Case Hong Kong

Automatisk varupåfyllning och efterfrågeprognostisering

Introduktion

Detaljhandelsgruppen Hong Kong Group Oy har tagit i bruk RELEX lösning för automatisk varupåfyllning och efterfrågeprognostisering. Systemet används i både e-handeln och i alla 26 butiker runtom i Finland. Samarbetet har redan under de första sex månaderna visat betydliga ekonomiska fördelar för Hong Kong.

Hong Kong är en lågpriskedja med fokus på ett brett utbud av säsongsartiklar och allmänvaror såsom verktyg, trädgårdsartiklar och fiskeutrustning. Samarbetet med RELEX inleddes i september 2013 då Hong Kong ville förbättra sin varupåfyllning. Målet för samarbetet var att sänka lagernivåerna och på det sättet minska lagervärdet, öka tillgängligheten, samt att minska på den arbetstid som lades ner på rutinartad orderläggning. Eftersom Hong Kongs verksamhet är starkt säsongsdriven, letade detaljhandelskedjan efter en systemleverantör för att effektivera styrningen av säsongsvaror.

Snabba Fakta om Hong Kong

Grundat 1989
Personal 650 anställda
Kedjan har 26 varuhus, samt en nätbutik specialiserad på fiskeutrustning till den svenska och ryska marknaden
Ägare bolagets ledning och privata finska investerare
Utbud 25 000 – 35 000 produkter beroende på säsong, både internationellt kända, finska och egna varumärken
Omsättning 131 miljoner euro
Oy Hong Kong Import Ltd. ansvarar för koncernens importverksamhet och ett flertal egna produktlinjer

Utmaningar och mål

Hong Kong hade redan innan samarbetet ett automatiserat system för varupåfyllning baserat på beställningsparametrar, där beställningar lades in först då tillgängligheten sjunkit under en viss nivå. Systemet krävde ändå att butikscheferna och butikspersonalen var tvungna att lägga in all data manuellt, vilket tog upp massvis med tid. Då orderläggningen och upprätthållningen av beställningsparametrarna var krävande hann personalen heller inte uppdatera dem enligt efterfrågans snabba förändringar. Även det mycket breda och varierande säsongsrelaterade produktutbudet samt samarbetet med flera leverantörer och underleverantörer runt om i världen resulterade i ytterligare utmaningar.

  • Stark säsongsbetoning i efterfrågan, produktsortimentet och kundmängden
  • Ett brett utbud av produkter i olika priskategorier samt av olika leverantörer runt om i världen
  • Optimering av lagernivån och tillgängligheten med hänsyn till frakt- och lagerföringskostnader
  • Kampanjernas varupåfyllning

RELEX lösning och projektgenomförande

Under 2014 tog Hong Kong i bruk RELEX-system för automatiserad varupåfyllning baserat på styrparametrarnas optimering. Fördelarna med RELEX analyserades noggrant före implementeringen genom en simulering där Hong Kongs eget data användes för att visa vilken effekt RELEX system skulle ha på Hong Kongs leveranskedja.

Själva systemimplementeringen genomfördes snabbt och effektivt. Projektet påbörjades i slutet av november 2013 och redan under den första veckan i 2014 inleddes pilotfasen.

Implementeringen genomfördes stegvis: Det första steget var att ta systemet i bruk för några leverantörer i två pilotbutiker. Efter det här ökades användningen enligt produktkategori ända tills pilotbutikernas hela sortiment styrdes med hjälp av RELEX-systemet. Då pilotfasen nått sitt slut gjorde Hong Kong beslutet om att utvidga användningen av systemet genom hela verksamheten och nu sker varupåfyllningen av alla 26 butiker automatiskt. Systemets flexibilitet och möjligheten att genomföra en pilot var de avgörande orsakerna till varför Hong Kong valde RELEX som systemleverantör.

Resultat

Hong Kong är nöjda med RELEX-system samt med hur projektet har framskridit. Efter att systemet införts har tillgängligheten ökat betydligt och lagervärdet minskat. RELEX har även fått ett mycket positivt mottagande av butikspersonalen och fördelarna syns också i butikerna.

Snabb implementering och betydliga resultat redan under pilotfasen som varade i 7 veckor

Tillgänglighetsnivån har ökat redan under det första halvåret

Omsättningshastigheten har förbättrats betydligt

Juha Engblom, Projektledaren på Hong Kong, säger att projektet med RELEX gick snabbare och smidigare än förväntat. ”Vi visste att vi kunde förvänta oss snabba resultat, men redan under pilotfasens sju veckor, såg vi betydande förbättringar.”

Vi visste att vi kunde förvänta oss snabba resultat, men redan under pilotfasens sju veckor, såg vi betydande förbättringar.

Juha Engblom

Projektledare, Hong Kong

Följande steg i utvecklingen

I framtiden är målet att automatisera varupåfyllningen för kampanj- och säsongsprodukter till en ännu högre grad. Det här skall göras genom att effektivera processerna ytterligare för att Hong Kong skall kunna upprätthålla en hög tillgänglighet även under de tidsperioder då det sker mer undantag än vanligt.

”Push-pull-push” -modellen gör det möjligt att redan före säsonger och kampanjer distribuera rätt produkter och mängder till varje enskild butik på bas av historisk försäljning. Ifall tilläggsorder görs, baserar de sig på både riktig innevarande försäljning och historisk försäljning för att se till att de butiker som säljer bäst skall kunna maximera sin försäljning.

Orderläggningen är nu centraliserad och automatiserad vilket gör att vi kan arbeta på ett mer produktivt sätt. Redan efter några månader förbättrades tillgängligheten och lageromsättningshastigheten. Personalen kan nu dessutom lägga ner mer tid på värdefull kundservice och fokusera på butikens allmänna utseende,

Juha Engblom

Projektledare, Hong Kong

RELEX - mätbara resultat på endast några månader

RELEX hjälper dig tackla dina svåraste utmaningar inom varuförsörjning - Ju mer komplex din verksamhet är desto större nytta har du av RELEX. Vi är experter på planering och styrning av leveranskedjan och delar gärna med oss av vår kunskap. Slå oss en signal på +46 (0) 763 24 51 14 eller kontakta oss nedan.

Boka en demo