Alfort & Cronholm AB har tagit RELEX lösning i bruk för att styra varuflödet till sitt centrallager.

Alfort & Cronholm erbjuder starka egna varumärken inom måleriverktyg, kemikalier, städredskap, trä- och laminatgolv samt golv- och trävårdsprodukter. Dessutom samarbetar företaget med välkända leverantörer inom måleritillbehör, arbetsskydd och städutrustning.

Redan i slutet av 1980-talet insåg Alfort & Cronholm vikten av ett fungerande systemstöd för att effektivisera inköpsbeställningarna. Leif Nyström, administrativ chef på Alfort & Cronholm, berättar: ”Lösningen som då togs i bruk gjorde det möjligt för oss att effektivt styra beställningspunkter och -kvantiteter samt att ta fram automatiska beställningsförslag. Systemet var nog ganska avancerat på sin tid och har tjänat oss väl i tiotals år. Men det var trots allt klart att vårt gamla system hade nått slutet av sin livscykel och att det var dags att titta på något nytt.”

Efter att ha evaluerat flera olika system, fastnade Alfort & Cronholm för RELEX. Leif Nyström förklarar: ”Inköp och lagerstyrning är naturligtvis av central betydelse i vår verksamhet. Vi ställde därför höga krav på det nya varustyrningssystemet. Vi ville hitta en lösning med beräkningsmodeller som var minst lika bra som de i vårt gamla system och som inte krävde en massa handpåläggning för att upprätthålla styrparametrar och för att få fram vettiga beställningsförslag. RELEX lösning kändes genast från början som ett bra alternativ för oss.”

Samarbetet med RELEX inleddes med en förstudie under våren 2010 och en pilot omfattande ett urval leverantörer under hösten 2010. Våren 2011 skedde en utrullning av systemet.

RELEX lösning har integrerats med Alfort & Cronholms affärssystem, IFS. Joakim Keskitalo, IT-chef, konstaterar: ”Att koppla ihop RELEX lösning med IFS var relativt enkelt, vi kunde återanvända delar av lösningen för vårt gamla system. Vi jobbar med filöverföringar mellan systemen och det som behövdes göras i IFS för att få integrationen att fungera fixade vi själva.”

Leif Nyström avslutar: ”RELEX lösning har motsvarat våra förväntningar och har också gett synliga resultat. Redan under pilotperioden kunde vi se förbättringar i lageromsättningen. Samtidigt har vi bibehållit vår höga servicegrad.”