Läs PDF

Apetit, Finlands ledande tillverkare av frysta grönsaker och fryst färdig mat, har valt RELEX för att förbättra planeringen och styrningen av leveranskedjan. Tillsammans med RELEX kommer Apetit att effektivera planeringen i hela verksamheten och optimera processerna kring prognostisering. Apetit samarbetar sedan tidigare med RELEX genom ett samarbetsprojekt mellan matleverantörer och grossister i Finland uppbyggt av RELEX och CGI.

”Vi valde att samarbeta med RELEX på grund av deras starka tekniska kunskap och de imponerande resultat som uppnåtts från liknande projekt. RELEX har dessutom mycket kunskap om vår verksamhetsmiljö och våra kunder”, säger Esko Lantto, Försäljningschef på Apetit.

Före samarbetet med RELEX använde Apetit främst SAP och Excel kalkyler för planeringen och styrningen av leveranskedjan. De gamla processerna krävde mycket manuellt arbete vilket ökade risken för mänskliga felberäkningar och bidrog till att hanteringen av produktgrupper var utmanande.
Apetit har klara mål för det nya samarbetet. För att förbättra på konkurrenskraften skall processerna för leveranskedjans planering och styrning effektiviseras.

För att skapa en effektiv grund för leveranskedjan behövs prognostisering av hög kvalitet. Med hjälp av RELEX skall Apetit förbättra helheten inom leveranskedjans olika delområden, såsom styrning av sortiment, kampanjer och säsongsvaror. RELEX lösningar kommer även att minska det manuella arbetet så att personalen istället kan lägga sin tid på mer värdefulla arbetsuppgifter.

”RELEX lösning har en viktig roll i vår nya strategi som bygger på en effektiv verksamhetsmodell med klara besparingar. Starkare prognostisering utvecklar våra processer för beställningar och leveranser. Samarbetet med RELEX har varit mycket framgångsrikt och vi är säkra på att vi har funnit en samarbetspartner för flera år framåt”, fortsätter Lantto.

”Samarbetet med Apetit är ett bra exempel på ett långsiktigt och ömsesidigt förhållande som grundar sig i att både vi och Apetit litar på varandra. Det här strävar vi alltid efter tillsammans med våra kunder. Genom att använda RELEX och automatisera processerna kan företag istället fokusera på att utveckla sin verksamhet och märkvärt minska på tidskrä-vande rutinarbete,” säger Samuli Eklund, Sales Director på RELEX.