RELEX Live Stockholm | 23 april, 2024 | Läs mer och registrera dig här

menu-close

RELEX utökar samarbetet med Party City Holdings, Inc.

Feb 23, 2021 2 min

RELEX Solutions, leverantör av lösningar för detaljhandelns planering, tillkännagav idag ett utökat samarbete med Nordamerikas ledande företag inom festprodukter, Party City Holdings, Inc. (PCHI). Samarbetet kommer nu även att inkludera grossistverksamheten Amscan, samt stödja företagets folieballongsavdelning, Anagram. Sedan 2018 har RELEX stöttat Party City med efterfrågeprognostisering och varuförsörjning för deras 700+ butiker runt om i USA, samt optimerad prisnedsättning sedan 2019. Genom denna senaste utökning av samarbetet kommer RELEX att leverera en heltäckande lösning för Party Citys varuförsörjning; från tillverkning till grossist och detaljhandel.

Innan RELEX, använde PCHI äldre lösningar som krävde väldigt mycket manuell planering. Nu kommer RELEX teknologi att automatisera en stor del av arbetet, samtidigt som det förbättrar tillgängligheten och minskar lagernivåerna. Teknologin kommer även att stötta PCHI att uppnå mer anpassade, vertikalt integrerade verksamheter bland sina dotterbolag, för att möta efterfrågan i både detaljhandelsbutikerna och företagets grossistkunder.

”RELEX hjälpte oss att förbättra vår prognostisering och produkthantering i våra detaljhandelsbutiker, och vi är glada över att utöka vårt samarbete till att omfatta både tillverknings-, detaljhandels- och grossistverksamhet,” säger Party Citys Cheif Supply Chain Officer, Jason Scheffer. ”Med tanke på den framgång med lageroptimering vi hittills har sett genom att använda RELEX lösningar i vår stora SKU-bas med hög säsongspåverkan, är vi övertygade om att tillämpa RELEX lösningar integrerat på alla nivåer i vår varuförsörjningsverksamhet kommer att ge ännu mer värde och effektivitet.”

”Att samarbeta med Party Citys detaljhandel under de senaste två åren har varit en fantastisk erfarenhet,” säger RELEX VP Field Strategy, Greg Wilson. ”Genom att fördjupa vår relation till att inkludera Amscan och Anagram har vi nu möjlighet att visa hur vår lösnings flexibilitet kan skapa ytterligare värde för ett vertikalt integrerat företag som PCHI. Vi ser fram emot att arbeta med Amscan- och Anagram-teamen för att integrera deras varuförsörjning och driva betydande förbättringar inom tillgänglighet och lagernivåer.”