RELEX har redan tre år i följd arrangerat ett SCM-seminarium i Finland. Seminariet har varit mycket populärt. Den 24:e april arrangerades motsvarande seminarium för första gången i Sverige, på hotell Sheraton i Stockholm. Mer än 50 beslutsfattare inom logistik och inköp mötte upp för att lära sig av varandras erfarenheter, byta tankar och nätverka.

Seminariets tema var Bättre resultat genom effektivare varustyrning. Under eftermiddagen fick deltagarna ta del av tre högaktuella case-presentationer framförda av K-Rauta, Finlands ledande bokhandelskedja Suomalainen kirjakauppa samt Plantagen.

Seminarieföredragen hittar du nedan:

relex-scm-seminarium-Erik-Kinch

Erik Kinch, team leader logistics, berättade om vilka resultat K-rauta uppnått genom centraliserad varupåfyllning och utnyttjandet av RELEX prognostiserings- och varupåfyllningslösning. Företaget har lyckats effektivisera varupåfyllningsprocessen märkbart, öka hylltillgängligheten, öka lageromsättningshastigheten och minska restlagret efter säsong betydligt. Erik lyfte också fram hur K-rauta arbetar med in- och utfasningen av artiklar, hanterar säsongsartiklar samt utnyttjar möjligheterna till fraktoptimering.

relex-scm-seminarium-pekka-kuurre

Pekka Kuurne, development manager, berättade om hur Finlands ledande bokhandelskedja systematiskt utvecklat varuförsörjningen för att uppnå den internationella toppnivå processen håller idag. Pekka berättade hur företaget gått till väga för att skapa en extremt effektiv varupåfyllningsprocess där en planerare sköter varupåfyllningen till alla butiker med en arbetsinsats på ca en timme om dagen. Han lyfte även fram möjligheterna att utnyttja heuristik för att automatiskt ta fram bra styrparametrar för nya artiklar, hur varugrupps- och butiksspecifika efterfrågemönster kan utnyttjas för att skapa prognoser för julsäsongen, hur företaget kontrollerat bromsar in beställandet mot slutet av julsäsongen samt hur Suomalainen kirjakauppa utnyttjar RELEX systemstöd inom sortimentsstyrningen.

relex-scm-seminarium-håkan-åkerström

 

Håkan Åkerström, supply chain director, presenterade dagens tredje och sista case. Håkan berättade hur Plantagen gått till väga för att införa mera automatiserad varupåfyllning och fördelningar med hjälp av process- och organisationsförändringar samt RELEX systemstöd. Håkan lyfte fram vilka utmaningar den kraftiga säsongsvariationen och ofta långa ledtiderna ställer på varupåfyllningen och vilka möjligheter mera centraliserat beställandet och en övergång från stora engångsfördelningar till en push-pull-push logik möjliggör. Håkan betonade också vikten av korrekta grunddata, tydliga sortiment och själva förändringsarbetet för smidig implementering.

relex-scm-seminarium-2012--johanna-småros

 

Johanna Småros, som ansvarar för RELEX verksamhet i Skandinavien, öppnade och avslutade seminariet genom att lyfta fram vilka fördelar som kan uppnås genom effektivare varustyrning, vilka krav implementeringen av nya processer och systemstöd för varupåfyllning ställer på organisationen samt vilka nya möjligheter utvecklingen inom analys och hantering av stora datamängder medför.

Vi på RELEX tackar alla deltagare! Vi fick även många önskemål och förslag på innehåll, som kommer väl till pass i planering inför nästa års seminarium.