Läs PDF

AO, en av Storbritanniens ledande e-handelskedjor, har valt RELEX för effektivare och noggrannare efterfrågeprognostisering, varupåfyllning, kampanjstyrning och hantering av produktlivscykler. RELEX kommer att stöda hanteringen av den komplexa leveranskedjan speciellt då e-handlaren expanderar till nya produktkategorier och länder.

AO har idag ett produktsortiment bestående av närmare 4 000 artiklar inom ett brett kategoriutbud, alla med olika beteendemönster och modeller för varupåfyllning. AO har dessutom ett bassortiment som ständigt varierar beroende på nya produktlanseringar, -avslutningar, säsonger, och kampanjer, som alla måste hanteras så noggrant och effektivt som möjligt. RELEX kommer att förse AO med teknologin som behövs för att utveckla de nuvarande modellerna för lagerstyrningen och ger samtidigt full insyn i leveranskedjan. Lösningen kommer dessutom att stöda e-handlaren i kommersiella beslut och ger AO flexibilitet att styra de ständiga förändringarna och utmaningarna som uppstår i det varierande produktsortimentet.

AO utvecklar vanligtvis sina lösningar internt, men övertygades om att RELEX lösning kunde utöka de befintliga funktionerna. Vicky Kay, Head of Commercial Operations and Supply på AO kommenterar “Vi på AO gillar att utmana oss själva och märkte snabbt att RELEX också gör det. Den minnesbaserade beräkningsteknologi ger oss flexibiliteten som behövs för att reagera på utmaningar och fatta snabba beslut. RELEX har jobbat tätt ihop med oss för att försäkra oss om att teknologin ger exakt det som behövs i en snabbt växande verksamhet med ett konstant varierande lager.”

RELEX verksamhet bygger på SaaS-modellen och hjälper kunder att nå full avkastning på investeringen redan efter några få månader istället för år. ”RELEX SaaS-modell eliminerar behovet av program- och lisensinvesteringar på förhand, och den transparenta prisstrukturen minimerade riskerna för ytterligare kostnader under själva implementeringen,” säger Kay. ”Vi förlorade heller ingenting på att vi hade ett begränsat artikeldata för speciellt nya kategorier och områden, RELEX gör helt enkelt det bästa av det data du har.”

Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX koncernen kommenterar, ”Vi ville försäkra oss om att AO behåller sin självständighet genom att förse dem med verktygen de behöver för att styra den egna leveranskedjan. Vi förstår AOs strategiska mål och vision och ser verkligen fram emot det fortsätta samarbetet.”