RELEX Live Stockholm | 23 april, 2024 | Läs mer och registrera dig här

menu-close

Hennig-Olsen Is utökar samarbetet med RELEX till att inkludera S&OP och avancerad produktionsplanering

Jun 20, 2022 2 min

Hennig-Olsen Is, Nordens ledande glassproducent och -distributör, tillkännagav idag utökningen av deras samarbete med RELEX Solutions. Sedan 2021 har RELEX försett Hennig-Olsen Is med automatiserad prognostisering av efterfrågan samt planering för deras distributionscenter i Norge. Företaget kommer nu att utöka användningen av RELEX till att inkludera sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) samt produktionsplanering och -schemaläggning. Detta kommer att göras i ett pilotprojekt och förbättra servicegraden samt minska lagernivåerna, samtidigt som de minskar antalet manuella processer.

Innan RELEX använde Hennig-Olsen Is kalkylblad för att hantera balansen mellan utbud och efterfrågan, samt produktionsplanering. Detta krävde mycket tidskrävande manuell handpåläggning och planering. Företaget behövde också ersätta ett planeringsverktyg, som skulle nå slutet av sin livslängd, med en lösning som kunde ge möjlighet till avancerad varuförsörjningsplanering, samtidigt som det skulle vara enkelt att integrera planerna i deras ERP-system. Efter att ha slutfört den första implementationen med RELEX under 2021, beslutade sig företaget för att utöka samarbetet och effektivisera och automatisera dessa processer. Dessutom kommer utökningen att ge Hennig-Olsen Is synlighet i hela kedjan, stöd för en kontinuerlig planeringsprocess och möjlighet till att koppla ihop strategiska planer och utförande. RELEX samarbetade med sin strategiska partner Delfoi i implementationen av utökningen.

”Framgången av vårt samarbete med RELEX genom hela vårt initiala projekt gjorde beslutet att utöka samarbetet väldigt enkelt,” säger Mathias Hennig-Olsen, Supply Chain Manager på Hennig-Olsen Is. ”RELEX har gett oss de verktyg för avancerad planering vi behöver genom en modern lösning som enkelt integrerar med vårt ERP. Vi är glada över att fortsätta arbeta med RELEX och deras partner Delfoi för att fortsätta modernisera vår taktiska och operationella varuförsörjningsplanering.”

”Det har varit ett nöje att arbeta med teamet på Hennig-Olsen Is. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete, och utökningen till sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) och produktionsplanering var ett perfekt nästa steg,” säger Michael Gylling, Director of Product, CPG på RELEX Solutions. ”Vi på RELEX och våra partners på Delfoi känner oss ärade till att ha möjligheten att skapa ännu mer värde för ett ledande tillverkandeföretag.”