Case Örum: Ökad lageromsättning genom bättre sortimentstyrning

Kunskap » Case

Introduktion

Örum letade efter ett heltäckande system som kunde planera produktsortimentet och automatiskt styra varupåfyllningen ända ner på butiksnivå. Företaget ville även ha ökad insyn i hela varuförsörjningen genom bättre analyser och rapporter.

För att nå målen som lagts upp och bättre kunna styra sin verksamhet, centrallagrets organisation och varupåfyllningen, beslutade Örum att integrera hela varustyrningsprocessen i ett och samma system.

Projektet

Örum valde att ersätta sitt E3 system med en mer avancerad lösning för sortimentsplanering som kunde centralisera varupåfyllningen och automatisera lagerstyrningen samt ge möjlighet till detaljrika rapporter. Örum ville även att systemet skulle kunna skapa och automatiskt hantera undantagsregler och produkter med säsongsvariation.

Örum valde RELEX för planering och styrning av leveranskedjan. Som marknadsledare i Finland, kunde RELEX erbjuda referenser som visade att systemet kunde uppfylla Örums alla krav och behov. Projektet började under sommaren 2014 och framskred smärtfritt.

”Nyckeln till valet av RELEX grundade sig i vårt samarbete,” säger Jouni Ojala, Purchasing and Forwarding Manager på Örum. ”Vi arbetade ihop från första början och samarbetade väldigt aktivt för att nå alla de mål vi lagt upp. Vi fick ett utmärkt stöd och kunde använda oss av RELEXs expertis genom hela projektet.”

Den tekniska implementationen gjordes stegvis och sträckte sig över fyra månader. Efter att RELEX hjälpt Örum att föra in distributionscentret i systemet, kunde Örum själva flytta över hela grossistverksamheten till RELEX. Under implementationen hjälpte RELEX-teamet Örums personal att bekanta sig med systemet så att de själva kunde göra de ändringar och justeringar som behövdes senare. RELEX övervakade samtidigt systemet för att se till att allting framskred smidigt och gav stöd vid tillfällen då oväntade situationer uppstod.

Projektet

Örum valde att ersätta sitt E3 system med en mer avancerad lösning för sortimentsplanering som kunde centralisera varupåfyllningen och automatisera lagerstyrningen samt ge möjlighet till detaljrika rapporter. Örum ville även att systemet skulle kunna skapa och automatiskt hantera undantagsregler och produkter med säsongsvariation.

Örum valde RELEX för planering och styrning av leveranskedjan. Som marknadsledare i Finland, kunde RELEX erbjuda referenser som visade att systemet kunde uppfylla Örums alla krav och behov. Projektet började under sommaren 2014 och framskred smärtfritt.

”Nyckeln till valet av RELEX grundade sig i vårt samarbete,” säger Jouni Ojala, Purchasing and Forwarding Manager på Örum. ”Vi arbetade ihop från första början och samarbetade väldigt aktivt för att nå alla de mål vi lagt upp. Vi fick ett utmärkt stöd och kunde använda oss av RELEXs expertis genom hela projektet.”

Den tekniska implementationen gjordes stegvis och sträckte sig över fyra månader. Efter att RELEX hjälpt Örum att föra in distributionscentret i systemet, kunde Örum själva flytta över hela grossistverksamheten till RELEX. Under implementationen hjälpte RELEX-teamet Örums personal att bekanta sig med systemet så att de själva kunde göra de ändringar och justeringar som behövdes senare. RELEX övervakade samtidigt systemet för att se till att allting framskred smidigt och gav stöd vid tillfällen då oväntade situationer uppstod.

”Flera systemleverantörer verkar gilla faktumet att kunden är beroende av dem,” säger Timo Salminen, Procurement Director på Örum, ”RELEX ser värdet i att ge kunden möjligheten att använda systemet självständigt. Det ger oss full kontroll och självständighet, och kostnaderna är förutsägbara tack vare en månatlig SaaS-avgift, istället för att behöva förlita sig på ändlösa konsulteringstjänster.”

Örum Oy Ab

En av Finlands främsta grossister av heltäckande lösningar inom reservdelar och tillbehör för fordonsbranschen.

 • Ägare: Mercantile-koncernen
 • Består av: 24 lager och försäljningslokaler runtom i landet samt ett distributionscenter
 • Anställda: 231
 • Omsättning: 63 miljoner euro
 • Sortiment: 360 000 produkter. Sortimentet som finns på lager består av 90 000 produkter som tillsammans bildar 430 000 kombinationer av varor och försäljningspunkter. Utbudet består i huvudsak av trögrörliga varor.

www.orum.fi

”Flera systemleverantörer verkar gilla faktumet att kunden är beroende av dem,” säger Timo Salminen, Procurement Director på Örum, ”RELEX ser värdet i att ge kunden möjligheten att använda systemet självständigt. Det ger oss full kontroll och självständighet, och kostnaderna är förutsägbara tack vare en månatlig SaaS-avgift, istället för att behöva förlita sig på ändlös konsultering.”

Örum Oy Ab

En av Finlands främsta grossister av heltäckande lösningar inom reservdelar och tillbehör för fordonsbranschen.

 • Ägare: Mercantile-koncernen
 • Består av: 24 lager och försäljningslokaler runtom i landet samt ett distributionscenter
 • Anställda: 231
 • Omsättning: 63 miljoner euro
 • Sortiment: 360 000 produkter. Sortimentet som finns på lager består av 90 000 produkter som tillsammans bildar 430 000 kombinationer av varor och försäljningspunkter. Utbudet består i huvudsak av trögrörliga varor.

www.orum.fi

”RELEX ser värdet i att ge kunden möjligheten att använda systemet självständigt. Det ger oss full kontroll och självständighet, och kostnaderna är förutsägbara tack vare en månatlig SaaS-avgift, istället för att behöva förlita sig på ändlös konsultering.”

– Timo Salminen, Procurement Director, Örum

Resultat

Efter att Örums centrallager och butiker flyttats över till RELEX-systemet har processen för varupåfyllning blivit betydligt mer systematisk. En bättre insyn i leveranskedjan har resulterat i tydliga och mätbara förbättringar i lagerstyrningen. Systemet flaggar dessutom trögrörliga varor, något som är en utmaning hos grossister inom hela branschen. RELEX sköter om alla produktlinjer och kontrollerar att ingen produkt glöms bort – produkter som inte når försäljningsmålen faller automatiskt bort från det lokala sortimentet.

RELEXs system ger användaren automatiska orderförslag baserat på noggranna prognoser – även för säsongsvaror. De arbetsuppgifter som omfattar varupåfyllning har minskat kraftigt och det centraliserade varupåfyllningsteamet kan nu istället fokusera på specialfall och utmanande situationer. Personalen i butikerna kan nu istället lägga mer tid på att ytterligare förbättra kundservicen.

Efter implementationen tog Örum full kontroll över sina processer. Personalen hanterar både de existerande regelverken och skapar nya direkt i systemet för att hantera och optimera de olika kriterierna för varupåfyllning och sortimentsstyrning.

Resultat

 • En mycket mer systematisk process för varupåfyllning
 • Betydligt bättre insyn i leveranskedjan
 • Mätbara förbättringar i lagerstyrningen

tillgängligheten av sortimentet vid lokala lager och försäljningslokaler har ökat med 8 procentenheter

Tillgängligheten av sortimentet vid distributionscentret har ökat med 4 procentenheter

Nästa steg

Till en början sjönk lageromsättningen under utrullningen då tillgänglighetsnivåerna optimerades genom att öka tillgängligheten av varor med hög omsättning. Sex månader efter utrullningen steg lageromsättningen till samma nivå som den var på när utrullningen börjades – detta tack vare att systemet förbättrade sortimentsstyrningen och automatiskt räknar ut säkerhetslager med avsikten att ständigt minska mängden trögrörliga varor och öka lageromsättningen.