Läs PDF

Akademiska Bokhandeln samarbetar med RELEX Solutions, Europas snabbast växande utvecklare av integrerade lösningar för detaljhandelns och leveranskedjans planering, för att försäkra sig om att deras berömda kundservice fortsätter vinna kundens lojalitet i den högt konkurrenssatta sektorn. Bokhandelskedjan, som redan länge spelat en viktig roll i utvecklingen av den finländska kulturen, valde RELEX för att optimera sortimentet och öka den automatiska varupåfyllningen.

Akademiska Bokhandeln oroade sig för att deras manuella processer inte klarade av den komplexa varupåfyllningen, vilket bidragit till allt för många titlar i bokhyllorna. Processerna gjorde det svårt för inköparna att hålla reda på alla de individuella titlarna och försäkra sig om att alla böcker som kunden vill ha finns tillgängliga i lagret.

Företaget sökte efter ett system som effektivt kunde stöda beslut kring sortimentet samtidigt som det skulle kunna automatisera stora delar av inköpsprocessen. Akademiska Bokhandeln hoppades på att man genom att automatisera varupåfyllningen istället skulle kunna ge personalen möjligheten att använda sin expertis inom mer värdefulla arbetsuppgifter, som analysering av sortimentet och styrning av kampanjer.

RELEX valdes på grund av dess kraftfulla system och verktyg, men främst för att systemet är lätt att använda och kan utvecklas för varje behov inom detaljhandlaren. RELEX kommer att arbeta vid sidan om företagets affärssystem Microsoft Navision.

“I grund och botten behövde vi något simpelt för att hantera vår varupåfyllning och sortimentsstyrning,” säger Venla Silanterä, Managing Director på Akademiska Bokhandeln. ”Eftersom våra kampanjer och evenemang ändå driver en hög proportion av vår försäljning, beslöt vi att också anpassa systemet för styrning av kampanjer.”

Bokhandelskedjan, som har ett rykte om att vara en föregångare inom finländsk kultur, grundades år 1893 och har sex stora bokhandlar runt om i landet. Bokhandeln ägdes tidigare av varuhuset Stockmann men köptes upp av Bonnier Books under hösten 2015.

“Vi är inte den första bokhandeln som RELEX arbetat med,” säger Silanterä. ”Utöver deras enorma expertis inom modern optimering av leveranskedjan kunde de även erbjuda oss direkt erfarenhet inom bokhandelsbranschen. De talade helt enkelt vårt språk och kunde dela med sig av sin kunskap från första början.”

Tillsammans med RELEX började Akademiska Bokhandeln optimera sitt sortiment. RELEX-systemet stöder inköpsorganisationen i att göra effektiva beslut om sortimentet. Flera delar av den rutinmässiga varupåfyllning i butikerna har också automatiserats vilket betyder att mindre tid spenderas på inmatning av data och orderläggning. De anställda kan nu fokusera på värdefulla uppgifter som styrning av kampanjer och analysering av sortimentet.

“Samarbetet med RELEX har varit ett rent nöje,” säger Silanterä. ”Implementeringen var smidig och systemet har gett oss direkta fördelar, inte endast i de rutinmässiga uppgifterna men också i de mer komplexa rollerna där vi inte direkt förväntade oss att få ett så bra stöd. Det har varit en mycket fin och positiv överraskning.”

“Samarbetet med Akademiska Bokhandeln har varit en fantastisk erfarenhet” säger Robin Bhola, Projektledare på RELEX Solutions. ”Alla i teamet kände en stor samhörighet med Akademiska Bokhandeln – kedjan har en viktig roll i den finländska kulturen och det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med dem för att nå de mål som lagts upp.”

“Bokhandelsbranschen, som omfattar både höga säsongsförsäljningar och en mycket skarp efterfrågekurva kring julen, är en sektor där RELEX har bevisat sig effektiv,” säger Tuomo Pesonen, COO på RELEX Solutions. ”Akademiska Bokhandeln är ett fantastiskt exempel på RELEX styrkor och lyfter fram de verkliga fördelarna som kan uppnås genom minskat lagervärde, ökad tillgänglighet och maximerad försäljning.”