Case Granngården: Balans mellan lagret för e-handeln och butikerna genom virtuell öronmärkning

Insights » Case Studies

Introduktion

Granngården är en riksomfattande detaljhandelskedja för djur- och trädgårdsintresserade. Kedjan har varit tidig med att använda sig av lösningar för planering och styrning av leveranskedjan och hade redan innan samarbetet med RELEX uppnått en hög automationsgrad för varupåfyllningen. Granngården ville ändå förbättra sina prognoser och inköpsförslag samt öka på automationsgraden för varupåfyllningen, så att de också kunde anpassas till säsonger och kampanjer. Samtidigt ville kedjan också försäkra sig om att lagrets tillgänglighet för både butikerna och e-handeln var på önskad nivå.

Bakgrund

Granngården planerade att uppdatera sitt affärssystem till Dynamics AX och letade samtidigt efter ett lagerstyrningssystem som kunde integreras med det nya systemet. Det tidigare lagerstyrningssystemet krävde för mycket manuellt arbete och kunde inte stödja Granngården att uppnå sina utvecklingsmål. För att uppnå målen krävdes ett system som effektivt kunde skapa både noggranna prognoser och inköpsförslag, spara tid genom att optimera processerna för allokeringar och dessutom möjliggöra simuleringar. Viktigt var också att uppnå en högre automationsgrad, speciellt för säsonger och kampanjer.

Granngården

 • Grundat 1880
 • Omsättning €182.1M
 • Anställda 550
 • Kedjan består av 110 butiker, 250 distributörer och ett distributionslager
 • I sortimentet ingår 207 000 artiklar som levereras direkt till butikerna och 591 000 artiklar som distribueras centralt via distributionslagret

Granngården behövde ett system med bra insyn för att enkelt kunna styra de olika kanalerna och lagernivåerna utan att ständigt behöva kontakta systemleverantören. Det här var något RELEX kunde erbjuda.

“Vi är glada att RELEX förklarade för oss att det är för riskabelt att ta i bruk både AX och RELEX under samma dag. Det extra arbetet vi gjorde för att implementera RELEX en andra gång var marginellt medan fördelarna var konkreta och väl värda insatsen.”

– Jimmy Olsen, Logistics Manager, Granngården

En dubbel integrering

Implementeringen av både AX och RELEX började i februari 2014. Medan AX-projektet fördröjdes med över ett år, framskred RELEX-projektet så fort att Granngården beslöt att implementera RELEX med det gamla affärssystemet först, istället för att vänta på det förlängda AX-projektet. Tack vare beslutet kunde Granngården ta vara på viktiga fördelar redan innan AX togs i bruk. Fördelarna var mer betydelsefulla än vad ett fördröjt RELEX-projekt skulle ha inneburit och det extra arbetet som orsakades av att integrera RELEX med ett nytt system en andra gång var minimalt. Efter ett lyckat projekt hade alla 100 butiker och 250 distributörer via distributionslagret tagit i bruk RELEX inom fem månader.

“De förstod vår verksamhet och våra utmaningar på nolltid.”

Jimmy Olsen

Logistics Manager, Granngården

”Vi var överraskade över hur enkel hela processen var,” säger Jimmy Olsen, Logistics Manager på Granngården. ”Processen möjliggjorde att vi fick RELEX att fungera framgångsrikt redan innan AX-projektet och gav oss möjligheten att ta vara på fördelarna av det nya systemet fortare. Det här betydde att vi kunde lägga mer fokus på implementeringen av det nya affärssystemet då det väl kom igång.”

Då AX tillslut implementerades tillsammans med RELEX kunde Granngården redan se de första resultaten. För Granngården betydde det här en ännu större fördel: en trygg implementering med affärssystemet. Beslutet om att först implementera RELEX gjorde det möjligt för AX att implementeras tryggt genom att simulera hela övergången före den verkligen gjordes. Tack vare simuleringarna som gjordes i RELEX kunde Granngården ta rätt åtgärder för att se till att lagret var på rätt nivå vid tidpunkten då det nya affärssystemet togs i bruk, utan risk för att överskrida kapaciteten i distributionslagret. På grund av det här kunde Granngården försäkra sig om en trygg implementering och vara säkra på att lagren och inköpsförslagen var på rätt nivå redan 6 månader på förhand.

%

minskat lagervärde i butikerna

%

minskat lagervärde i centrallagret

%

ökad försäljning

Resultat

Före RELEX hade Granngården inte lyckats med att hålla ett separat säkerhetslager för sin e-handel. Kedjan ville ändå hålla fast vid sitt löfte om att leverera produkter samma dag som de beställs, ifall beställningen gjorts före kl. 11:00.

”Det var typiskt för samarbetet vi skapade med RELEX,” säger Olsen. ”Då det uppstod ett problem bad vi RELEX-teamet om hjälp och de åtgärdade situationen. Så enkelt var det. De förstod vår verksamhet och våra utmaningar på nolltid.”

I detta fall lyckades RELEX hjälpa Granngården uppnå ett viktigt mål: att virtuellt öronmärka delar av lagret. Specifika mängder av lagret kan nu reserveras för varje försäljningskanal, både för e-handeln och de fysiska butikerna, medan de ändå ingår i samma lager. Det här möjliggör att obalanser mellan försäljningskanalerna kan justeras direkt när de uppstår, utan att egentligen behöva flytta något inom lagret.

”Det hela byggde på en diskussion mellan oss och Granngården,” säger Erik Kinch, Business Manager på RELEX Solutions. ”Vi lyssnade på dem, och de på oss. Det handlade naturligtvis om att implementera system, men mer än det handlade det om förståelse för varandra och om att nå gemensamma mål.”

Resultat

 • Bättre datahantering möjliggör förbättrade prognoser och kontroll över kampanjer och säsonger.
 • Noggrannare kontroll över produktintroduktioner och -utfasningar under säsonger.
 • Mer effektiv och proaktiv lagerstyrning, och bättre utnyttjande av fraktfria begränsningar.
 • Personalen har frigjorts från varupåfyllningsuppgifter, allt arbete görs nu av centralorganisationen.
 • Butikernas och e-handels lager öronmärkta för att maximera effektiviteten.
 • Ökad insyn i leveranskedjan inom hela organisationen.