Case JJ Food Service

Snabb utrullning och tidiga förtjänster

Introduktion

JJ Food Service Ltd. är ett brittiskt grossist-företag inom food service. Företagets huvudkontor ligger i Enfield i nordöstra London. JJ Food Service utnyttjar en flerkanalsmodell och erbjuder sina kunder ett flertal sätt att köpa och motta varor.

Trots att företaget räknas som en föregångare inom många andra områden, var företagets varuförsörjningsprocess i utgångsläget tidskrävande och ineffektiv. JJ Food Service sökte därför aktivt efter ett bättre systemstöd för automatisera rutinarbetet och uppnå en högre servicegrad med lägre lagernivåer.

Snabba fakta om JJ Food Service

Grundat 1988
Omsättning ca £190M per år
Personal 800
Enheter 8 (Enfi eld, Bristol, Basingstoke, Aston, Doncaster, Leeds, Manchester, Sidcup)
Försäljnings-/leveransalternativ online, telefon, över disk, leverans, hämtning, tidsbokad hämtning
Temperaturreglerade fordon 200
Kunder 50 000, främst inom catering, restaurang, hämtmat mm.

Implementering

RELEX OCH JJ FOOD SERVICE inledde samarbetet i april 2013. JJ Food Service kunde snabbt ta fram historiska data av hög kvalitet och efter en inledande analysfas var det tydligt på vilken nivå varuförsörjningens prestanda inledningsvis låg och inom vilka områden de största förbättringarna kunde uppnås.

”Analysfasen lyfte fram ineffektiva områden i vår verksamhet och visade var vi kunde uppnå de största förbättringarna, till exempel inom genomförandet av kampanjer”, säger JJ Food Services COO Mushtaque Ahmed. ”Analysen konkretiserade affärsnyttan och hjälpte oss att prioritera rätt vid införandet av ett bättre systemstöd.”

Efter analysfasen inledde RELEX och JJ Food Service snabbt en tre månader lång pilot i början av juli. Den ursprungliga planen var att arbeta med en liten del av JJ Food Services inköpsteam, leverantörer och produkter. Men i mitten av september hade allt – samtliga inköpare, samtliga leverantörer och samtliga produkter – förflyttats till det nya systemet.

Tack vare ett målmedvetet arbete, hade JJ Food Service lyckats genomföra hela utrullningen under de första tre månaderna.

DEN FÖRSTA OCH AVGÖRANDE bedriften var att hela teamet använde systemet helhjärtat”, säger Mushtaque Ahmed. ”De tyckte att systemet var mycket effektivt men ändå lätt att använda – grundutbildningen tog bara 30 minuter.”

”Tack vare det nya systemet har vi också städat bort låg-presterande artiklar, som tidigare ofta mer eller mindre glömdes bort, och samtidigt ökat tillgängligheten för de övriga artiklarna”, säger han.

JJ Food Service har alltid varit snabba med att utnyttja den senaste teknologin för att förbättra sin verksamhet och vet av erfarenhet hur viktigt gott ledarskap är i IT-projekt. Ahmed ansvarade för projektet på alla nivåer och ledde och motiverade sitt team så att alla, både JJ Food Services egna samt RELEX medarbetare, som deltog i projektet var hundraprocentigt inställda på att lyckas.

Företagets centrala mål var att:

  • Förbättra styrningen av färskvaruflödet
  • Effektivisera och automatisera hanteringen av säsongs-, kampanj- och skolbespisningsvaror samt leverantörernas leveransvillkor
  • Effektivisera de interna flödena mellan företagets olika enheter
  • Sänka lagernivåerna och identifiera lågpresterande artiklar och varugrupper
  • Frigöra inköparnas tid från rutinartade avrop för att uppnå ökat fokus på upphandling och kontakt med kunder och leverantörer

Resultat

%

minskning av lagervärdet

%

minskning av resursbehovet vid orderläggning (50 % i december 2013)

procentenheters genomsnittlig ökning av tillgängligheten inom trögrörliga artiklar och färskvaror utan ökade lager

Framgångar

  • Beaktandet av leverantörers leveransvillkor, som till exempel antal fulla, brutna eller blandade pallar, minsta ordervärde mm. krävde tidigare ett stort antal arbetstimmar vid orderläggningen. Nu hanteras köpkraven automatiskt och på ett optimalt sätt av systemet.
  • Styrningen av kampanjer undersöktes noggrant i analysfasen och teamen konfi gurerade systemet att prognostisera inverkan av olika kampanjprofi ler. Nu kan JJ Food Service bedöma en kampanjs sannolika utfall redan på förhand och ta informerade beslut om genomförandet av kampanjer.

RELEX AFFÄRSMODELL, som bygger på minimera risken och bygga förtroende hos kunden, var också en viktig bidragande faktor till att JJ Food Service blev RELEX första kund i Storbritannien.

Införandet via analys och pilot samt RELEX SaaS-modell, utan framtunga licensinvesteringar, i kombination med möjligheten att enkelt säga upp avtalet vid behov, gjorde det tydligt att RELEX skulle ta ett stort ansvar för att säkerställa ett bra införande och ta itu med eventuella utmaningar snabbt och effektivt.

JJ Food Service visste vad de ville göra, fattade snabba beslut, var väldigt fokuserade och är inte rädda att pröva på nya saker.

Generellt sätt räknar vi med att ett företag är redo för full utrullning vid slutet av en två till tre månaders pilot, men JJ Food Service bröt ny mark när de tog in hela sin operativa verksamhet i våra system innan pilotfasens slut. Det gick otroligt smidigt.

Tommi Ylinen

VD, Storbritannien, RELEX Solutions

Om jag fick göra beslutet om att välja RELEX en gång till, skulle jag göra det. Med dubbelt så mycket självsäkerhet.

 
Vi uppnådde en 25 % minskning av resursbehovet vid orderläggning under en 3 månader lång pilot. Hela teamet använde systemet helhjärtat vilket frigjorde tid från rutinartade avrop för att uppnå ökat fokus på upphandling och kontakt med kunder och leverantörer.

Mushtaque Ahmed

COO, JJ Food Service Ltd

RELEX - mätbara resultat på endast några månader

RELEX hjälper dig tackla dina svåraste utmaningar inom varuförsörjning - Ju mer komplex din verksamhet är desto större nytta har du av RELEX. Vi är experter på planering och styrning av leveranskedjan och delar gärna med oss av vår kunskap. Slå oss en signal på +46 (0) 763 24 51 14 eller kontakta oss nedan.

Boka en demo