RELEX fjärde SCM-seminarium som gick av stapeln onsdagen den 22:a april samlade ett rekordstort antal experter på handel och varuförsörjning. I år deltog över 120 deltagare som representerade över 40 olika nordiska företag.

Brittiska dagligvaruhandelskedjan Booths samt AB Karl Hedin Bygghandel presenterade praktiska case från sina verksamheter och berättade hur man uppnår effektivitet och hög tillgänglighet med hjälp av den senaste teknologin inom SCM. Johanna Småros från RELEX berättade senare på eftermiddagen i mera detalj om det senaste inom SCM. Foreca och Robert Fredholm från RELEX talade om vädertjänster, hur vädret inverkar på konsumenternas köpbeteende och hur väderdata kan utnyttjas i varuförsörjningen.

Richard Lämsä och Sebastian Mattsson, vinnarna av RELEX Supply Chain Award 2014, avslutade eftermiddagen med en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från deras prisvinnande examensarbete. Efter de intressanta presentationer var det dags för plockmat och mingel där de livliga diskussionerna fortsatte och deltagarna fick chansen att nätverka med kolleger från Sverige och Norge.

RELEX-Nyhetsbild

Seminariepresentationerna:

På förmiddagen arrangerades även RELEX användarforum för aktiva systemanvändare där Pernilla Jansson från Apoteksgruppen gav praktiska exempel om hur de använder sig av RELEX för ökad lagerservice för sina kunder, speciellt i samband med kampanjer och sortimentsrevideringar. Erik Kinch från RELEX gav en inblick i planerad utveckling av RELEX systemet och ledde en intressant diskussion bland deltagarna.

Supply chain challenges in grocery retail: Case Booths
Andrew Rafferty

Andrew Rafferty IT & ECommerce Director på Booths berättade om hur företaget utnyttjar RELEX system för styrning och planering av sina 31 matbutiker och centrallager.

Andrew berättade om utmaningarna kring att tackla komplex kampanj- och säsongsdriven efterfrågan, ett flertal olika distributionskanaler och ett väldigt brett sortiment för att konkurrera med Storbritanniens fyra största detaljhandelskedjor. På grund av Booths mindre volymer kan de inte kräva dagliga leveranser av alla varor utan strävar till att uppnå hög kvalité och färskhet med hjälp av RELEX.

Andrew konstaterade att: ”Trots att bättre prognoser inte gör det möjligt för oss att förhandla fram mera frekventa leveranser, är de av central betydelse för att säkerställa att varorna anländer så färska som möjligt och i rätt takt med behovet.”

SCM Seminar 2

Hur fungerar vädertjänster
Elina Heed, Foreca 

Elina Heed, Country Manager på Foreca höll en intressant presentation om vädertjänster där om förklarade hur väderprognoser kommer till och hur pålitliga de egentligen är. Hon berättade hur svårt det är att beräkna sannolika utfall men försäkrade oss om att prognosnoggrannheten har blivit bättre med åren. Då hon frågades hur vädret kommer att se ut på midsommaren skrattade hon och svarade ”vi kommer att se lite ett och annat”.

Omslag i vädret – Vad händer i butikerna?
Robert Fredholm, RELEX

Robert byggde på Elinas presentation genom att berätta hur väderdata kan utnyttjas för bättre efterfrågeprognoser. Robert berättade hur väder påverkar försäljningen och visade exempel på hur väderdata används i RELEX.

Robert sammanfattade sin presentation med att konstatera att väderdata i prognoser inte behöver vara ”rocket science”- små åtgärder är värdefulla för att tackla omslag i vädret.

Innovativa SCM-lösningar
Johanna Småros, RELEX

Johannas presentation fokuserade på den senaste teknologin inom supply chain management. Johanna berättade om RELEX egenutvecklade databas och applikation som är först i världen med att erbjuda detaljhandel, grossister och tillverkare SCM-lösningar som bygger på banbrytande, extremt kraftfull minnesbaserad beräkningsteknologi. Johanna presenterade hur den senaste teknologin kan utnyttjas för bland annat: kapacitetsplanering i leveranskedjan, lagerstyrning då samma centrallager försörjer flera säljkanaler, kampanjstyrning samt auto-order för färskvaror.

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning
Robin Eriksson, Karl Hedin Bygghandel

Robin Eriksson, systemansvarig på Karl Hedin Bygghandel höll en intressant presentation om hur de har valt att implementera RELEX i deras verksamhet som karakteriseras av ett brett men säsongsbetonat sortiment som dessutom varierar mycket i de olika anläggningarna. Karl Hedin har inte heller något centrallager, allting levereras av avtalsleverantörer direkt till anläggningarna. Karl Hedin Bygghandel hade ett behov av att automatisera sina inköpsförslag och valde RELEX bland annat på grund av den höga kunskapsnivån. Robin avslutade sin presentation med värdefulla tips för en framgångsrik implementering.

SCM Seminar 3

Föredrag av vinnarna av RELEX Supply Chain Award 2014
Sebastian Mattsson och Richard Lämsä, Lunds Universitet

Sebastian och Richard presenterade sitt examensarbete ”Investigation of buying in retail companies” för vilken de tilldelats fjolårets RELEX Supply Chain Award. Juryn motiverade valet på följande sätt: ”Vi kände att arbetet var aktuellt för att så många företag byter från en decentraliserad köpprocess till en centraliserad som kan utnyttja det mesta av det som den senaste tekniken medför för försörjningskedjan.”

RELEX-Nyhetsbild 4 RELEX-Nyhetsbild 3 RELEX-Nyhetsbild 2 RELEX-Nyhetsbild 1