Den 24:e september gick Retaildagen av stapeln på Moderna Museet i Stockholm. Eventet arrangerades av Computer Sweden. Nästan 90 deltagare från retailbranschen mötte upp för att diskutera aktuella frågor inom teknik och affärsutveckling.

Presentationsmaterial:
Case Plantagen: Affärsmannaskap och effektivt systemstöd Anna Ståhle, Plantagen

RELEX deltog i Retaildagen bland annat genom ett case som presenterades tillsammans med Nordens ledande trädgårdskedja Plantagen. På Plantagen uppdateras miljoner säljprognoser varje vecka och tusentals beställningsbeslut tas varje dag. För att hantera denna komplexitet, använder sig Plantagen av RELEX varustyrningssystem, som kontrolleras av ett team med gedigen affärs- och branschkunskap.

Anna Ståhle, Nordic Supply Planning Manager på Plantagen berättade om hur kombinationen av ny teknologi och affärsmannaskap utgör nyckeln till Plantagens framgång inom varuförsörjning. Anna lyfte också fram exempel på resultat som företaget uppnått: en radikalt bättre servicegrad från centrallagret mot butikerna, ökad försäljning genom bättre hylltillgänglighet i butikerna, samt ökad träffsäkerhet i fördelningarna av säsongsvaror inför och under säsong.

 

Johanna Småros, Skandinavienansvarig på RELEX, inledde och avslutade presentationen med några ord om ett aktuellt område: Big Data. Johanna berättade om de enorma möjligheter som de nya teknologierna medför, men påminde samtidigt om att det krävs rätt applikationer, rätt processer och rätt organisation för att dra full nytta av de tekniska framstegen.

Bland andra dagens intressanta talare var också Arne Andersson, e-handelsspecialist på Posten, Hjalmar Winbladh, IT-entreprenören bakom bland annat Rebtel och Wrapp, och Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel. Efter workshops och presentationer var det dags för buffé och mingel, där diskussionerna fortsatte och deltagarna fick en chans att nätverka.