Konsumentvarugrossisten Anglo-Nordic tog i bruk RELEX påfyllningslösningar i årsskiftet 2009-2010. Målet var att förbättra effektiviteten i  leveranskedjan och beställningsarbetet genom ett raskt implementeringsprojekt som genomfördes samtidigt med en SAP R/3 versionsuppdatering.

Anglo-Nordic är ett familjeföretag som erbjuder ett brett sortiment av bl.a. multimediaprodukter, verktyg och kontorsartiklar. Anglo-Nordic samarbetar med internationella varumärken, såsom Nokia, TomTom, Head och Pentel.

Grundmålsättningen för projektet var att uppnå konkret finansiell nytta.”Huvudmålen för införandet av de nya lösningarna var att minska på arbetsbördan i beställningsfunktionenoch sänka lagernivåerna” förklarar Roger Sittnikow, Anglo-Nordics strategichef.

Anglo-Nordic erbjuder dessutom sin kundkedja en mervärdestjänst i form av varupåfyllning av sina egna produkter. Målet är att kunderna skall kunna koncentrera sig på försäljningsarbetet, vilket leder till ett bättre resultat för alla parter. ”Utöver utvecklandet av vårt eget inköp har vårt mål varit att förbättra kundservicen genom att  hjälpa våra återförsäljarkunder försäkra artiklarnas tillgänglighet i hyllan. Ett av projeketets huvudmålsättningar var att minska på arbetetsmängden för kontroll av varupåfyllningens beställningsparametrar samt att öka på automationsgraden och göra processen mera systemdriven”, kommenterar Roger Sittnikow.

Den centrala utmaningen för ibruktagandet var att samtidigt genomföra de tekniska och funktionella förändringarna. Under projektet uppgraderades SAP-affärssystemet till en nyare version samtidigt som RELEX integrerades med SAP och ett flertal affärers informationssystem. I processen ersattes även inköpets gamla påfyllningsredskap.

Integrationen av RELEX och SAP gick som planerat och projektet höll tidtabellen och budgeten. Roger sammanfattar ibruktagandet av systemet: ”Systemets ibruktagningsprojekt gick mycket smidigt och snabbt. Vi höll tidtabellen och budgeten, vilket är sällsynt i IT-projektsammanhang.”

Utvidgningen av påfyllningen har skett i faser och en del av produktgrupperna beställs helt via RELEX. För dessa har omsättningshastigheten stigit med flera enheter och tillgängligheten har hållits på god nivå. De goda resultaten beror dels på den produktspecifika påfylnningskalkyleringen, dels på optimeringen av de leverantörspecifika inköpskvantiteterna. Roger specificerar: ”Exempelvis måste vi av en viss leverantör alltid beställa hela containrar. Med hjälp av RELEX containeroptimering kan vi lätt beräkna rätt beställningsmängder för varje produkt. Tidigare använde vi mycket mera tid på att beräkna inköpsmängderna för en container och resultatet var inte lika exakt. ”

Det är viktigt att inse att processen inte blir klar med ibruktagandet av ett nytt system. Utvecklandet, ibruktagandet och omfattandet av nya och smartare verksamhetsmodeller är inte något man gör i ett ögonblick, utan kräver kontinuerligt utvecklingsarbete. Roger från Anglo konstaterar: ”Vi vill konstant utvidga användningsområdet av RELEX, eftersom systemet är så smidigt och snabbt att använda. Vi har kommit väldigt långt innan vi kan använda alla finesser som verktyget erbjuder. Den allmänna utvecklingstakten hos RELEX är berömlig och förverkligandet av kundbehoven går smidigt.”

Systemets och samarbetspartnerns flexibilitet och lättrörlighet är väsentliga faktorer i den kontinuerliga utvecklingen. Roger konstaterar: ”Det är enkelt att komma igång med RELEX och systemet erbjuder även verktyg för mera krävande ändamål. Systemets mångsidighet har även synts i användarresponsen –  ju mer en person använder systemet, desto positivare är kommentarerna.”