Case Booths

Innovativa lösningar för bättre varuförsörjning i dagligvaruhandeln

Introduktion

Booths är Storbritanniens ledande regionala livsmedelskedja. Företaget utmärker sig genom att erbjuda ett noggrant utvalt sortiment, hög kvalitet och kundservice. RELEX samarbetar med kunder som Booths för att skräddarsy systemet i enlighet med företagets unika särdrag. Nedan presenteras ett urval av de innovativa lösningar som Booths utvecklat i samband med införandet av RELEX systemstöd.

Snabba fakta om Booths

Konkurrenterna inkluderar Storbritanniens fyra största detaljhandelskedjor
Familjeägt
Distributionslager 3
Butiker 29 butiker med 5 olika format avseende storlek och sortiment
Artiklar 13 000-14 000
Omsättning £ 280M per år
Destinationshandel med unik atmosfär och sortiment

Nyskördade produkter

Booths erbjuder sina kunder ett imponerande sortiment av närodlade produkter från lokala producenter. Booths använder sig av RELEX system för att skicka tillförlitliga preliminära beställningar till producenterna en dag på förhand. Följande dag, tidigt på morgonen, beräknas de faktiska beställningarna utifrån den allra senaste informationen om aktuellt lager och efterfrågan. ”Vi erbjuder nyskördad potatis” konstaterar Andrew Rafferty, direktör för IT och E-handel på Booths. ”Jordbrukaren får ett e-postmeddelande kl. 5.30, skördar potatisen, lastar den på en bil och vi har nyskördad potatis på butikernas hyllor följande morgon.” Booths drar full nytta av närheten till leverantörerna och kan på så sätt erbjuda sina kunder varor som är nästa lika färska som om de kommit från kundens egen trädgård. ”Vi har idag en helt annan kapacitet att förutsäga efterfrågan per artikel, dag och butik än någonsin tidigare”, säger Rafferty.

Frasigare croissanter

Förut beställde butikspersonalen alla bageriprodukter manuellt. I och med införandet av RELEX har varupåfyllningen automatiserats. Bageriprodukterna levereras numera direkt till butikerna, istället för att gå via distributionslager. ”Vi säljer underbara artisanbröd för 3–4 pund stycket. Bröden innehåller inga konserveringsmedel. De ska inte finnas på hyllan nästa dag,” säger Rafferty. Produkter med livscykler på endast 1–3 dagar ställer höga krav på automatisk varupåfyllning. ”Det största problemet vi stötte på hade ingenting med RELEX att göra,” säger Rafferty, ”det handlade om att övertala de stora bagerierna att börja använda sig av EDI [electronic data interchange].”

Avancerade kampanjprognoser

I dagligvaruhandeln är 25–35% av försäljningen kampanjdriven. ”Vi var inte så duktiga på att styra kampanjer, vi drog alla typer över en kam”, berättar Rafferty. RELEX lösning beräknar kampanjprognoser automatiskt. ”Systemet håller reda på vår kampanjhistorik och utnyttjar bästa tillgängliga data på hur liknande kampanjer har fungerat. T.o.m. då vi genomför kampanjer för helt nya produkter, levererar systemet bra prognoser. Tack vare systemets enorma prestanda kan vi göra alla beräkningar på detaljnivå – för varje artikel, butik och kampanj på bästa sätt – och samtidigt ta hänsyn till faktorer som butikernas olika sortiment, vilken rabatt vi ger och hur produkten exponeras i butiken.”

Vädrets inverkan

Vädret i Nordvästra England, där Booths verkar, är ökänt oförutsägbart. ”Du kan försöka förutspå helgens väder på torsdag morgon och ändå gissa fel,” skrattar Rafferty. Men när väderprognosen väl är fastslagen kan Booths reagera mycket snabbare tack vare RELEX lösning. ”Vi kan flagga upp väderdriven försäljning som event, till exempel ”varm helg”. Vädrets effekt på försäljningen registreras i systemet och finns tillgänglig då vi gör prognoser för liknande situationer i framtiden. Det är något vi inte kunde göra förr,” säger Rafferty.

Exponering och fördelningar

Attraktiva butiker och snygga hyllor är en viktig del av Booths koncept. I RELEX lösning kan Booths ange hur stort presentationslagret skall vara för att hyllorna ska se bra ut under både vanliga och kampanjperioder. Genom systemets smarta fördelningsfunktionalitet, uppnår man rätt exponering i situationer som produktlanseringar, säsongsstart eller vid utfasning av utgående varor från distributionslagren, optimerat i enlighet med butikernas individuella efterfrågemönster.

Trygghet i den dagliga driften

RELEX lösning säkerställer att allting löper smidigt genom t.ex. beräkningen av beställningsförslag 24 timmar på förhand. Reservförslaget aktiveras endast i de osannolika fallen då färska beställningsförslag inte går att få fram.

Integrerad leveranskedja

Ytterligare ett viktigt mål var att uppnå en fullödig integration av den interna försörjningskedjan. Innan införandet av RELEX lösning hade distributionslagren inte full insyn i försäljningen och lagernivåerna i butikerna. Numera bygger all planering på behovsprognoser, som tar hänsyn till butikernas inneliggande lager och efterfrågeprognoser, samt utnyttjar all information om produkternas planerade kampanjer och exponering i butikerna. ”Införandet av RELEX lösning har haft en otrolig effekt på vår verksamhet, både vad gäller arbetskultur och organisation, samt på hur lagren fungerar,” säger Rafferty. Resultatet syns som mera träffsäkra beställningar och färskare produkter. ”En stor fördel är att vi idag kan göra 7-dagars prognoser, och till och med mera långsiktiga planer, som är mycket tillförlitliga.”

Resultat

%

Mindre svinn för färska kylvaror

%

Mindre svinn på hela sortimentet

I hylltillgänglighet bland brittiska matbutiker enligt “The Grocer”

Andrew Rafferty

Direktör för IT och E-handel på Booths:

Avancerade kampanjprognoser
Systemet håller reda på vår kampanjhistorik och utnyttjar bästa tillgängliga data på hur liknande kampanjer har fungerat. T.o.m. då vi genomför kampanjer för helt nya produkter, levererar systemet bra prognoser. Tack vare systemets enorma prestanda kan vi göra alla beräkningar på detaljnivå – för varje artikel, butik och kampanj på bästa sätt – och samtidigt ta hänsyn till faktorer som butikernas olika sortiment, vilken rabatt vi ger och hur produkten exponeras i butiken.

Integrerad leveranskedja
Införandet av RELEX lösning har haft en otrolig effekt på vår verksamhet, både vad gäller arbetskultur och organisation, samt på hur lagren fungerar. En stor fördel är att vi idag kan göra 7-dagars prognoser, och till och med mera långsiktiga planer, som är mycket tillförlitliga.

RELEX - mätbara resultat på endast några månader

RELEX hjälper dig tackla dina svåraste utmaningar inom varuförsörjning - Ju mer komplex din verksamhet är desto större nytta har du av RELEX. Vi är experter på planering och styrning av leveranskedjan och delar gärna med oss av vår kunskap. Slå oss en signal på +46 (0) 763 24 51 14 eller kontakta oss nedan.

Boka en demo