Läs PDF

AB Karl Hedin Bygghandel, en bygghandelskedja med 36 anläggningar i Mellansverige har efter en framgångsrik pilot valt att fortsätta samarbetet med RELEX och rulla ut till fullskaligt produktionsbruk

Traditionellt har butikspåfyllningen skötts av butikspersonalen på de olika anläggningarna med hjälp av handdatorer. Före samarbetet med RELEX hade man dragit igång ett internt pilotprojekt, där påfyllningen av några anläggningar sköttes centralt med hjälp av inbyggda funktioner i affärssystemet. Man insåg dock snabbt att modellen hade sina begränsningar och att behovet för mer avancerat systemstöd var uppenbart.

Samarbetet mellan AB Karl Hedin Bygghandel och RELEX inleddes på våren 2014. Efter en rask implementering driftsattes RELEX för pilotbruk i fyra anläggningar. Tre månader senare var resultatet tydligt: under piloten hade lagervärdet sänkts samtidigt som hylltillgängligheten hade gått upp.

”Vi är oerhört nöjda att valet föll på RELEX under vår upphandling av systemstöd” konstaterar Robin Eriksson, systemansvarig på Karl Hedin Bygghandel och fortsätter ”allt har verkligen rullat på under projektet och vi har fått önskad effekt”. Enligt Eriksson har de positiva nyheterna spridit sig snabbt inom företaget och nu är personalen på de övriga anläggningarna ivriga att komma igång.

Med hjälp av RELEX systemstöd kommer AB Karl Hedin Bygghandel att kunna effektivisera påfyllningen av sina anläggningar och tackla utmaningar såsom säsongsvariation och fraktfria gränser. Även det egna sågverket kommer att kunna dra nytta av RELEX i och med att butikernas beställningsprognoser kommer att användas som utleveransprognoser för sågverket.

”RELEX och AB Karl Hedin Bygghandel arbetar tillsammans för att säkerställa att kunderna kommer att hitta exakt vad de behöver i butikerna när de behöver det, samtidigt som alltför stora lager minskas så företagets kapital används så effektivt som möjligt. Det är ett bra exempel på att föra en tillverkningsprocess och en detaljhandelsverksamhet närmare varandra genom bättre supply chain management”, säger RELEX delägare och Skandinavienchef Johanna Småros.

AB Karl Hedin är ett familjeägt sågverk, emballage och handelskoncern med verksamhet i Sverige och Baltikum. Företaget grundades under 1900-talets början och har idag 900 anställda och en omsättning om 3 miljarder kronor. Produktionen är totalt ca 650 000 m³sv, varav 200 000 m³ utgörs av hyvlade och bearbetade trävaror och cirka 55 000 m³ emballageprodukter.

AB Karl Hedin Råvara förser företagets sågverk i Sverige med virke. Företagets bygg- och industrihandelskedja AB Karl Hedin Bygghandel har i dagsläget försäljningsställen på 36 orter i Mellansverige