I det senaste numret av Supply Chain Effect (2/2015) skrivs det om hur Booths, Storbritanniens ledande regionala livsmedelskedja lyckats uppnå fantastiska resultat inom leveranskedjans planering och styrning genom samarbetet med RELEX.

Artikeln tar fasta på fördelarna som detaljhandlare får av noggrannare prognoser och effektivare lagerstyrning och hur de har en direkt effekt på de viktigaste nyckeltalen. I samma nummer lyfts också RELEX fram som ledande vad gäller tillämpning av minnesbaserad beräkning.

”Tidigare har vi utvärderat olika system för lagerstyrning och butikspåfyllnad, men kommit till slutsatsen att kostnaden för investeringen inte motsvarar den potentiella vinsten. På senare år har det kommit nya, mer kostnadseffektiva system, och vårt val föll på finska RELEX. Vårt val handlade både om systemet, men lika mycket om deras modell för att dela risker och ta betalt för resultatet,” berättar Andrew Rafferty, IT och eCommerce direktör på Booths.

Läs hela artikeln här: Bättre miljö och ökad lönsamhet med noggrannare prognoser och effektivare lagerstyrning.