Läs PDF

Byggmax, en av Sveriges ledande byggvarukedjor, har valt RELEX lösning för en effektivare varupåfyllning av centrallagren samt för varupåfyllning av ca. 120 varuhus i Sverige, Norge och Finland.

Byggmax varupåfyllning sköts av en centraliserad organisation på huvudkontoret. Före RELEX har de beräknat prognoser och gjort orderförslag med hjälp av ett äldre system som var integrerat i företagets affärssystem. Men eftersom Byggmax konstant måste kunna uppfylla allt mer avancerade behov var det dags att välja en mer avancerad lösning för planering och styrning av leveranskedjan för att stöda visionen att bli världens bästa byggvaruhandel.

Byggmax jämförde flera olika SCM-lösningar och valet föll på RELEX lösning för prognostisering och automatisk varupåfyllning, då lösningen uppfyllde alla kriterier gällande funktionalitet, konfiguration och prestanda. ”Vi hittade ett system som är enkelt att arbeta med och väldigt transparent. Lösningen fungerar i hela vår organisation, från logistikpersonal till orderläggaren”, säger Erik Börjesson, IT-chef på Byggmax.

Målet var även att hitta ett system som skulle vara tekniskt avancerat och flexibelt för att stödja både nuvarande och framtida behov. Börjesson poängterar: ”För att överleva i dagens snabbväxande och snabbföränderliga omgivning, så måste SCM-lösningar vara enkla att förstå, lätta att jobba med och klara av stora mängder beräkningar. Det är exakt vad vi förväntar oss av RELEX.”

Mikael Wiklund, ansvarig säljare på RELEX, berömmer Byggmax och Erik Börjesson för den professionella hanteringen kring hela processen fram till ett signat avtal.

Wiklund säger: ”Det ska bli kul att följa Byggmax in i nästa skede där RELEX bl.a. kommer hjälpa till att förbättra deras operativa drift, hjälpa Byggmax att bibehålla en resurseffektiv organisation och garantera att deras kunder får byggmaterial av högsta möjliga kvalité till lägsta möjliga pris!”