RELEX Live: Global Retail Summit – Sammanfattning och inspelningar

Oct 8, 2020 6 min

Den 23 september hoppade RELEX på tåget med virtuella konferenser, och vi höll vårt första stora onlineevent RELEX Live: Global Retail Summit. Detaljhandlare, analytiker och press från hela världen var med när detaljhandelsexperter på RELEX tillsammans med våra kunder presenterade om de trender och strategier som krävs för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden.

För dig som inte hade möjlighet att delta på eventet så har vi spelat in alla presentationer, vilka nu finns tillgängliga on-demand. Eftersom hela konferensen var flera timmar lång och för att du enklare ska kunna hitta de presentationer som intresserar dig mest och som täcker de utmaningar du står inför, har vi brutit ner eventet till flera inspelningar. Nedan hittar du kort information om respektive presentation för att du ska få en överblick av vad du kan förvänta dig av dem. Alla presentationer är på engelska.

“Survival of the Nimblest: How Adaptation is Key to Success in Today’s Retail Environment”

Mikko Kärkkäinen, Group CEO på RELEX inleder eventet med att dela sin syn på det som skett, nuet och framtiden inom global handel. Han tar en närmre titt på hur de företag som varit mest framgångsrika de senaste 15 åren, däribland flertalet av RELEX kunder, har kombinerat effektivitet och anpassningsförmåga med innovation. Kärkkäinen tar också upp hur ett integrerat förhållningssätt till detaljhandelsplanering har blivit allt viktigare i en tid av ”Living Retail”, där detaljhandlare har behövt hantera konstant förändring, anamma omni-channelmodeller och röra sig mot en mer automatiserad verksamhet med färre silos.

“Adapting to Every Future, Faster: Unified Planning for Better, Smarter, Faster Decisions”

Mike Taylor, Strategic Sales Solution Architect på RELEX delar med sig av vår vision som leverantör av integrerade lösningar för detaljhandelns planering. Han berättar om en stor dagligvaruhandlare som kunde mildra coronavirusutbrottets påverkan genom att dra nytta av optimerade planogram för att minska arbetet med att plocka upp varor på hyllorna i butiken. Taylor delar även med sig av insikter i hur detaljhandlare kan behålla sin konkurrenskraft i en värld med konstant förändring – ”Vad vi behöver nu är teknologi som bryter ner silos och optimerar beslut genom hela varuförsörjningskedjan, på ett automatiserat och effektivt sätt,” säger Taylor.

“Leroy Merlin Italy: Supply Chain Digitalization: The Importance of End-to-End Visibility and Capacity Planning”

I denna kundpresentation presenterar Alessandro Cernigliaro, Supply Chain Director på Leroy Merlin, djupgående om företagets samarbete med RELEX. Han resonerar om hur ett integrerat tillvägagångssätt har möjliggjort för företaget att på ett bättre sätt kunna förutspå kapacitetsutmaningar, dela information, och med full synlighet i hela varuförsörjningskedjan kunna planera för framtiden. Alessandro beskriver också hur hans team har förbättrat deras inköps-, kampanj- och säsongsplaneringsprocesser, samtidigt som de har frigjort tid för planerarna att kunna fokusera på att optimera lagret och förbättra tillgängligheten.

“Panel Discussion: The Future of Retail”

Ta chansen att lyssna in på en inspirerande diskussion om det ständigt föränderliga handelslandskapet, modererad av Caroline Baldwin, Editor på Essential Retail. Panelens tre internationella detaljhandelsexperter: André Knüppel, COO på Kolonial.no, Pedro Barsanti, CIO på DIA Group och Dan Tretola, Director of Replenishment Systems and Analytics på Party City, delar alla sitt perspektiv på det nuvarande och framtida läget för detaljhandeln. Panelen går in på hur krisen kring COVID-19 har påverkat deras verksamheter, både online och i butiker, hur teknologi kan förbättra varuförsörjningsarbetet, samt vilka verktyg och processer som detaljhandlare behöver för att möta ändrade efterfrågemönster i olika kanaler på ett framgångsrikt sätt.

“Musti Group: Successful Long-Term Business Development: Key Learnings from a Multinational Growth Company”

I den här kundpresentationen delar Panu Hannula, CIO på Musti Group, med sig av viktiga lärdomar från deras arbete tillsammans med RELEX genom åren. Musti Group, vilka är Nordens ledande kedja med produkter för husdjur, lägger sitt fokus på att förbättra sitt utbud, samtidigt som dom bygger en stabil omni-kanalsverksamhet. Hannula berättar om fördelarna som Musti Group har uppnått genom en integrerad planeringslösning, vilket bland annat inkluderar optimerad prisnedsättning under en tid med aktiv tillväxt. Slutligen berättar han även om hur prognoser, specifika för varje försäljningskanal, ger en viktig transparens mellan efterfrågan i butik respektive online.

Managing the Grocery Retail Supply Chain: Case Morrisons

Robert Jenkins, Head of Supply Chain Development på Morrisons, delar med sig av hur en av Storbritanniens största dagligvaruhandlare har finjusterat sin strategi kring teknologi för att leverera snabba resultat med en enorm påverkan. Han berättar hur Morrisons har dragit nytta av försäljningsdata för att förbättra beslut gällande sortiment och varuutrymme, vilket har lett till en bättre kundupplevelse. Han går även in på två av deras relativt nya initiativ: kapacitetshantering av rumstempererade produkter och allokeringar av färskvaror. Användning av försäljnings- och efterfrågeprognoser för att jämna ut generell efterfrågan ”har gjort en väsentlig skillnad i tillgänglighet, i produktivitet på lagret, och i försäljningen,” enligt Jenkins. Samtidigt har deras nya lösning för allokering av färskvaror drivit ytterligare förbättringar och minskat svinn på mer än 5 miljoner pund (ca 57 miljoner SEK) per år.

“99 Cents Only Stores: A Fresh Perspective on the Supply Chain”

I den här presentationen berättar Henry Chu, VP of Business Development på 99 Cents Only Stores, om utmaningarna som lågpriskedjor möter när de genomför sin opportunistiska inköpsstrategi, samt om hur dom har optimerat och integrerat varuförsörjningen för den utmanande kategorin färskvaror. Han betonar vikten av att ha ett flexibelt system, och säger att deras lösning för varuförsörjning kan integrera med deras databas för att ta in masterdata, samtidigt som den skapar egna masterdata för att stötta varuförsörjningen, vilket har varit väldigt hjälpsamt för dem. Chu förklarar hur 99 Cents Only kunde dra nytta av den här lösningen för att öka försäljningen av färskvaror med 6% och minska svinn med 15%, samtidigt som 78% av orderförslagen är automatiserade.

“The Vitamin Shoppe: Optimizing Omni-Channel Inventory”

The Vitamine Shoppe’s Sr. Director of Merchandise Planning and Inventory, Steven Finkelstein, förklarar i sin presentation om hur de som ledande hälsokedja har uppnått hållbara förbättringar i sina tillgänglighets- och lagernivåer. Detta har gjorts genom att uppdatera nyckelprocesser och utnyttja rätt verktyg för att stötta deras planeringsteam och mål. Finkelstein delar med sig om hur The Vitamin Shoppe har förbättrat deras omni-kanalstillgänglighet genom metoder som att virtuellt öronmärka varor för att skydda den växande efterfrågan för ”direct-to-consumer” (D2C). Detta görs samtidigt som de drar nytta av butiksspecifika säkerhetslager på alla deras 700+ platser för att maximera tillgängligheten på hyllan. Han förklarar även hur verksamheten har påverkats genom att låta planeringsteamet att vara innovativa genom att använda ett konfigurerbart planeringsverktyg. ”Tanken på att inte vara beroende av att koda eller ändra komplexa algoritmer är en dröm för mig. Jag förvånas varje dag av hur smidigt detta är både för mig och mitt team,” säger Finkelstein.

“Adapting to Every Future, Faster: How AI Is Driving Retail Agility in Rapidly Changing Times”

Greg Wilson, VP of Field Strategy på RELEX i Nordamerika berättar om vikten av autonoma, anpassningsbara och AI-drivna planeringsprocesser för detaljhandlare som vill behålla sin konkurrenskraft på en marknad som präglas av snabb förändring. Samtidigt som det är mycket hype kring AI inom efterfrågeprognostisering, så kommer de sanna fördelarna från att applicera denna teknologi på ett pragmatiskt sätt på alla nivåer inom detaljhandelns planering, allt ifrån drift till försäljning. Wilson berättar att maskininlärning kan ge en enorm outnyttjad möjlighet om vi knyter samman allt och ser det ur ett holistiskt perspektiv över alla detaljhandelns områden för att uppnå en integrerad och enhetlig realtidsanpassning.

Vi hoppas att du finner presentationerna lika intressanta och värdefulla som live-publiken gjorde. Eftersom inspelningar inte ger samma möjlighet till att ställa frågor till presentatörerna i realtid, tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar så ser vi till att du får ut så mycket som möjligt av din on-demand-upplevelse.

För att skicka en fråga till någon av våra detaljhandelsexperter, klicka nedan: