I det senaste numret av Supply Chain Outlook 3/2015 publicerades en artikel om hur den minnesbaserade beräkningsteknologin effektiverar inköpsprocessen. Inköpsprocessen innehåller flera arbetsuppgifter, såsom rutinmässig prognostisering och orderläggning, som datorer utför klart bättre än en människa. I texten nedan sammanfattas artikeln skriven av Johanna Småros, en av RELEX grundare och VD för den svenska verksamheten.

Läs den fullständiga artikeln här: Banbrytande teknologi effektiviserar inköpsprocessen

_____________________________________

Sammanfattning av artikeln

Forsknings- och rådgivningsföretaget Gartner räknar med att 50 % av de största globala aktörerna kommer att ha infört minnesbaserad beräkningsteknologi (in-memory computing eller IMC) för planering och styrning av leveranskedjan i slutet av år 2018. Orsaken är den affärsnytta som IMC-teknologin tack vare en radikalt högre prestanda och flexibilitet levererar. Framför allt detalj- och partihandeln, där datavolymerna utgjort en stor utmaning, samt tillverkande företag med komplexa försörjningskedjor kommer att dra stor nytta av den senaste teknologin. RELEX Solutions är ledande i att tillämpa den nya teknologin för planering, styrning och analys av leveranskedjan.

Fördelarna som företag runtom Europa har uppnått genom att ta i bruk den senaste teknologin för lagerstyrning, kan delas in i två kategorier: de snabba operativa vinsterna och de långsiktiga, strategiska förbättringarna.

SNABBA OPERATIVA VINSTER

Det är relativt enkelt att automatisera de rutinmässiga delarna av inköpsprocessen: systemet estimerar kontinuerligt hur den framtida efterfrågan kommer att se ut och då lagernivån sjunker till en viss nivå beräknar systemet ett optimalt beställningsförslag som tar hänsyn till beställningsmultiplar och leverantörsvillkor. Alla historiska data, som artiklarnas typiska säljmönster, samt all information om framtiden, som planerade in- och utfasningar av sortimentet, beaktas automatiskt i beräkningarna. Centrala parametrar som servicegradmål för olika typers artiklar kan styras precis enligt verksamhetens behov.

  • Bättre prognoser ger högre servicegrad med lägre lager
  • Optimerade lager ger mindre inkurans och bundet kapital
  • Tillförlitliga orderförslag frigör tid
  • Minskat personberoende och ökat fokus på utveckling

LÅNGSIKTIGA, STRATEGISKA FÖRDELAR

Ett bra systemstöd gör det möjligt att flytta fokus från rutinartad orderläggning och daglig brandsläckning till verksamhetsutveckling och proaktiv planering. Traditionellt har de flesta bolag gjort prognoser för den totala efterfrågan eller per marknad. Detta betyder tyvärr att man tappar relevant information om vad som händer i kundledet. Moderna inköpssystem som bygger på minnesbaserade beräkningar gör det möjligt att ta ner prognostiseringen på kundnivå, utan att arbetsbördan ökar eller systemets prestanda lider.

  • Ökat kundfokus i styrning av leveranskedjan
  • Utveckling av sortiment och leverantörer
  • Sälj- och verksamhetsplanering

_____________________________________

I artikeln används följande exempel för att demonstrera fördelarna som några av våra kunder uppnått med hjälp av den nyaste teknologin inom planering och styrning av leveranskedjan:

Case Altia: Förbättrad prognostisering och inköpsplanering
Case JJ Food Service: Effektiv och automatisk hanteringen av kampanjvaror och leverantörernas leveransvillkor
Case Booths: Minnesbaserad varupåfyllningslösning inom livsmedelsbranschen