Case Suomalainen Kirjakauppa: En Proaktiv Prisnedsättningsprocess för Optimerade Lagernivåern

Kunder » Case

Bakgrund

Suomalainen Kirjakauppa, som grundades 1912, är Finlands ledande bokförsäljare och en av RELEX äldsta kunder då de har använt företagets lösning för varuförsörjning i över 10 år.

Suomalainen Kirjakauppa har ett väldigt stort sortiment och hög omsättning. Lagret behöver hela tiden optimeras och gamla titlar fasas ut, särskilt när antalet nya titlar hela tiden ökar. Dessutom, med några få undantag, är böckers livscykel generellt ganska kort.

Bokhandlaren behövde en mer dynamisk process som kunde identifiera böcker som börjar bli inaktuella och sätta ner priset på dem för att få slut på dom på lagret. Prissättning är ett väldigt effektivt sätt för att tömma gammalt lager, men att noggrant räkna ut när och med hur mycket man ska förändra priset har stor påverkan på både effektivitet och lönsamhet. Med ett sortiment på hundratusentals produktplatser är det väldigt ineffektivt att hantera allt manuellt. Därför var Suomalainen nyfikna på RELEX Markdown Optimization.

RELEX Markdown Optimization-verktyg använder en måldefinierad strategi och genom att kombinera pragmatisk AI med avancerade analyser och optimeringar föreslår verktyget optimala prisförändringar för att hjälpa detaljhandlare att nå sina verksamhetsmål. Prisnedsättningsverktyget utvärderar hur olika produkter reagerar på prisförändringar så att detaljhandlarna automatiskt kan få en specifik prisnedsättningsplan för varje produkt i varje butik, och därmed kunna säkerställa den bästa marginalen på hela sortimentet. Verktyget hjälper också till att uppnå en specifik lagernivå i slutet av en förutbestämd period genom att optimera rabatten som krävs för en viss produktplats eller butik. Förutom prisförändringar kan användare på förhand se effekten av varje rekommenderat pris genom projektioner och uppdaterade prognoser.

Suomalainen Kirjakauppa

  • Butiker 64 + e-handel
  • Anställda 450
  • Ägare Del av det finska förlaget Otava

www.suomalainen.com

“Vår process för prisnedsättning är nu en proaktiv och pågående process, och till stor del automatiserad.”

– Henri Bryk, Assortment Analyst på Suomalainen Kirjakauppa

Prisnedsättningsprocessen

Under hösten 2018 gjordes en pilot av prisnedsättningsverktyget på fyra av Suomalainens butiker. Produkter som behövde en kampanj identifierades och prissattes automatiskt av systemet. Produkternas priskänslighet estimerades också baserat på dess historiska försäljningsdata och en optimal prisnedsättning räknades ut för att sälja slut på varorna inom sex veckor.

Den nya processen går nu till så att förslag på prisreduceringar skickas till projektledare på måndagar och rabatten sätts sedan i bruk på tisdagen veckan efter. Efter sex veckor utvärderas de prisnedsatta varorna för att se om vidare åtgärder behövs, till exempel ytterligare prisreducering.

”Eftersom vi redan använde RELEX för prognoser på produkt- och butiksnivå samt för lagerberäkningar hade vi den nödvändiga grunden på plats för att genomföra en lyckad implementation av prisnedsättningsverktyget.”

Henri Bryk

Assortment Analyst, Suomalainen Kirjakauppa

Resultat

Pilotprojektet kördes på fyra butiker och två produktkategorier. Projektet var väldigt lyckat och resulterade i att Suomalainen implementerade RELEX Markdown på alla sina butiker i april 2019. Under de första sju veckorna hade Suomalainen märkt ut 40 produkter att inkludera i sin prisnedsättningskampanj. Försäljningsvärdet av de 40 produkterna, under kampanjperioden, var 94% högre än vad som var beräknat utan prisnedsättningen. Dessutom fyrdubblades försäljningskvantiteten på de produkterna.

Under de sju veckorna ökade lageromsättningen med 133%, eliminerade trögrörliga varor och gav plats för nya titlar. De allra bästa resultaten av prisnedsättningsverktyget uppnåddes med mogna produkter som fortfarande var relevanta för konsumenterna, men redan hade en svag nedgång i försäljningen.

”Eftersom vi redan använde RELEX för prognoser på produkt- och butiksnivå samt för lagerberäkningar hade vi den nödvändiga grunden på plats för att genomföra en lyckad implementation av prisnedsättningsverktyget,” säger Henri Bryk, Assortment Analyst på Suomalainen Kirjakauppa.

”Vår process för prisnedsättning är nu en proaktiv och pågående process, och till stor del automatiserad,” fortsätter Bryk. ”Genom pilotprojektet har vi lärt oss att det är kritiskt att använda butiksdisplayer i samband med prisnedsättningen. Om vi inte visar upp de prisnedsatta böckerna på rätt sätt så är inte processen så effektiv som den annars skulle vara.”

”Det organisatoriska förändringsarbetet var också en väsentlig faktor för projektet. Det är viktigt att noggrant bestämma vem som fattar beslut om pris- och nedsättningsstrategi. Målen för bruttomarginal kan distrahera eftersom att dom inte tar hänsyn till befintligt lager och skrotningskostnader. Detta handlar alltså om att lyfta upp gammalt lager för att göra plats för nya produkter med full marginal,” tillägger Bryk.

Apoteksgruppen store

Resultat

  • Produkterna i prisnedsättningskampanjen hade 94% högre försäljningsvärde än vad som var beräknat utan prisnedsättning
  • Försäljningskvantiteten av produkterna i kampanjen fyrdubblades
  • Lageromsättningen ökade med 133%
  • Processen för prisnedsättning är numer till stor del automatiserad