen Suomen STARK-yhteistyön myötä RELEX Solutions optimoi Ruotsissa lähes 120 myymälän toimintoja 

Sep 26, 2023 2 min

Ruotsin johtava rakentajien ja remontoijien rautakauppaketju Beijer Byggmaterial optimoi toimitusketjunsa hallintaa ja tehokkuutta RELEXin kysynnän ennuste- ja täydennysratkaisun avulla. Tämä parantaa tuotteiden saatavuutta yhtiön yritys- ja yksityisasiakkaille. Yhteistyö on jatkumoa onnistuneelle yhteistyölle RELEXin ja STARK-Suomen välillä. 

Yhteistyö RELEXin kanssa kattaa Beijer Byggmaterial ketjun 117 myymälää sekä jakelukeskukset Ruotsissa, tavoitteenaan optimoida ja parantaa vähittäiskaupan ja toimitusketjun prosesseja. Vuonna 1866 perustettu ja nyt osana STARK -ryhmää toimiva Beijer Byggmaterial on kasvanut Ruotsin suurimmaksi rautakauppaketjuksi. Suomessa nämä STARK-ryhmän myymälät tunnetaan STARK-nimellä. 

Beijer Byggmaterial vaihtoi aiemman järjestelmänsä RELEXin ratkaisuun, sillä se ei enää kehittynyt tavalla, joka vastaisi yhtiön kasvavan ja kehittyvän liiketoiminnan tarpeita. Beijer Byggmaterialin tavoitteena on kehittää myymälöiden ja jakelukeskusten kysynnän ennustamista sekä täydennysprosesseja yhteistyössä RELEXin kanssa. Tämä parantaa tuotteiden saatavuutta, sekä tekee yhtiön toimitusketjun suunnittelusta ja toimivuudesta sujuvampaa. 

Uusilla virtaviivaistetuilla prosesseilla varmistetaan, että tuotteiden täydennystilaukset toimivat tehokkaasti ja että tilaukset tehdään oikeista tuotteista oikeaan aikaan, kustannustehokkuus huomioiden. Näin Beijer Byggmaterial kykenee varmistamaan tuotteiden saatavuuden asiakkaille näiden tehdessä ostoksen. Täydennysprosesseja tehostamalla pystytään vähentämään varastokustannuksia ja optimoimaan hankintoihin liittyviä kustannuksia. Lisäksi voidaan varmistaa tavaraostojen optimaaliset määrät muun muassa varasto- ja kysyntätilanteen pohjalta. 

 “Logistiikan toimivuus on yksi Beijerin kilpailueduista. Asiakkaamme odottavat saavansa oikean tuotteen oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Yhteistyömme RELEXin kanssa on olennainen osa logistiikkatoimintojemme kehittämistä”, sanoo Beijer Byggmaterialin toimitusketjujen johtaja Henrik Ehrengren. 

 “Olemme todella innoissamme yhteistyöstä Beijer Byggmaterialin kanssa, mikä on jatkoa onnistuneelle yhteistyölle samaan STARK-ryhmään kuuluvan STARK-Suomen kanssa. Tämä on esimerkki ratkaisujemme vaikutuksesta, ja yhdessä olemme sitoutuneet kehitykseen ja tuloksiin, jotka lisäävät tehokkuutta ja parantavat asiakastyytyväisyyttä”, kertoo RELEX Solutionsin Pohjoismaiden asiakastoimintojen johtaja Søren Gram Christensen

Yhteistyö Beijer Byggmaterialin kanssa on jatkoa onnistuneesta kysynnän ennakointi – ja täydennysratkaisun käyttöönotosta ja optimoinnista STARK-Suomen kaikissa myymälöissä ja jakelukeskuksissa.