Meld deg på RELEX Live Oslo 4 september for å høre inspirerende kundehistorier og knytt nye forbindelser innenfor retail | Registrering har startet!

menu-close

M&S Food velger RELEX’ løsning for prognoser og vareforsyning

Apr 22, 2021 2 min

Marks & Spencer har valgt RELEX Solutions som leverandør av en integrert planleggingsløsning for M&S Food, løsningen skal forbedre selskapets prognoser, ordreberegninger og allokeringsprosesser.

Implementeringen for M&S Foods 1 050 butikker og 13 distribusjonssentre i Storbritannia og Irland startet i mars 2021. M&S Food vil dra nytte av RELEX’ state-of-the-art, AI-baserte verktøy for prognoser, optimering av ferskvarehåndtering, ordrebergeninger til butikker og distribusjonssentre, allokeringer og utjevning av kapasitets- og leveringsflyt. Løsningen hensyntar også den enkelte butikkens hylleplass ved forsyningskjedeplanleggingen.

Moderniseringen av forsyningskjeden er en sentral del av M&S Food transformasjon. Selskapet søkte etter en løsning som kunne forbedre prognosenøyaktigheten, fjerne behovet for manuelle inngrep på bakgrunn av for eksempel endret værvarsel, effektivisere kampanjeplanlegging, og til slutt integrere hele deres ende-til-ende-forsyningskjede. Den nye løsningen vil forbedre effektiviteten og synligheten i hele forsyningskjeden, og bidra til økt salg samtidig som matsvinnet reduseres.

RELEX kan vise til en fantastisk track-record med optimering av forsyningskjeder for ferskvarer, og løsningens evne til å utnytte AI og maskinlæring, for å automatisere prosesser og ta informerte, svært nøyaktige beslutninger. Dette var viktige faktorer i M&S Foods beslutning om å velge RELEX.

«RELEX’ evne til å raskt levere innsikt og nøyaktighet på tvers av prognoser, ordre og allokeringer via en enkelt plattform vil øke effektiviteten i vår daglige drift markant, sier George Wright, Commercial Director i Marks & Spencer Food. «RELEX er en viktig del av vår visjon om å modernisere vår ende-til-ende-forsyningskjede. Vi ser frem til å oppnå fantastiske resultater gjennom dette prosjektet.»

Mikko Kärkkäinen, CEO og Co-founder i RELEX Solutions gleder seg til å komme igjen med implementasjonsprosessen: «RELEX er ekstremt stolte av å inngå samarbeid med M&S Food, en av Storbritannias og Irlands mest prestigefylte retailere. Vi ar en sterk kulturell tilknytning til M&S og vår track-record innen dagligvarer og ferskvarer matcher M&S Foods strategiske mål. RELEX vil raskt forbedre effektiviteten i hele forsyningskjeden og sluttresultatet vil være økt produkttilgjengelighet og redusert svinn. Dette er starten på et spennende samarbeid som sikrer M&S Food den mest avanserte forsyningskjeden innfor ferskvarer på det britiske dagligvaremarkedet.»