Case Vianor

Effektiv varupåfyllning av säsongvaror

Introduktion

Vianor, en medlem av Nokia Tyres är en av nordens ledande däcktillverkare med 800 butiker i 20 länder. Det finländska företaget erbjuder inte endast däcktjänster till både detalj- och partihandeln i alla fordonsgrupper, utan också olika biltjänster för sina kunder.

Snabba fakta om Vianor

Dotterbolag till Nokian Renkaat Oyj Abp
Den ledande däckkedjan i Norden
Verkstäder 170 egna däckverkstäder och 546 franchisingverkstäder i 20 länder
Erbjuder däckförsäljning, service och reservdelar

Utgångsläget

Vianors tidigare varupåfyllningsmodell byggde på stora förhandsbeställningar inför säsong och decentraliserat beställande under säsongen. Företaget använde sig av sitt affärssystem samt Excel. Vianors logistikchef Ville Nikkola: ”Med förhandsbeställningarna försökte man täcka nästan hela säsongens efterfrågan, vilket innebar att verkstäderna var sprängfyllda med däck inför säsongen. Detta sätt att beställa blev mer och mer problematiskt för varje år, eftersom efterfrågan på däckhotellstjänster hela tiden har ökat och därmed behovet av ökat utrymme för detta ändamål i verkstäderna”.

Dessutom hade verkstäderna det fulla ansvaret för beställandet under säsongen, vilket förorsakade problem särskilt när efterfrågan överskred utbudet. ”Då butikerna skötte beställandet på egen hand, blev det lätt så att det i vissa verkstäder fanns för mycket av en produkt, medan någon annan verkstad hade för lite av precis samma produkt. Dessutom blev leveransvolymerna för små”, konstaterar Ville Nikkola.

Utmaningarna

  • Kraftiga säsongvariationer samt väderlekens inverkan på efterfrågan gör det svårt att prognostisera efterfrågan
  • De lokala väderleksförhållandena och den lokala konkurrenssituationen påverkar efterfrågan hos de olika verkstäderna
  • Extremt höga lagernivåer i verkstäderna inför säsongen
  • Utmaningar i att effektivt fördela de tillgängliga varorna i situationer där efterfrågan överskrider utbudet

Mål

  • Mindre lager i verkstäderna inför säsongerna
  • Frigöring av lagerutrymme i verkstäderna
  • Mer centraliserad styrning av varuflödena samt en minskning av arbetstiden som används på att beställa varor

Riskfritt pilotprojekt

Inom Vianor såg man ett tydligt behov av att utveckla varupåfyllningsprocessen, men det fanns många frågetecken angående hur man skulle gå till väga.

Kan man hantera både förhandsbeställningarna inför och varupåfyllningen under säsongen i samma system? Kommer verkstäderna att acceptera förändringen? Är det överhuvudtaget möjligt att ta fram automatiska prognoser för så här varierande och säsongdrivna produkter?

Logistikchef Ville Nikkola: ”RELEX erbjöd oss möjligheten att starta med en pilot för att minimera riskerna, vilket var ett utmärkt alternativ för oss. Under piloten testade vi den nya centralt styrda varupåfyllningsprocessen i 11 verkstäder och kunde på så sätt säkerställa att både processen och systemet fungerade som vi tänkt oss. När försäljningen utvecklades positivt samtidigt som tillgängligheten förbättrades i samtliga pilotverkstäder, blev responsen från verkstäderna också positiv. ”

Det uppstod naturligtvis även problem under pilotprojektet. Ville Nikkola: ”Vi hade många rutiner och begränsningar –som att sälja däck i serier – som vi inte på förhand förstod att beakta. Att vi snabbt kunde lösa dessa problem ökade vår tillit till både själva verksamhetsmodellen och samarbetet med RELEX”.

”Under piloten testade vi den nya centralt styrda varupåfyllningsprocessen i 11 verkstäder och kunde på så sätt säkerställa att både processen och systemet fungerade som vi tänkt oss.”

Ville Nikkola

Logistics Manager, Vianor

Säsongerna under kontroll med noggranna prognoser

Särskilt försäljningen av vinterdäck är mycket starkt säsongsbetonad – 30 % av försäljningen sker inom 10 dagar efter att den första snön har fallit. ”Tidigare hade vi ansett att kvantitativ prognostisering inte gick att tillämpa på vår bransch. De prognoser som RELEX system tar fram håller dock så väl streck att vi dramatiskt har kunnat minska volymen som förhandsbeställs. På detta sätt har det som är viktigast för oss – maximilagernivåerna i verkstäderna inför säsongen – minskat med i medeltal 30 %. Vi kan alltså, utan massiva däckförflyttningsoperationer, tillgodose fler däckhotellskunder, helt i enlighet med målet för vår affärsverksamhet”, konstaterar logistikchef Nikkola.

Centraliserad styrning av varor med begränsat utbud

Vintern 2010/2011 har varit mycket snörik och kall inom hela Vianors marknadsområde, och efterfrågan på däck har därmed varit högre än förväntat. Med hjälp av RELEX systemstöd, har Vianor kunnat dirigera de tillgängliga däcken till verkstäderna på ett bättre sätt än tidigare. Ville Nikkola: ”Vi har kunnat balansera de olika verkstädernas täcktider under säsongen, även om försäljningen ser väldigt olika ut i de olika verkstäderna. När styrningen är centraliserad blir även leveranserna effektivare, utan dyra snabbleveranser bestående av en enda orderrad. Även de dyra lageröverföringarna mellan verkstäderna har minskat”.

Resultat

%

minskat lagervärde inför säsongerna (i genomsnitt)

%

Jämförbar omsättningstillväxt

Förbättrad tillgänglighet inom alla varugrupper

Order- och leveransvolymerna har ökats för att minska fraktkostnaderna

Lagerutrymme har frigjorts för verkstädernas däckhotellsverksamhet

I situationer av begränsat utbud hos leverantörerna, har de tillgängliga varorna kunnat fördelas till rätt verkstäder på ett sätt som optimerat försäljningen

Full fart efter pilotprojektet

I slutet av år 2010 fattade Vianor beslutet att införa RELEX varupåfyllningssystem i hela Norden. Först togs systemet i bruk i 55 verkstäder i Finland i december, och efter det står Norge och Sverige i tur.

”Både systemet och processen har finslipats under pilotprojektet, så utvidgningen blir okomplicerad och snabb. Vi förväntar oss stora och snabba nyttoeffekter över landsgränserna. Personalen vid verkstäderna kan fokusera sig på kundservice istället för på beställande, och vi kan erbjuda våra däckhotellstjänster till flera kunder. I fortsättningen kommer det nya sättet att arbeta också att underlätta en effektiv planering av produktionen, vilket naturligtvis är viktigt för hela Nokian Renkaat koncernen”, avslutar Nikkola.

RELEX - mätbara resultat på endast några månader

RELEX hjälper dig tackla dina svåraste utmaningar inom varuförsörjning - Ju mer komplex din verksamhet är desto större nytta har du av RELEX. Vi är experter på planering och styrning av leveranskedjan och delar gärna med oss av vår kunskap. Slå oss en signal på +46 (0) 763 24 51 14 eller kontakta oss nedan.

Boka en demo