RELEX Live Stockholm | 23 april, 2024 | Läs mer och registrera dig här

menu-close

Coop Värmland effektiviserar processer för sortimentsförändringar och maximerar vinsten med RELEX Markdown Optimization

Mar 31, 2021 3 min
8 procentenheter
högre marginaler på prisnedsatta produkter
70+%
mer effektiv lagertömning
6,14%
ökad försäljning av prisnedsatta produkter
Coop Värmland store

Genom sitt samarbete med RELEX Solutions har Coop Värmland drivit igenom betydande förbättringar för att effektivisera sina processer för sortimentsförändringar och maximera vinsten när de fasar ut produkter. Sedan 2015 har Coop Värmland använt RELEX lösningar för efterfrågeprognostisering och automatisk varuförsörjning i sina 60 butiker. Under 2019 utökade de samarbetet till att även inkludera RELEX lösning för optimerad prisnedsättning.

Genom att använda RELEX Markdown Optimization har de uppnått:

  • 8 procentenheter högre marginaler på prisnedsatta produkter
  • 70+% mer effektiv lagertömning
  • 6.14% ökad försäljning av prisnedsatta produkter

Innan de implementerade RELEX lösning för optimerad prisnedsättning stod Coop Värmland inför utmaningar med att ha många manuella processer i sina butiker. Det ledde till att rutinmässiga uppgifter med prisnedsättning ofta nedprioriterades eller till och med glömdes bort i det dagliga arbetet. Företaget vände sig till RELEX för att på ett tillförlitligt sätt automatisera dessa rutinmässiga uppgifter och implementera en centraliserad prisnedsättningsprocess i sina butiker. Projektet genomfördes inom 6 månader från dess kickoff i november 2019.

RELEX AI-drivna lösning för optimerad prisnedsättning använder Coop Värmlands prognoser och lagerdata för att automatiskt identifiera vilka produkter som ska prisnedsättas för att tömma lagret inför planerade sortimentsförändringar. Lösningen rekommenderar sedan en optimal rabatt som kommer att sälja slut på lagret och samtidigt effektivt skyddar marginalerna.

Genom att automatisera och centralisera sina processer för prisnedsättning har Coop Värmland sett mer än 70% minskning i överskottslager som är kvar efter prisnedsättningsperioden. Prisnedsatta produkter har ökat marginalerna med 8 procentenheter och Coop Värmland har uppnått 6.14% ökad försäljning. Butikspersonalen har sparat värdefull tid som tidigare lades på hantering av överskottslager och prisnedsatta produkter.

“RELEX lösning för optimerad prisnedsättning har gjort butikernas process för sortimentsförändringar mycket mer effektiv och maximerat vår vinst när vi fasar ut produkter.”

Thomas Berglund, CIO på Coop Värmland

”Genom att använda RELEX för prognostisering, varuförsörjning och optimerad prisnedsättning har vi uppnått en integrerad process och kan dra nytta av samma data och fördelar genom hela planeringsprocessen,” säger Thomas Berglund, CIO på Coop Värmland. ”RELEX lösning för optimerad prisnedsättning har gjort butikernas process för sortimentsförändringar mycket mer effektiv och maximerat vår vinst när vi fasar ut produkter.”

”Vi har byggt ett starkt partnerskap tillsammans med Coop Värmland och det är otroligt spännande att fortsätta växa tillsammans,” säger Johanna Småros, medgrundare av RELEX Solutions. ”Med RELEX höga ambitioner för produktutveckling är det fantastiskt att se att vi kan fortsätta stötta våra kunder med nytt och betydande värde, allt eftersom vi fortsätter avancera tillsammans.”