Case Tuko

Distributionslagrets varupåfyllning i en komplex verksamhet

Introduktion

Tuko Logistics är en finsk livsmedelsgrossist och leverantör av inköps- och logistiktjänster till dagligvaruhandeln. Företagets 600 anställda hanterar närmare 1 600 leverantörer och tar dagligen emot 325 trucklaster till distributionscentret som har öppet dygnet runt.

Tuko levererar närmare 25 000 produkter till nio stora detaljhandelskedjor som tillsammans når upp till ca. 1 000 butiker. Utöver det här förser Tuko även 5 000 företagskunder med varor (HoReCa + grossister).

Om Tuko

Tuko Logistics är en finsk livsmedelsgrossist och leverantör av inköps- och logistiktjänster till dagligvaruhandeln

Betjänar närmare 1 000 butiker och runt 4 500 kunder inom livsmedels, restaurang, hotell och catering branschen
Anställda 600
Hanterar närmare 25 000 produkter från 1 600 leverantörer

Utmaningar

Tuko hanterar årligen sammanlagt 45,6 miljoner beställningsrader som sträcker sig från både färska varor till mer säregna produkter. Dagligvaruhandelns stora volymer, korta leveranstider samt höga krav på servicenivån och färska varor, ställer strikta krav på varupåfyllningsprocessen.

“Vår utmaning var att hantera varuflödet i alla led – både utgående och ingående varor samtidigt” säger Tuomas Brunou, Planning Manager på Tuko Logistics Cooperative. ”Våra leverantörer beräknade eller prognostiserade både våra och våra kunders behov utan egentlig data. Genom att integrera hela leveranskedjan och dela all data vi har, hjälper vi varandra att både planera bättre och sälja mer.”

Tuko behövde ett system som möjliggör dem att:

  • Planera kapacitetsbehovet och arbetsmängden
  • Hantera beställningsprocessen och optimera inköpskostnaderna
  • Optimera lagret och lagervärdet

RELEX erbjöd dessutom möjligheten till en utökad automationsgrad, optimering av varupåfyllningsprocessen, minskat rörelsekapital, flexibla processer och en integrerad leveranskedja som omfattar flera nivåer. Systemet erbjuder dessutom kritisk övervakning av svinn på partinivå, något som lägger grunden för färskare varor inom hela leveranskedjan. Data kan också lättare delas med leverantörerna, vilket var ett av grundmålen med samarbetet.

”Våra leverantörer beräknade eller prognostiserade både våra och våra kunders behov utan egentlig data. Genom att integrera hela leveranskedjan och dela all data vi har, hjälper vi varandra att både planera bättre och sälja mer.”

Tuomas Brunou

Planning Manager, Tuko Logistics Cooperative

Projektet

Tuko Logistics beslöt år 2012 att implementera RELEX system för att öka automationsgraden av varupåfyllningen till det egna centrallagret. Tidigare fanns informationen om lagernivåer, försäljningsdatum och varupåfyllning i separata system. Processerna för att kombinera och analysera data blev därför mycket arbetsdryga och komplexa.

“Vi ville integrera och synkronisera våra dagliga processer med kundernas verksamhetsmodeller,” säger Tuomas Brunou. ”Varupåfyllningen i centrallagret behövde reflektera de kundspecifika prognoserna som fanns i kundernas kampanjer och aktiviteter.”

RELEX lösning använder över 3 000 kombinationer av prognosmodeller och otaliga parametrar såsom historiska försäljningsmönster, säsongseffekter, leveransdagar, minsta möjliga beställningskvantiteter, fraktfria gränser etc.

Tidigt under 2014 utvecklade Tuko sitt samarbete med kunderna Wihuri, Stockmann och Suomen Lähikauppa, alla tre aktieägare i Tuko och användare av RELEX. Prognoserna i systemen för de tre individuella kedjorna lades in direkt i ett centralt RELEX system. Där kombinerades de med historisk försäljningsdata som sedan möjliggjorde noggranna och pålitliga prognoser.

De beräknade prognoserna på butiksnivå matas in i Tukos centrallager som leveransplaner. I kombination med övrig information hos centrallagret formar de sedan grunden för Tukos egna inköp och används för att utöka samarbetet med leverantörer. ”Tuko Logistics är en föregångare för en heltäckande integrerad leveranskedja som sträcker sig från leverantören till beställningspunkten,” säger Tuomo Pesonen, COO på RELEX.

Resultat

%

minskat svinn

förbättring i prognosernas noggrannhet

%

minskning av lagret

Automationsgraden för beställandet ökades till mellan 80 % och 90 % medan tillgängligheten behölls på över 99 %. Svinnet minskade med närmare 40 %.

Lagret har minskat med 8-10 % (kapitalminskning 3.1 %) och prognosernas noggrannhet har förbättrats med 2-3 veckor.

Rusningstiden för kapaciteten av upplockning och intag av varor har optimerats. Planeringsteamet har dragits ner med 50 % (från över 20 till under 10 med RELEX), genom en naturlig omsättning.

Vissa leverantörer medverkar i kostnaderna i utbyte av prognoser. Prognoserna är så noggranna att de hjälper leverantörerna att planera bättre och spara pengar.

“RELEX har gett oss mätbara resultat. Det är enkelt att demonstrera vad systemet bidragit med i slutändan; för oss, våra leverantörer och våra kunder. Kostnaderna har betalats tillbaka flerfaldigt. Så enkelt är det.”

Tuomas Brunou

Planning Manager, Tuko Logistics Cooperative

RELEX - mätbara resultat på endast några månader

RELEX hjälper dig tackla dina svåraste utmaningar inom varuförsörjning - Ju mer komplex din verksamhet är desto större nytta har du av RELEX. Vi är experter på planering och styrning av leveranskedjan och delar gärna med oss av vår kunskap. Slå oss en signal på +46 (0) 763 24 51 14 eller kontakta oss nedan.

Boka en demo