RELEX Live Stockholm | 23 april, 2024 | Läs mer och registrera dig här

menu-close

KICKS utökar samarbetet med RELEX Solutions och inkluderar lösningar för space-planering och automatiserade planogram

Sep 6, 2021 2 min

KICKS har valt att utöka sitt samarbete med RELEX Solutions och inkludera lösningar för space-planering och automatisering av planogram samt få mobil tillgång till RELEX systemet. RELEX Living Retail Platform kommer att stödja KICKS över 200 butiker runt om i Sverige, Norge och Finland genom att integrera deras planeringsprocesser för varuförsörjning och butiksutrymme.

KICKS har använt RELEX lösningar för varuförsörjning sedan 2018, och som ett resultat av ett lyckat samarbete har de beslutat att utöka samarbetet för att uppnå ytterligare fördelar av en fullt integrerad lösning för varuförsörjning och butiksplanering. Innan företaget valde att samarbeta med RELEX för sin butiksplanering använde de ett äldre system som innebar mycket manuella och tidskrävande processer.

Företaget kommer att använda RELEX för att uppnå fullt samarbete mellan varuförsörjnings- och merchandising-teamen, kunna basera beslut på prognostiserad efterfrågan istället för historisk försäljning, och för att automatisera dataflöden för att säkerställa att uppdaterad data alltid är tillgänglig för teamen som planerar butiksutrymmet. KICKS kommer också att förbättra överensstämmelsen mellan planogrammen i butikerna och kommunikationen mellan butikerna och de centrala teamen genom att ge butiksmedarbetarna mobil tillgång till RELEX-systemet.

”RELEX är en lokal partner som stöttar och utmanar vårt sätt att arbeta på och integrerar våra processer inom både planering av butiksutrymme och varuförsörjning,” säger David Heeroma, COO på KICKS. ”RELEX möjliggör för oss att minska ineffektivitet genom att inte titta på planeringen av butiksutrymme enskilt, utan istället optimera den med hänsyn till hela varuförsörjningskedjans processer.”

”Att integrera processerna för butiksutrymme och varuförsörjning möjliggör för tvärfunktionellt samarbete som kommer att tjäna hela företagets bästa,” säger Joakim Hellman, Sales Manager på RELEX Solutions. ”Vi ser fram emot att expandera vårt samarbete med KICKS genom hela det här nya projektet och hjälpa dom att uppnå ytterligare fördelar allt eftersom dom integrerar och framtids-säkrar sina planeringsprocesser.”