Derfor er pålidelig forecast-automatisering nøglen til succes for omnichannel dagligvarebutikker

Feb 16, 2021 4 min.

I en nyligt udkommet IHL-rapport, Bad Leftovers: How Grocery Left Billions on the Table, læser man, at “[i 2020] oplevede e-handel en vækstrate på tre måneder svarende til ti års organisk vækst.” Rapporten tilføjer, at internetkøbmænd og andre internetbutikker rapporterede vækstrater i salget på 300-450 % via digitale kanaler i løbet af det turbulente år.

Denne vækst tvang mange traditionelle detailhandlere til at skifte fra deres langsommere og mere planlagte udvikling i retning af omnichannel-modeller. I stedet fokuserede de på at imødekomme den øgede efterspørgsel på onlineshopping så hurtigt som muligt. Der var stort set ikke tid til at forberede, planlægge eller teste.

Eftersom især købmænd allerede opererer med stramme margener, havde den hurtige udrulning af e-commerce kanaler og den tilsvarende stigning i omkostninger (forsendelse, levering, medarbejdere, drift og teknologi) en direkte negativ indvirkning på deres bundlinje. Rapporten fastslår, at købmænd, der ikke havde optimeret deres digitale processer, i gennemsnit tabte mellem 3 og 8 procentpoint på deres margen for hver ordre. 

I sine retail trend forudsigelser for 2021, påpeger RELEX-medstifter Johanna Småros, at det hverken er billigt eller nemt at køre omnichannel-services. Hun skriver, at uden en omhyggelig planlægning risikerer detailhandlere yderligere udhulning af deres margener. I 2021 bliver detailhandlere nødt til at fokusere på effektivitet for at gøre deres e-commerce rentabel ved at sikre “lave omkostninger, høj tilgængelighed samt hurtig og nøjagtig eksekvering af salget.”

Multichannel-prognoser understøtter online- og in-store efterspørgselsmønstre

Det første skridt for supermarkedskæder, der arbejder på at forbedre effektivitet og nøjagtighed i deres omnichannel-operationer, bør være at stoppe med at bruge butikkernes egne prognoser til at forudsige efterspørgslen online. Det har måske været en nødvendig, kortsigtet løsning for nogle detailhandlere. Afhængigheden af butikkers egne prognoser for de digitale kanaler øger imidlertid sandsynligheden for lagerproblemer, herunder overdrevent store lagerbeholdninger (som øger spild og reducerer margenerne) og udsolgte varer (hvilket igen fører til mistede handler og utilfredse kunder).

For at komme videre med en omnichannel-model skal detailhandlere udvikle en ny strategi, der medtænker forskellene mellem online-handel og shopping i butikkerne, herunder:

  • De unikke efterspørgselsmønstre hos onlineforbrugere
  • Systemets evne til at imødekomme ordrer
  • De tekniske krav til de digitale kanaler

Detailhandlere skal derefter overveje automatisering for at lette arbejdet for disponenter, som ellers skulle styre flere kanaler, leverandører og leveringsmønstre manuelt. Mens menneskelig indgriben altid vil være nødvendig i forhold til lagerstyring, kan et automatiseret system håndtere dag-til-dag problemer samtidig med, at disponenterne kan fokusere på at håndtere uventede hændelser og unikke situationer.

Når det er sagt, er det nødvendigt, at alle disponenter har en betydelig portion tillid til automatiserede forecasts og systemets anbefalinger for, at det kan vise sit værd. Hvis en bruger har mistillid til, og tilsidesætter systemet, kan resultatet være katastrofalt. Som IHL-rapporten forklarer, “Vi har kendskab til situationer under pandemien, hvor systemer anbefalede 40 gange større ordrer på rengøringsmateriel i de indledende faser af udbruddet, men disponenten så bort fra disse ordrer. Resultatet var, at da man indså, at systemets ordrer var korrekte, havde konkurrenterne opkøbt alle varer.”

Gennemsigtighed hjælper med til at opbygge tillid til automatiserede prognoser

Når der implementeres en supply chain management-løsning, må målet være at sikre, at man får pålidelige kanalspecifikke resultater baseret på rene og præcise data. Et meget gennemsigtigt automatiseret system, der ikke træffer beslutninger i en “sort boks”, giver disponenter mulighed for at føle sig sikre på, at den rigtige størrelse lagerbeholdning udsendes til alle kanaler på det rigtige tidspunkt. Disponenter, der bruger et system som RELEX, der benytter en ikke-kodet, men konfigureret tilgang, vil også have mulighed for at foretage væsentlige forbedringer og justeringer af systemet efter behov – uden kompleks programmering eller leverandørhjælp.

Både online-only og omnichannel købmænd, der drager fordel af en gennemsigtig, pålidelig og automatiseret supply chain management-løsning, vil sandsynligvis se forbedret effektivitet og bæredygtighed, hvilket fører til højere margener og rentabilitet.
Et eksempel er, at efter implementering af RELEX reducerede nemlig.com den daglige planlægningstid for markdowns fra 3 timer og 55 minutter til 55 minutter – en 77 % stigning i planlægningseffektivitet. Forbedret synlighed i forhold til kommende udløbsdatoer førte også til en reduktion af madspild på 45 % for produkter, der typisk placeres på markdown, samt 24 % højere margener for prisnedsatte produkter.

Vellykkede omnichannel-planer beskytter margener og understøtter rentabilitet

For at opnå succes inden for omnichannel skal dagligvareforhandlere ikke kun beskytte deres margener, men også sikre, at deres e-handelskanaler er rentable. Dette kan kun opnås med en supply chain management-løsning, man har tiltro til, og som nøjagtigt kan forudsige hver kanal og levere databaseret indsigt. Som et resultat af dette vil købmænd være i stand til at forbedre rentabiliteten ved at øge nøjagtigheden af forecasts, automatisere flere processer og forbedre både online- og butiksaktiviteter, alt imens systemet reducerer spild og forbedrer kundeoplevelsen på tværs af alle kanaler – online og offline.

Skrevet af

Casper Gyldenpalm

Solution Consultant