RELEX Solutions laajentaa tarjontaansa ostamalla työvoiman optimoinnin ja hallinnan järjestelmän Zenoptin

Jun 27, 2019 2 min

RELEX Solutions on ilmoittanut ostaneensa työvoiman optimoinnin järjestelmän Zenoptin. Yrityskauppa vahvistaa RELEXin asemaa luotettavana vähittäiskaupan suunnitteluratkaisujen tarjoajana. RELEX investoi Zenoptiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Nyt toteutunut yrityskauppa viestii entistä vahvemmin RELEXin sitoutumisesta työvoiman suunnittelun osaamiseen.

workforce optimization

Työvoiman optimoinnin ratkaisu hyödyntää RELEXin kysynnän ennusteita, optimoimalla työvuorot automaattisesti vastaamaan myymälätason kysyntää. Ennustamalla kysyntää jopa 15 minuutin tarkkuudella, vähittäiskauppiaat voivat varmistua siitä, että heillä on aina oikea määrä henkilökuntaa huolehtimassa myymälöiden tarpeista.

Henkilöstökustannukset muodostavat yleensä noin 10-20% vähittäiskaupan liikevaihdosta. Jopa pienet parannukset työvoiman suunnitteluun johtavat siis merkittäviin kustannussäästöihin. Yritykset, jotka hyödyntävät RELEXin työvoimaratkaisua, voivat säästää miljoonia vähentämällä tarpeettomia työvoimakustannuksia optimoimalla työvuorot vastaamaan todellista työmäärää. Tämän myötä henkilöstön ylikuormittumisen riski vähenee samalla, kun palvelutaso paranee, myynti lisääntyy ja työntekijöiden sekä asiakkaiden tyytyväisyys kasvaa.

RELEX ja Zenopt ovat jo saavuttaneet tämänkaltaisia tuloksia yhdessä johtavien päivittäistavarakauppiaiden, kuten Coop Värmlandin, Stockmannin ja K-ryhmän kanssa. Coop Värmland huomasi heti järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheissa, että henkilöstökustannukset laskivat 6-10% samalla, kun heidän kykynsä vastata kysyntään oikealla määrällä työvoimaa parantui merkittävästi.

”RELEXin tiimin kanssa työskentely on ollut erittäin innostavaa ja tuottavaa,” sanoo Zenoptin toimitusjohtaja Mika Halme. ”Yhteistyö on mahdollistanut sen, että olemme päässeet konkreettisesti näkemään, mitä ratkaisulla voi vähittäiskaupan kontekstissa saavuttaa. Nyt, kun ratkaisu siirtyy osaksi RELEXiä, näen paljon mahdollisuuksia kehittää sitä edelleen, ja päästä sitä kautta vaikuttamaan myönteisesti vähittäiskauppojen toimintaan.”

”Työvoiman optimoinnin ja hallinnan sisällyttäminen osaksi kokonaisvaltaista ratkaisuamme on jälleen yksi keino lisää, jolla RELEX voi auttaa vähittäiskauppiaita suunnittelemaan toimintaansa paremmin”, sanoo RELEXin toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen. ”Tavoitteenamme on auttaa vähittäiskauppoja vähentämään kustannuksia, kasvattamaan tuottoja sekä parantamaan henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyttä. Työvoiman optimoinnin ja hallinnan ratkaisu on tehokas väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi.”