RELEX Live Stockholm | 23 april, 2024 | Läs mer och registrera dig här

menu-close

Optimera halverar tiden de lägger på arbete med varupåfyllning

Oct 14, 2022 3 min
50%
mindre tid läggs på varuförsörjningsarbete
28%
färre orderrader
10%
större leveranser

Optimera Svenska AB, en del av Saint Gobain Nordics och SGDS Gruppen AB och en av Sveriges största bygghandelskedjor för proffs, har genom sitt samarbete med RELEX Solutions, uppnått utmärkande förbättringar i deras prognostiserings- och varuförsörjningsprocesser samt orderhanteringseffektivitet. Sedan augusti 2018 har RELEX stöttat Optimeras 67 butiker och distributionscenter med lösningar för prognostisering och varuförsörjning.

Företaget har dragit nytta av RELEX lösning för att uppnå:

  • 50% mindre tid läggs på varuförsörjningsarbete
  • 28% färre orderrader
  • 10% större leveranser

Innan de implementerade RELEX saknade Optimera effektiva processer för deras prognostisering och inköp. De vände sig till RELEX för en modern lösning som snabbt kan anpassas efter de förändringar som de upplever på en konkurrenskraftig marknad. Implementationsprojektet gick smidigt till och genomfördes enligt plan, med utrullning av hela deras sortiment på under två månader.

Genom att optimera och automatisera sina prognostisering och varuförsörjningsprocesser för både butiker och centrallager har Optimeras planerare halverat tiden de lägger på orderhanteringsuppgifter. Dessutom har de minskat antalet leveransrader med 28% och ökat leveransstorleken med 10%, allt medan de har förbättrat en redan hög tillgänglighet. Med effektivare processer har Optimera nu bättre kontroll över deras olika sortimentgrupper och kan därmed agera snabbare på plötsliga förändringar i både utbud och efterfrågan. Detta gör det möjligt för planerarna att arbeta mer effektivt och proaktivt, vilket ger tid över till mer värdeskapande arbetsuppgifter och gladare butikschefer.

”Sedan RELEX-implementationen har vi sett våra KPI:er röra sig i en positiv riktning och vi har haft möjlighet att effektivisera våra varuförsörjningsprocesser. Efter en välskött implementation är vi glada över att se betydande resultat som stöttar vår tillväxt genom att göra hela vår varuförsörjnings-organisation mycket mer effektiv. Vi är särskilt stolta över att vi har upprätthållit en hög tillgänglighet under de senaste åren, trots att branschen har ställts inför mycket tuffa omständigheter när det gäller produkttillgänglighet,” säger Thomas Johansson, Head of Purchasing & Store Replenishment på SGDS Gruppen AB. ”I RELEX har vi funnit en flexibel lösning som ger oss full transparens genom hela vår varuförsörjningskedja och kontroll över alla sortimentsgrupper.”

“I RELEX har vi funnit en flexibel lösning som ger oss full transparens genom hela vår varuförsörjningskedja och kontroll över alla sortimentsgrupper.” 

Thomas Johansson, Head of Purchasing & Store Replenishment, SGDS Gruppen AB

”Implementationen med Optimera har varit väldigt smidig, till stor del tack vare att Optimera har gjort ett fantastiskt jobb och tagit ägarskap över sin sida av lösningen,” säger Emma Aidanpää-Salmi, VP Customer Success på RELEX Solutions. ”Vi har byggt en bra relation med teamet på Optimera, vilken har varit en fantastisk fördel genom alla steg i vår resa tillsammans.”