Case Booths

Medelstor livsmedelskedja utmanar branschens jättar inom planering av leveranskedjan

Introduktion

Booths är Storbritanniens ledande regionala livsmedelskedja, välkänd i hela Nordvästra England. Företaget är en medelstor aktör inom den hårt konkurrerade brittiska dagligvaruhandeln, där Storbritanniens största detaljhandelskedjor dominerar.

För att särskilja sig från konkurrenterna, har Booths byggt upp ett eget butikskoncept i enlighet med företagets strategiska mål som destinationshandel. Det som utmärker Booths butiker är en unik atmosfär, hög kvalitet, kundservice och ett noggrant utvalt sortiment bestående av delikatessvaror, regionala specialiteter och säsongsvaror.

Snabba fakta om Booths

Konkurrenterna inkluderar Storbritanniens fyra största detaljhandelskedjor
Familjeägt
Distributionslager 3
Butiker 29 butiker med 5 olika format avseende storlek och sortiment
Artiklar 13 000-14 000
Omsättning £ 280M per år
Destinationshandel med unik atmosfär och sortiment

Utmaningar och mål

Den största konkurrenten har en 200 gånger så stor omsättning som Booths. Ändå måste Booths klara av att tackla samma utmaningar med kampanj- och säsongsdriven efterfrågan, ett flertal olika distributionskanaler och ett brett sortiment av produkter som de större konkurrenterna. Dessutom har Booths valt att tillhandahålla ett antal lågfrekventa produkter, för att möta sina kunders förväntningar på en destinationshandel. På grund av Booths mindre volymer, kan företaget inte kräva dagliga leveranser av alla varor, utan måste uppnå en hög kvalitet och färskhet på varorna med andra medel.

För att stå sig i konkurrensen mot de riktigt stora detaljhandlarna, måste de medelstora spelarna satsa på att jobba smartare. Booths satte som mål att uppnå en bättre lönsamhet och ett ännu bättre erbjudande till sina kunder genom att minska matsvinnet i sina butiker och samtidigt bli bättre på att styra kampanjerna.

Booths strävade dessutom efter att bättre kunna ta vädret och produktlanseringar i beaktande vid planeringen, samt uppnå optimala fördelningar från distributionscentren till butikerna. För att uppnå målen, krävdes ett planeringssystem som kunde implementeras snabbt och rattas av ett litet varustyrningsteam.

  • Minska på matsvinnet
  • Bli bättre på att styra kampanjerna
  • Att bättre kunna ta vädret i beaktande
  • Förbättra planeringen av produktlanseringar
  • Uppnå optimala fördelningar från distributionscentren till butikerna

Samarbetet med RELEX

Booths valde RELEX av tre orsaker: RELEX expertis, attityden hos företaget och flexibiliteten i RELEX system. RELEX system gick att anpassa i enlighet med Booths verksamhet och mål samt integreras sömlöst med Booths befintliga egenutvecklade system. RELEX starkt resultatdrivna samarbetsmodell, som bygger på Software as a Service (SaaS) och en låg startkostnad, minimerade implementeringsrisken för Booths och gjorde det enkelt att fortskrida. ”Vi har sällan träffat på en IT-leverantör som är villig att dela på risken. RELEX upplägg kändes som en frisk vind och visade att de verkligen har ett förtroende för sin lösning.” säger Andrew Rafferty, direktör för IT och E-handel på Booths.

Implementering

Efter en effektiv specifikations- och integrationsfas, infördes RELEX systemstöd på Booths i februari 2014. Utrullningen genomfördes 4 månader senare och omfattade alla 29 butiker och fler än 13 000 artiklar. Booths valde att börja med den tuffaste utmaningen; de färska kylvarorna.

”Vi ville så snabbt som möjligt se om det var värt att gå vidare med projektet”, säger Rafferty. I och med att resultaten för de färska kylvarorna var mycket bra, valde Booths att fortsätta implementering och ta itu med färska och frysta varor samt kolonialvaror.

Resultat

%

Mindre svinn för färska kylvaror

%

Mindre svinn på hela sortimentet

I hylltillgänglighet bland brittiska matbutiker enligt “The Grocer”

Resultaten är imponerande. I genomsnitt minskade svinnet med runt 10 % och för de färska kylvarornas del var minskningen större än 20 %, vilket är av stor betydelse i och med att de färska kylvarorna står för 20 % av det totala svinnet. Samtidigt ökade hylltillgängligheten. “Den största utmaningen med färskvarorna var de väldigt tidiga stopptiderna” säger Rafferty, ”i vissa fall måste beställningarna läggas så tidigt som klockan 5.30 för leverans nästa dag. För de här leverantörernas del tillämpar vi i praktiken helt automatiska beställningar. Trots att bättre prognoser inte gör det möjligt för oss att förhandla fram mera frekventa leveranser, är de av central betydelse för att säkerställa att varorna anländer så färska som möjligt och i rätt takt med behovet.”

Ett annat centralt mål var att uppnå en helt ny nivå av träffsäkerhet vad gäller prognostisering och lagerstyrning av kampanjer. Rafferty säger att det främst handlade om att få ordning på Booths data. De analys- och planeringsverktyg som Booths via RELEX fått tillgång till håller samma klass som de lösningar som företagets stora rivaler använder sig av. Booths kan analysera försäljningen utifrån precis de perspektiv som företaget önskar samt lägga upp avvikelselarm i enlighet med de egna arbetsrutinerna för att uppnå största möjliga effektivitet. Detta gör det möjligt för Booths att erbjuda tillräckligt konkurrenskraftiga priser för att kunna maximera nyttan av den höga kvalitet och kundservice som utmärker Booths butiker. Följdriktigt ståtar Booths regelbundet i täten för hylltillgänglighetsmätningar i brittiska dagligvaruhandelskedjor genomförda av oberoende parter.

Booths kan också skapa och tillämpa försäljningsprofiler för olika typer av händelser och situationer, så som exceptionellt väder, helger och lokala event. ”Vi kan flagga upp väderdriven försäljning som event, till exempel ”varm helg”. Vädrets effekt på försäljningen registreras i systemet och finns tillgänglig då vi gör prognoser för liknande situationer i framtiden.” säger Rafferty. “Men den största a-ha upplevelsen för vår del var faktiskt hur fullständigt engagerade RELEX var i att hjälpa oss att hitta en väg framåt varje gång vi stötte på något hinder.”

Vi har sällan träffat på en IT-leverantör som är villig att dela på risken. RELEX upplägg kändes som en frisk vind och visade att de verkligen har ett förtroende för sin lösning.

Andrew Rafferty

Direktör för IT och E-handel, Booths

RELEX - mätbara resultat på endast några månader

RELEX hjälper dig tackla dina svåraste utmaningar inom varuförsörjning - Ju mer komplex din verksamhet är desto större nytta har du av RELEX. Vi är experter på planering och styrning av leveranskedjan och delar gärna med oss av vår kunskap. Slå oss en signal på +46 (0) 763 24 51 14 eller kontakta oss nedan.

Boka en demo